Miten yritykset hyötyvät?

Yritys saa tiedot yrityksen taloustilanteesta reaaliajassa

 • Reaaliaikaisesta kassan- ja varastonhallinnasta tulee mahdollista myös pienimmille yrityksille.
 • Reaaliaikainen taloudenhallinta auttaa ennakoimaan tulevia maksuja ja viranomaisvelvoitteita.
 • Ajantasainen ja reaaliaikainen tieto mahdollistaa luottamuksen sopimuskumppaniin. Yrityksille voidaan kehittää palveluita, joiden avulla yritys voi helposti tarkistaa kumppaniensa rekisteröinnit, taloudellisen tilanteen ja sen, että verot ja muut velvoitteet on maksettu.
 • Tehokkaasti liikkuva sähköinen tosite nopeuttaa myyntitulojen realisoitumista.
 • Poikkeustilanteissa tukien hakeminen on sujuvampaa.

Hallinto kevenee

 • Eri järjestelmät ja palvelut keskustelevat keskenään, koska tieto on koneluettavaa eli rakenteista ja määrämuotoista.
 • Manuaaliset tiedonsiirron vaiheet jäävät pois, kun luotettavat kumppanit vaihtavat tietoa sovitulla tavalla rajapintojen kautta.
 • Tilaukset, toimitustiedot ja laskut voidaan välittää automaattisesti toimijalta toiselle ja eteenpäin tarvittaviin järjestelmiin.
 • Liiketoiminnan seurantaan ja ennustamiseen tarvittavaa tietoa ei tarvitse kerätä ja koostaa manuaalisesti eri lähteistä. Tiedot päivittyvät reaaliajassa sitä mukaa, kun liiketoiminnan tapahtumia kertyy.
 • Kauppakumppanin luotettavuudesta on helppo varmistua määrämuotoisen yritystiedon pohjalta muodostuvan identiteetin avulla.
 • Pakollinen tietojen säilyttäminen helpottuu, kun tositteet ovat alusta lähtien rakenteisessa ja sähköisessä muodossa paperisten tositteiden sijaan.

​Raportointi on nopeaa ja oikeellista

 • Raporttien ja ilmoitusten tekeminen viranomaisille hoituu automaattisesti: viranomaiset voivat hyödyntää jo kertaalleen toimitettua tietoa.
 • Tahattomat virheet ja niistä johtuvat selvityspyynnöt vähenevät.
 • Tietoja on helppoa, nopeaa ja turvallista siirtää toisille yrityksille, palveluntarjoajille tai viranomaisille.
, Päivitetty 11.3.2022 klo 09:04