Ohje kuluttajan kertalaskutukseen

Kerta-asiakaslaskutuksella tai kuluttajan kertalaskutuksella tarkoitetaan tyypillisesti vain kerran tehtävää henkilöasiakkaan laskutusta.

Yrityksen digitalous -hankkeen järjestämissä työpajoissa selvitettiin, kuinka henkilöasiakkaiden kertalaskutus on mahdollista toteuttaa Suomessa. Työpajojen alkaessa markkinoilla olevilla ratkaisuilla e-laskua ei voitu suoraan lähettää kuluttajalle, koska kuluttajan on ensin tehtävä laskujen vastaanottosopimus laskuttajan kanssa verkkopankissaan. Työpajoissa luotiin palvelukuvaus ja ohjeet kuluttajalle suunnatun kertalaskutuksen sähköistämisestä.

Kertalaskutuksen yleiskuvaus

Kertalaskutuksen mahdollistava muutos tehdään niin, että jokainen sähköiseen laskutukseen kykenevä organisaatio voi lähettää kuluttajalle sähköisen laskun ilman, että kuluttaja on ennakolta tehnyt laskuttajan kanssa yksilöivää sopimusta laskusta.

Toiminnallisuuden käyttäminen edellyttää, että kuluttaja on ottanut haluamansa palvelun tai palvelut käyttöönsä joko mobiililaitteessa tai verkkopankissaan. Käyttöönottojen lisäksi kuluttajan tulee luovuttaa laskuttajalle tarpeelliset laskutustiedot laskun ohjaamiseksi oikeaan laskutuskanavaan.

Kuviossa kerrotaan kuluttajan kertalaskutuksen prosessi. Ensin asiakas kertoo myyjälle oman tunnisteensa, joka on liitetty halutun palveluntarjoajan palveluun. Sitten myyjä lähettää laskun verkkolaskuoperaattorille, joka välittää sen sanoman perusteella palveluntarjoajalle. Tämän jälkeen asiakas pääsee käsittelemään laskun omassa sovelluksessaan.

Laskutusratkaisut

Jotta laskuttaja voi aloittaa kuluttajan kertalaskutuksen, pitää laskuttajalla olla käytössään

 • verkkolaskutukseen kykenevä laskutusohjelmisto,
 • halutun/haluttujen palveluiden kanssa yhteensopiva verkkolaskuoperaattori sekä
 • voimassa olevat sopimukset palveluntarjoajien kanssa.

1. Mobiilimaksamisen ratkaisut

Kuluttajalaskutusta voidaan tehdä myös mobiilimaksamisen välineillä. Mobiilimaksamisen palveluita ovat mm. MobilePay ja Siirto

1.1 MobilePay -laskutusratkaisu

 • MobilePay -laskutusta varten tarvitaan tähän kykenevät laskutusjärjestelmä sekä verkkolaskuoperaattori. Laskutusjärjestelmässä ohjataan operaattorin ohjeistuksen mukaisesti Finvoice-muodossa oleva lasku operaattorille.
 • Lasku ohjautuu verkkolaskuosoitteena toimivan matkapuhelinnumeron ja välittäjätunnuksen mukaisesti operaattorin API-rajapintaan, josta operaattori välittää maksutiedot eteenpäin MobilePay:lle.
 • Maksutiedoissa on annetut laskun perustiedot valmiina ja tiedoissa voidaan välittää myös linkki operaattorin laskupalvelussa sijaitsevaan laskun kuvaan, josta laskun sisältöä voidaan tarkemmin tarkastella.
 • MobilePay:n käyttöönottamiseksi laskuttajan tulee tunnistautua MobilePay:n laskuttajaksi ja antaa palvelussa valtuutus verkkolaskuvälittäjälle laskujen välityksen sallimiseksi.
 • MobilePayssa on myös mahdollisuus laatia maksupyyntöjä palvelun oman portaalin avulla.

Lisätietoja MobilePaysta

1.2 Siirto-laskutus

 • Siirto -laskutuksen käyttöönotto vaatii verkkolaskutukseen soveltuvan laskutusjärjestelmän sekä Siirto -yhteensopivan verkkolaskuvälittäjän. Laskuttajan tulee myös olla Nordea Bank Oyj:n asiakas. Kuluttaja voi vastaanottaa Siirto -laskuja Nordean Siirto-, OP Mobiili- tai Pivo-sovelluksilla.
 • Käyttöönoton yhteydessä laskuttaja solmii sopimuksen Siirto-palveluista Nordean kanssa. Sopimuksen jälkeen laskuttaja toimittaa Siirto-avaimen verkkolaskuvälittäjälleen, joka on Siirto-yhteensopiva.
 • Siirto-laskun reititystieto muodostuu vastaanottajan matkapuhelinnumerosta tai y-tunnuksesta, eli laskuja on mahdollista lähettää myös yrityksille.

