Yrityksen digitalous -hankkeen rahoitus

Yrityksen digitalous -hankkeen kustannukset maksetaan työ- ja elinkeinoministeriön momentilta 32.01.10. Hanke sisältyy Suomen kestävän kasvun ohjelmaan ja on osa Euroopan unionin elpymis- ja palautumisvälineestä (RRF) rahoitettavaa hankekokonaisuutta.

RRF-rahoituksen ehtona on asetettujen tavoitteiden täyttäminen

Yrityksen digitalous -hankkeen RRF-tavoitteena on toteuttaa pienin toimiva digitalouden ekosysteemi. Tavoite on jaettu kahteen eri kypsyystasoon. Ensimmäinen vaihe on vuonna 2022 verkkolaskuekosysteemi, joka toimii perustana laajemmalle digitalouden ekosysteemille. Vuoden 2024 loppuun mennessä verkkolaskujen lisäksi hankintasanomien ja eKuittien tulee liikkua ekosysteemissä.

RRF-välitavoite saavutettu

Vuodelle 2022 asetettiin RRF-välitavoite ”Digital economy – Real-Time Economy (RTE) programme, Minimum viable ecosystem is created and operational”. Kyse on Euroopan komission ja Suomen allekirjoittamissa operatiivisissa järjestelyissä toimenpiteestä FI-C[P2C2]-I[I1]-M[61]. Verkkolaskuekosysteemin kuvaus osoittaa RRF-välitavoitteen toteutumisen, minkä ulkopuolinen, riippumaton auditoija on vahvistanut.

Tutustu verkkolaskuekosysteemin kuvaukseen

, Päivitetty 29.2.2024 klo 13:01