Asiakashaastattelut ja -kyselyt

Asiakashaastattelut ja -kyselyt ovat osa Yrityksen digitalous -hankkeen yhteiskehittämistä. Olemme tehneet haastatteluja ja kyselyjä eri aiheista ja rekrytoineet haastateltavia avoimella haulla.

Haastattelujen ja kyselyjen aiheita

 • Tilitoimistossa työskentelevien sekä yrityksen sisäisten taloushallinnon ammattilaisten arkea koskeva kysely
 • Yrityksen taloushallintoa koskeva haastattelu
 • Peppol-hankintasanomien koulutustarpeet
 • Talousdatan muunto- ja jakelupalveluiden mahdollisuudet
 • Pienten yritysten hankintasanoma- ja verkkolaskuportaalin käyttötarpeet
 • Kysely taloushallinnon ohjelmistotoimittajille vakiomuotoisesta kirjanpidon aineiston esitystavasta
 • Yritysten tarpeet ja suhtautuminen digitaaliseen tilinpäätökseen
 • Suurten yritysten transaktiohallintaan liittyvät haasteet ja mahdollisuudet
 • Taloushallinnon arkea koskevat asiakashaastattelut
 • Yrityksen suostumus taloustietojensa käyttöön
 • Kysely: Miten digitaalinen yrityksenne on nyt ja miten haluatte kehittyä?
 • Keskustelukutsu tilitoimistoille ja taloushallinnon ammattilaisille: kokemuksia päivittäisestä kirjanpidosta ja viranomaisraportoinnista.

, Päivitetty 5.4.2024 klo 11:10