Automaattisen taloushallinnon tarjoamat hyödyt

Automaattinen taloushallinto tuo yritykselle useita hyötyjä.
Sen avulla voidaan

  • tehostaa taloudellisia prosesseja,
  • parantaa tiedon laatua,
  • vähentää virheitä ja
  • poistaa manuaalista työtä, joka kuormittaa taloushallintoa ja yrityksiä.

Kun tiedot siirtyvät suoraan kuiteilta ja muilta tositteilta taloushallinnon järjestelmiin, tositteiden manuaalinen käsittely vähenee ja päällekkäiset työvaiheet poistuvat, jolloin yritysten ja julkishallinnon toiminta tehostuu. Myös tietojen manuaalisesta kopioinnista johtuvat virheet vähenevät ja virheiden selvittelyyn menevä aika säästyy.

Taloushallinnon rakenteinen eli koneluettavassa muodossa oleva tieto tuo merkittäviä säästöjä. Esimerkiksi verkkolaskun tai eKuitin tietojen pohjalta voidaan muodostaa erilaisia talous- ja viranomaisraportteja automaattisesti. Taloustietojen jakaminen toisille yrityksille, palveluntarjoajille tai viranomaisille on helppoa, nopeaa ja turvallista. Paperisten tositteiden katoaminen tai joutuminen vääriin käsiin sekä tositteiden kuljettamisesta johtuvat viiveet jäävät pois. 

Rakenteisen kuitin käyttöönoton on arvioitu hyödyttävän yrityksiä manuaalisen työn vähenemisenä vuosittain yli 600 miljoonan euron edestä. Viranomaisraportointi voisi jatkossa olla yrityksissä yksinkertaisempaa, sillä raportointi tapahtuisi lähes tai täysin automaattisesti.

Kun laskujen ja kuittien tiedot liikkuvat rakenteisessa ja sähköisessä muodossa, ne ovat suoraan käytössä myös yrityksen omassa järjestelmässä. Esimerkiksi ajantasainen kassa- ja varastonhallinta on tällöin mahdollista myös pienimmille yrityksille. Yritys voi kehittää toimintaansa, hakea helpommin rahoitusta investoinneilleen sekä kasvaa.

Automaattinen taloustiedon käsittely mahdollistaa myös uusien digitaalisten palvelujen laajamittaisen kehittämisen taloushallintoon.

Yrityksissä ja julkishallinnossa voidaan tehdä parempia päätöksiä, kun ne perustuvat oikeaan ja ajan tasalla olevaan taloudelliseen tietoon. Myös sopimusten tekeminen uusien kumppaneiden kanssa tulee olemaan turvallisempaa. Yrityksille tulee tarjolle palveluita, joiden avulla yritys voi helposti tarkistaa kumppaniensa rekisteröinnit, taloudellisen tilanteen ja sen, että verot ja muut velvoitteet on maksettu.

Kaupankäynti EU-alueella toimivien yritysten kanssa muuttuu sujuvammaksi, kun alueella otetaan käyttöön tositteiden kansainväliset standardit. Niillä varmistetaan, että tekniset ratkaisut ovat yhteentoimivia.

 

, Päivitetty 24.4.2023 klo 13:30