MiniSuomi kokeilualustana

MiniSuomi on avoin yhteiskehittämisen alusta, joka on perustettu mahdollistamaan ketterä ja joustava kokeileminen julkishallinnon kehityshankkeissa. Siksi pyrimme toteuttamaan myös Yrityksen digitalous -hankkeen kokeilut MiniSuomi-alustalla.

MiniSuomi on myös tapa tehdä yhteistä ketterää kehitystyötä julkisen hallinnon ja yksityissektorin toimijoiden kesken jonkin aihepiirin tai ongelman parissa – mahdollisimman konkreettisella tasolla ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Kokeiluilla voidaan tuottaa esimerkiksi malleja, joiden avulla yrityksille tarjottavat palvelut olisivat paremmin kohdennettavissa, helppokäyttöisempiä ja optimaalisesti automatisoituja.

MiniSuomeen toteutetut tekniset kokeilut ovat myös muiden toimijoiden hyödynnettävissä ja jäävät alustalle kaikkien yhteiseen käyttöön. Näin hankkeen aikaisissa kokeiluissa syntyneet opit, tietomallit tai rajapintamääritykset ovat saatavilla myös hankkeen jälkeen.

MiniSuomi toimii Microsoft Azure -pilvipalvelussa.

, Päivitetty 6.2.2024 klo 15:01