Företagets digitala ekonomi

Visionen för projektet Företagets digitala ekonomi 2030 är ett nationellt ekosystem för ekonomiska aktörer som är interoperabelt med de övriga nordiska länderna. I systemet förmedlas beställningar, nätfakturor, elektroniska kvitton och företagens ekonomiska uppgifter smidigt, i realtid och säkert mellan olika parter.

Alla delområden i den digitala ekonomin och dess verksamhetsmiljö blir inte klara under projektet. Projektet skapar grunden för den fortsatta utvecklingen. Projektperioden är 2021–2024. Projektet uppfyller målen för både Marins och Orpos regeringsprogram och är en del av Finlands program för hållbar tillväxt.

Denna webbplats är en informationskälla och ett forum för samarbete under projektet.

Vad betyder projektet för den digitala ekonomins olika operatörer