Lisätietoja Siirrosta


2. Postilaatikkopalvelut

Vaihtoehtona verkkopankeille tai mobiilimaksamisen sovelluksille ovat erilaiset sähköiset postisovellukset. Nämä toimivat kuluttajalle laskujen, mutta myös muiden postitse toimitettavien kirjeiden palveluina. Postilaatikkopalvelut vaativat myös verkkolaskujen käsittelyn mahdollistavaa laskutusjärjestelmää, jotta laskut saadaan kuluttajalle esitäytettyinä maksettaviksi.

Digipostilaatikkopalvelut ovat lähettävän yrityksen näkökulmasta myös laajempi viestinnällinen kokonaisuus sisältäen erilaisia mahdollisuuksia lisäarvopalveluihin.

2.1 Kivra

 • Digipostipalvelu Kivra tarjoaa kuluttajille ilmaisen vaihtoehdon digitaalisen postin vastaanottamiseksi. Palvelu ottaa vastaan myös laskuja, jotka palvelussa on mahdollista maksaa suoraan.
 • Kivran käyttöönottamiseksi, tulee olla yhteydessä omaan verkkolaskuvälittäjään ja selvittää Kivran palveluväylän käyttömahdollisuus tai rakentaa suora integraatio. Kun palveluväylä on varmistettu, voidaan palvelu ottaa käyttöön sopimalla käytöstä Kivran kanssa.
 • Kivraa on mahdollista käyttää myös muun postin välittämiseen, kuten palkkakuittien, lippujen tms. osalta.

Lisätietoa Kivrasta

2.2 OmaPosti

 • OmaPosti on Posti Oyj:n ratkaisu digitaalisten dokumenttien välittämiseen. Palvelussa voidaan välittää kirjeitä sekä laskuja. OmaPostiin voi toimittaa mitä tahansa osoitteellista viestintää.
 • Kuluttaja voi maksaa laskunsa OmaPosti -palvelussa maksukortilla, maksutililtään tai Pivo-applikaatiolla.
  Kohdennus tapahtuu vastaanottajan nimen ja osoitteen yhdistelmällä tai henkilötunnuksella.
 • OmaPostin käyttöönottamiseksi tulee olla yhteydessä omaan verkkolaskuvälittäjään tai tulostuspalveluun ja selvittää OmaPostin käyttömahdollisuudet.

Lisätietoa saat Postin sivuilta osoitteesta www.posti.fi/omaposti tai www.ipost.fi


3. E-laskuun perustuvat ratkaisut

Toistuvan E-laskun välittämiseksi tarvitaan laskuttajailmoitus (myöh. SI-sanoma), jonka avulla laskuttaja lisää itsensä eri pankkien e-laskuttajien listauksiin. Laskuttajailmoitus muodostetaan sanomamuodossa esim. finvoice.info-sivulla olevan ohjelman avulla ja muodostunut laskuttajailmoitus lähetetään laskuttajan pankkiin. Sanomassa otetaan kantaa laskutuksen muotoon ja tarpeeseen.

Kertaluonteinen e-lasku voidaan toimittaa osaan pankeista myös suoraan käyttämällä kuluttajan verkkolaskuosoitetta. Verkkolaskuosoite on IBAN-muotoinen. Laskutuksessa on huomioitava, että laskutusjärjestelmässä lasku voidaan laatia verkkolaskuosoitteellisena yksityishenkilön laskuna.

Toistuvan laskutuksen ensimmäinen lasku

Laskuttaja, joka on jo tehnyt SI-sanomat pankkeihin voi suoraan aloittaa laskutuksen kertalaskutuksena. Tämä mahdollistaa sen, että laskuttaja voi lähettää jo ensimmäisen laskun asiakkaalleen verkkopankkiin ja asiakas voi tämän laskun maksun jälkeen ottaa käyttöön toistuvaislaskutuksen. Toistuvaislaskutuksen käyttöönoton jälkeen laskuttaja saa RI-sanoman, joka korvaa laskuttajan asiakasrekisteristä kertalaskuun käytetyn kuluttajan verkkolaskuosoitteen.


Yhteenveto

Kertaluonteisen kuluttajalaskutuksen ratkaisemiseksi on olemassa jo useita palveluja. Palveluiden saatavuus on riippuvainen laskuttajan verkkolaskuvälittäjän palveluväylistä.

Kuluttajalaskutuksen uusia palveluja käyttöönotettaessa on syytä olla yhteydessä omaan verkkolaskuvälittäjään ja pyytää näkökulmia ja ohjeita palveluiden käyttöönottamiseksi. Verkkolaskuvälittäjät voivat avustaa käyttöönotossa.

, Päivitetty 13.3.2023 klo 13:48