Toteutettuja kokeiluja

Tältä sivulta löydät kaikki Yrityksen digitalous -hankkeessa tuotetut kokeilut ja niiden tulokset.

Tutustu kokeiluihin: klikkaa otsikkoa ja lue lisää.

 • Verkkolaskulta vauhtia varastokirjanpitoon

  Verkkolaskulta vauhtia varastokirjanpitoon -kokeilussa testattiin Finvoice-standardin mukaisen verkkolaskun sisältämän tuoterivitiedon hyödyntämistä kännykälle rakennetulla sovelluksella.

  Kokeilussa rakennettu demosovellus luki hyväksytyltä verkkolaskulta tuotteen tuotekoodin, nimen, erätunnuksen sekä määrän. Kännykkäsovellus mahdollisti varastoon ja lohkolle kirjaukset tehtäväksi niin, että esimerkiksi pellolle kylvettävien siementen erätunnus kulki kirjauksissa automaattisesti mukana. Erätunnuksen avulla voidaan varmistaa mm. siementen sertifiointi. Kokeilun yhteydessä myös päivitettiin Finvoice verkkolaskun sisältöön erätunnus noudattaen Peppol sanomakuvausta.

  Kännykälle toteutettu ratkaisu helpottaa viljelijän arkea, kun kirjaukset voidaan tehdä töiden ohella tuotteiden saapuessa varastoon tai lohkoille käytettäessä. Kirjausten myötä syntyvät sekä varastokirjanpito että lohkokirjanpito.

  Kokeiluun osallistunut ohjelmistotalo Suonentieto näki ratkaisun hyödyt ja päätti jo kokeilun aikana lisätä erätunnuksen ohjelmistoissaan koneluettavaan muotoon.

  “Oli ihanaa, että saatiin Suonentiedolla tämän luun ympärille vähän jo lihaa ja omalta osaltamme olemme edistämässä tiedon automaattista käsittelyä ja toisaalta ehkä heittämässä pientä haastetta muille ohjelmistotaloille toteuttaa myös erätunnuksen huomioiminen heidän omiin järjestelmiinsä.”
  Marika Hiltunen, Suonentieto

  Kokeilua sekä sen tuloksia esiteltiin AgriVenture2023-tapahtumassa sekä kokeilun tuloswebinaarissa kesäkuussa. Erätunnusta hyödyntävä demosovellus lohko- ja varastokirjauksiin löytyy avoimelta MiniSuomi-testausalustalta ja on vapaasti kokeiltavissa. Kokeilussa luotiin ohje myös siitä, miten erätunnuksen voi verkkolaskulle lisätä.

  Verkkolaskun tuoterivitieto toisi hyötyä monille aloille

  Kaikki pienyrittäjät voisivat hyödyntää verkkolaskun tuotetietoja varastokirjauksissa. Lisäksi verkkolaskun tiedoilla voi ylläpitää toimittaja- sekä tuoterekisteriä.  Erityisen tärkeä on tuotteen erätunnus toimialoille, joissa tuotteet täytyy olla jäljitettävissä. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi rakennustuote-, kosmetiikka-, kampaamo- ja elintarviketeollisuus. Verkkolasku keventää myös raportointia ja vähentää inhimillisten virheiden mahdollisuutta sekä helpottaa yrittäjän oman talouden seurantaa sekä kirjanpitoa.

  Kokeiluun osallistui Yrityksen digitalous –hankkeesta Verohallinnon ja Valtiokonttorin edustajia sekä kokeilukumppaneina ohjelmistotalo Suonentieto Oy sekä luomuviljelijä Vuokko Mäkinen Komkom ky:stä. Kokeilussa syntynyttä ratkaisua yhteiskehitettiin yhteistyössä Naturcom Oy:n sekä Ruokaviraston kanssa.

