Kokeilut ja yhteiskehittäminen

Yrityksen digitalous -hankkeessa kaikki saumattoman ja yhteentoimivan talouden kehittämisestä kiinnostuneet yritykset, julkishallinnon organisaatiot ja sidosryhmät voivat osallistua muutosten suunnitteluun. Kun esteet tunnistetaan yhdessä, ne on helpompi poistaa.

Kokeilujen tavoitteena on todentaa eri toteutustapojen toimivuus käytännössä talouden eri toimijoiden näkökulmasta. Tulevaisuuden digitaalisilla ratkaisuilla tavoitellaan tehokkuutta, parempaa tietoa ja tiedon yhteiskäyttöisyyttä.

Kokeilujen lisäksi yhteiskehittämisen tapoja on muitakin. Toteutamme muun muassa asiakashaastatteluja ja -testejä, kyselyjä ja työpajoja.