Kokeilut ja yhteiskehittäminen

Yrityksen digitaloudessa toimijoita ovat esimerkiksi yritykset palvelujen tarjoajina ja käyttäjinä, kunnat ja viranomaiset tietojen käyttäjinä ja julkisten palvelujen tarjoajina. Jotta voimme onnistua saumattoman ja yhteentoimivan talouden rakentamisessa, tarvitsemme asiakaslähtöistä yhteiskehittämistä tässä yhteisessä ekosysteemissä toimivien eri osapuolten kanssa.

Keskeisimpiä yhteiskehittämisen keinoja hankkeessa ovat muun muassa kokeilut sekä asiakashaastattelut.

Kokeilujen tavoitteena on todentaa eri toteutustapojen toimivuus käytännössä. Tulevaisuuden digitaalisilla ratkaisuilla tavoitellaan tehokkuutta, parempaa tietoa ja tiedon yhteiskäyttöisyyttä talouden eri toimijoille.