  Linkki demosovellukseen

  Soveltamisohje -luonnos erätunnuksen välitys Finvoice 3.0 laskulla (YD-hanke)

  Lisätietoja: 
  Johanna Kotipelto, johanna.kotipelto[at]vero.fi ja
  yrityksendigitalous[at]prh.fi

 • Digitaalinen tilaaminen rakennusteollisuudessa

  Tilauksen prosesseissa digitaalisuudessa on kyse käytännön asioista, jotka tulevat vaikuttamaan lähivuosina monien päivittäisiin työtehtäviin, helpottavalla tavalla.

  Yrityksen digitaloushankkeen pyynnöstä tehdyn arvion mukaan tilausprosesseihin kuluvan työn arvo on Suomessa noin 2,7 miljardia euroa joka ikinen vuosi. Kyseessä on siis huomattava määrä työtä, joka voitaisiin käyttää digitalisaation myötä muihin tehtäviin. Tällä on vaikutusta maamme kilpailukykyyn.

  Rakentamisen palveluyhtiö Fira, Onninen, Saint-Gobain, Peppol operaattorin DBE Core ja Visma Solutions tarttuivat haasteeseen ja lähtivät kokeilemaan yhdessä Yrityksen digitaloushankkeen kanssa, kuinka digitaalinen tilaaminen istuu rakennusteollisuuden tarpeisiin.

  Kokeilu eteni kolmessa vaiheessa:

  1. Fira, Onninen ja Saint-Gobain kävivät yhdessä työpajoissa läpi heidän tilauksensa prosesseihin liittyvien dokumenttien tietotarpeita. Millaista tietoa tilauksilla tulee olla? Täyttävätkö kansainvälisesti käytetyn Peppol-standardin dokumentit nämä tarpeet?
  2. Työpajojen perusteella muodostettiin koreografia, eli suunniteltiin miten esimerkkikatalogit, tilaukset, tilausvahvistukset, tilauksen muutokset, ja lähetysilmoitukset liikkuvat osapuolten välillä ja millaisella tietosisällöllä. Lopulta dokumenteista muodostettiin koneluettavat tiedostot, joita voi välittää Peppol-verkoston palveluntarjoajien kautta osapuolelta toiselle.
  3. Kolmannessa vaiheessa dokumenttien lähettäminen prosessin eri vaiheissa simuloitiin käyttämällä Peppol-testiverkkoa. Käytännössä siis koneluettavia tilaamisen dokumentteja lähetettiin digitaalisesti Peppol palveluntarjoajien välityksellä.

  Kokeilun aikana rakennusteollisuuden edustajat syventyivät Peppol-standardin toimintalogiikkaan ja dokumenttien tietosisältöihin. Kokeilun yhteenvetopalaverissa kaikki osallistujat olivat sitä mieltä, että kokeilun tavoitteet oli saavutettu ja kokeilu oli onnistunut. Saimme esimerkiksi lisää tietoa siitä, miten Peppol-standardi soveltuu rakennusteollisuuden tarpeisiin ja kuinka tietoutta Peppolin tarjoamista mahdollisuuksista voi levittää käytännön esimerkkien avulla.

  Peppol-viranomainen ja yrityksen digitaloushanke taas sai arvokasta tietoa siitä, miten asioita voi viedä käytännössä eteenpäin. Nykyiset ERP- tai muut tilausjärjestelmät eivät välttämättä vaadi kovinkaan suuria muutoksia, jotta niitä voisi käyttää digitaaliseen tilaamiseen Peppol-verkon kautta.  Saimme myös terveisiä Peppol-standardin jatkokehitystä varten. Rakennusteollisuudelle tärkeitä tuotekoodeja kuten ETIM tai LVIS-koodeja ei vielä tunnettu Peppolin tuotekoodien listalla. Lisäksi alakohtaiset soveltamisohjeet voisivat olla oivallisia helpottamaan digitaalisen tilaamisen käyttöönottoa.

 • Yrityslompakkokonseptin hyödyntäminen yritystoiminnassa

  Norjan, Ruotsin ja Suomen yhteinen kokeilu MiniSuomi-ympäristössä. Testidataa hyödyntäen kokeillaan, mihin digitaalinen yrityslompakko voisi taipua ja miten sitä voisi hyödyntää.

