Miten yritykset hyötyvät?

Liiketoiminnan tehostuessa yritykselle syntyy selkeitä säästöjä

 • Liiketoimintatositteiden manuaalinen käsittely vähenee ja tositteiden sekä taloustiedon luotettavuus paranee
 • Rakenteisten tositteiden käsittely mahdollistaa taloushallinnon prosessin automatisoinnin, jolloin aikaa jää enemmän tuottavammalle liiketoiminnalle
 • Kaupankäynti EU-alueella toimivien yritysten kanssa sujuvoituu, kun otetaan käyttöön tositteiden kansainväliset standardit ja teknisesti yhteentoimivat ratkaisut

Yrityksen talouden tilanne on reaaliaikaista

 • Talouden tilanteen ennustaminen on helpompaa, kun reaaliaikainen taloudenhallinta auttaa ennakoimaan myös tulevia maksuja ja viranomaisvelvoitteita.
 • Reaaliaikaisesta kassan- ja varastonhallinnasta tulee mahdollista myös pienimmille yrityksille.
 • Ajantasainen ja reaaliaikainen tieto mahdollistaa myös luottamuksen yritykseen sopimuskumppanina. Yrityksille voidaan kehittää palveluita, joiden avulla yritys voi helposti tarkistaa kumppaniensa rekisteröinnit, taloudellisen tilanteen ja sen, että verot ja muut velvoitteet on maksettu.
 • Tehokkaasti liikkuva verkkolasku nopeuttaa myyntitulojen realisoitumista
 • Erilaisten tukien hakeminen yritykselle on sujuvampaa.

Yrityksen hallinnollinen taakka kevenee

 • Eri järjestelmien ja palveluiden on mahdollista keskustella keskenään, kun tieto on koneluettavaa eli rakenteista ja määrämuotoista ja järjestelmät ja palvelut ovat yhteentoimivia.
 • Manuaaliset tiedonsiirron vaiheet jäävät pois, kun luotettavaksi todennetut kumppanit vaihtavat tietoa sovitulla tavalla ja rajapintojen kautta.
 • Yritys voi itse hallita ja jakaa taloustietojaan eri palveluntarjoajille saadakseen parempia palveluja. Tilaukset, toimitustiedot ja laskut voidaan välittää yrityksen suostumuksella automaattisesti toimijalta toiselle ja eteenpäin tarvittaviin järjestelmiin.
 • Liiketoiminnan seurantaan ja ennustamiseen tarvittavaa tietoa ei tarvitse kerätä ja koostaa manuaalisesti eri lähteistä. Tiedot päivittyvät reaaliajassa sitä mukaa, kun liiketoiminnan tapahtumia kertyy.
 • Kauppakumppanin luotettavuudesta on helpompi varmistua määrämuotoisen yritystiedon pohjalta muodostuvan digitaalisen identiteetin avulla. Digitaaliset identiteettilompakot voivat tulevaisuudessa tuoda tähän palveluratkaisun.
 • Yrityksen identiteetin avulla myös erilaisten asiakirjojen luotettavuuden ja eheyden varmistaminen on helpompaa.
 • Pakollinen tietojen säilyttäminen helpottuu, kun tositteet ovat alusta lähtien rakenteisessa ja sähköisessä muodossa paperisten tositteiden sijaan.

Raportointi viranomaisille on nopeaa ja oikeellista

 • Raporttien ja ilmoitusten tekeminen viranomaisille hoituu automaattisesti ja viranomaiset voivat hyödyntää jo kertaalleen toimitettua tietoa keskenään. Kullekin viranomaiselle siirtyy vain se tieto, joka lain mukana sille kuuluu ilmoittaa.
 • Tahattomat virheet viranomaisraportoinnissa ja niistä johtuvat selvityspyynnöt vähenevät.
 • Tietoja on helppoa, nopeaa ja turvallista siirtää viranomaisten lisäksi myös toisille yrityksille ja palveluntarjoajille yrityksen suostumuksella.

Infografiikka. Sama sisältö kerrottu tekstissä.

, Päivitetty 29.2.2024 klo 14:29