Mitä on digitalous?

Digitaloudella tai reaaliaikataloudella tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa kaikki liiketoiminnan tapahtumat perustuvat koneluettavaan tietoon ja sen käsittelyyn. Käsityönä tehtävät kirjaukset, tiedonsiirrot ja raportoinnit jäävät pois, kun tieto liikkuu eheänä, määrämuotoisena ja turvallisesti eri toimijoiden välillä.

Yrityksille digitalous tarkoittaa seuraavien tavoitteiden toteutumista 2030 mennessä:

  • Yrityksen koko elinkaari on digitalisoitu perustamisesta päättämiseen. Yrityksellä on digitaalinen identiteetti, joka varmistaa luotettavan ja turvallisen tunnistamisen eri kumppaneiden välillä ja viranomaisasioinnissa.
  • Yritys voi tuottaa kaikki tilaukset, laskut ja kuitit sähköisesti ja koneluettavassa muodossa. Käytännössä esimerkiksi laskut ovat verkkolaskuja, kuitit e-kuitteja.
  •  Taloustieto siirtyy standardisoidussa muodossa yhdellä kertaa eri viranomaisille ja yhteistyötahoille rajapintoja pitkin.

Digitaloudessa tieto kulkee

  • Verkkolaskut, sähköiset kuitit ja muut yrityksen taloustiedot liikkuvat eri osapuolten välillä saumattomasti, automaattisesti, reaaliaikaisesti ja turvallisesti
  • Verkkolaskutus ja eKuitit ovat arkea myös pienimmille yrityksille
  • Sähköiset palvelut ja järjestelmät keskustelevat keskenään
  • Sähköiset palvelut vastaavat (myös pienimpien) yritysten tarpeita
  • Yritysten ei tarvitse enää käyttää erikseen aikaa viranomaisvelvoitteiden manuaaliseen hoitamiseen.

Yhteisellä ekosysteemillä ja infrastruktuurilla vältetään toimialariippuvaisten ratkaisujen syntyminen. Näin taataan, että markkinoille syntyy vain hyvin yhteentoimivia ja yritysten toimintaan suunniteltuja, helposti käytettäviä palveluita.

, Päivitetty 11.2.2022 klo 12:31