Mitä on digitalous?

Digitaloudella tai reaaliaikataloudella tarkoitetaan kokonaisuutta, jossa kaikki liiketoiminnan tapahtumat perustuvat koneluettavaan tietoon ja sen käsittelyyn. Käsityönä tehtävät kirjaukset, tiedonsiirrot ja raportoinnit jäävät pois, kun tieto liikkuu eheänä, määrämuotoisena ja turvallisesti eri toimijoiden välillä.

Visio: Suomi on kilpailukykyisin toimintaympäristö 2030

  • Digitalouden ekosysteemi on yhteentoimiva sekä kansallisesti että muiden Pohjoismaiden ja EU:n kanssa
  • Yritysten koko elinkaari on digitalisoitu, ja yrityksillä on alusta alkaen valmiudet toimia digitaalisesti
  • Yhteinen ekosysteemi ja infrastruktuuri mahdollistavat toimialariippumattomat ratkaisut
  • Rakenteiset tilaukset, verkkolaskut, eKuitit ja muut yritysten taloustiedot liikkuvat eri osapuolten välillä saumattomasti, reaaliaikaisesti ja turvallisesti​
  • Rakenteista tietoa voidaan analysoida, jalostaa ja hyödyntää yritysten välillä, julkishallinnossa ja koko yhteiskunnan tarpeisiin
  • Uusia innovatiivisia palveluja syntyy reaaliaikaisen datan pohjalta.

Yhteisellä ekosysteemillä ja infrastruktuurilla vältetään toimialariippuvaisten ratkaisujen syntyminen. Näin taataan, että markkinoille syntyy vain hyvin yhteentoimivia ja yritysten toimintaan suunniteltuja, helposti käytettäviä palveluita.

Saavutettavissa merkittäviä hyötyjä

Yrityksen digitalous –hankkeen teettämien selvitysten mukaan rakenteisten hankintasanomien, verkkolaskujen ja eKuittien laajamittainen käyttö toisi yrityksille ja julkishallinnolle noin 6 miljardin euron vuosittaisen hyödyn vuonna 2030.

Digitaalisista liiketoiminta-asiakirjoista kertyy talousdataa, jota voi laajamittaisesti hyödyntää ja jalostaa niin yrityksen omassa toiminnassa, julkishallinnossa kuin markkinoiden tietopalveluissakin.

, Päivitetty 12.6.2024 klo 13:22