Hyppää sisältöön

Ohjelmistotalot vaikuttamassa kirjanpidon tietojen vakiointiin

Ohjelmistotalot ovat rakentaneet automaatiota pitkälle jo yritysten arvonlisäverotuksen ja tuloverotuksen viranomaisraportointiin, selvisi kyselytutkimuksesta. Kyvykkyyttä digitaalisen tilinpäätöksen toimittamiseen on suunnitteilla useissa ohjelmistoissa lähivuosina.

Toteutimme Yrityksen Digitalous-hankkeessa kyselytutkimuksen Suomessa toimiville taloushallinnon järjestelmätoimittajille. Kyselyyn osallistui laaja otanta alan toimijoita syys-lokakuun vaihteessa. Taloushallinnon järjestelmätaloilla on tärkeä rooli sujuvan raportoinnin mahdollistamisessa, esimerkiksi tuottamalla raportointia helpottavia toiminnallisuuksia ja rajapintamäärityksiä ohjelmistojen ja tiedonhyödyntäjien välille.

Halusimme kartoittaa markkinoilla olevien taloushallinnon ohjelmistojen nykytilaa sekä valmiuksia ja kyvykkyyksiä ottaa käyttöön vakiomuotoista kirjanpidon aineiston esitystapaa.

Kysely keskittyi seuraaviin teemoihin:

  • Oletustilikartta ja tilikartan kustomoinnit
  • Raportoinnin automaatio
  • Laskenta- ja seurantakohteet
  • Mäppäys
  • XBRL GL ja iXBRL-formaattien tukeminen

Tulevaisuuden ratkaisujen käyttöönottoon tarvitaan selkeät ohjeet ja riittävä siirtymäaika

Vastauksista selvisi, että ohjelmistojen oletustilikartat vaihtelevat ja on yleistä, että ohjelmiston käyttäjä tekee muutoksia ohjelmiston tarjoamaan perustilikarttaan. Raportoinnin automaatio on tällä hetkellä pitkälle toteutettu arvonlisäverotuksen ja tuloverotuksen osalta, mutta tilastoraportoinnissa automaatiota ei järjestelmissä juuri ole.

Digitaalinen tilinpäätös iXBRL-muotoisena on jo nyt mahdollista antaa Patentti- ja rekisterihallitukselle rajapintaa pitkin. Positiivista kyselyn tuloksissa on se, kuinka usealla järjestelmätoimittajalla kyvykkyyden tuottaminen on suunnitelmissa tällä hetkellä. iXBRL-tilinpäätöksen lisäksi XBRL-GL-formaattia on testattu joissakin järjestelmissä.

– Tämä on positiivista, koska XBRL GL-pohjaista raportointia ei ole vielä käytössä, mutta olemme hankkeessa kiinnostuneita tutkimaan XBRL GL-pohjaisen raportoinnin toimivuutta. Selvitämme myös mahdollisuutta iXBRL-tilinpäätöksen laajempaan käyttöönottoon, asiantuntija Kristiina Häkkinen Yrityksen digitalous -hankkeesta kertoo.

– Saimme vastauksista tärkeää ymmärrystä hankkeen työhön, ja ne auttavat meitä digitalisaatiotavoitteiden saavuttamisessa. Kehitystyössä meidän on huomioitava selkeät määritykset ja ohjeistus sekä tarpeeksi pitkät ja selkeät siirtymäajat ohjelmistojen kehittämiseen, Tiedon jakaminen ja raportointi -tiimin vetäjä Satu Tuori summaa tuloksia.

Lisäksi viranomaisilta toivottiin erilaista tukea käyttöönottoon ja nämä kommentit tullaan ehdottomasti huomioimaan hankkeen edetessä.

, Päivitetty 22.4.2024 klo 10:28