  Kokeilukumppanit

  BrØnnØysundregistrene (NO)
  Bolagsverket (SE)
  Yrityksen digitalous -hanke (FI)
  Valtiovarainministeriö (FI)

  Ajankohta

  Aikataulu on sidottu EUDI wallet-konsortion pilottiin.

  Toteutettiin Proof-of-Concept (PoC)

  • Miten ruotsalainen yritys voi pyytää suomalaiselta yritykseltä perustiedot ja toisin päin
  • Missä tiedot sijaitsevat ja kuka ne luovuttaa
  • Toiminnan käyttötapaukset, teknisen ratkaisun demot ja tulosten esittely
  Lisätietoja kokeilusta: mikael.afhallstrom(at)vero.fi

 • eKuitin tarjoaminen valtion virastoissa

  Tehtävänä oli koota vaatimukset eKuitin tarjoamisesta kirjanpitoyksiköissä, jotta eKuitteja voidaan tarjota sekä testata eKuitin välitys ostotilanteessa.

  Kokeilu perustui vaatimukseen , jossa kirjanpitoyksikkö lähetti eKuitteja vain, jos asiakas on tehnyt eKuitti-sopimuksen eKuittioperaattorin kanssa.

  Osallistujat
  Patentti- ja rekisterihallitus, CPU, ReceiptHero, Valtori ja Valtiokonttori

  Ajankohta
  Joulukuu 2022

  Lisätietoja kokeilusta: pirjo.ilola(at)valtiokonttori.fi

 • eKuitin tietojen hyödyntäminen

  Korttioston kuittien yhdistäminen korttilaskuun ostolaskujärjestelmässä.

  Kokeilussa luotiin myös malliraportti niistä ostoriveistä korttilaskulla, joihin ei eKuittia ole saatu. Tämän ansiosta korttilaskun tarkistaminen ostolaskujärjestelmässä helpottuu.

  Osallistujat

  Poliisi, Valvira ja Valtiokonttori

  Ajankohta

  Joulukuu 2022

  Lisätietoja kokeilusta: pirjo.ilola(at)valtiokonttori.fi

 • Peppol Service Metadata Publisher (SMP) ja Findy -kokeilu

  Kaikki Peppolin käyttäjät ilmoittavat sanomien vastaanottoon liittyvät tietonsa Service Metadata Publisher
  -palvelussa eli SMP:ssä. Näitä tietoja ovat vastaanotto-osoitteet sekä tuetut sanomat ja prosessit.

  Peppol SMP:n ja Findyn kokeilulla voitiin osoittaa, että SMP:ssä on mahdollista ylläpitää myös Findyn tarvitsemaa osoitetietoa. Lisäksi varmistettiin, että Peppol-sanomien tietosisältöä voidaan käyttää luottamusverkoston käyttämien tietojoukkojen (credentials) muodostamiseen.

  Osallistujat

  Posti, TietoEvry, OP ja Yrityksen Digitalous -hanke

  Ajankohta

  Kevät 2021

  Lisätietoja

  Tapani Turunen, tapani.turunen (a) valtiokonttori.fi

 • Kertaluonteinen verkkolasku kuluttajalle

  Pankkien kanssa tehdyn yhteistyön lisäksi joulukuussa 2021 Apix Messaging Oy, Isolta Oy, MobilePay Finland Oy ja Valtiokonttorin edustajat aloittivat kuluttajan kertaluontoisen verkkolaskun testauksen. Tavoitteena oli todentaa, että Isolta Oy:n Arkhimedes-laskutusohjelmistosta voidaan lähettää verkkolasku kuluttajan MobilePay sovellukseen, ja selvittää, millaisia muutoksia laskun välitykseen tarvittaisiin. Verkkolaskuvälittäjänä toimi Apix. Tammikuussa 2022 välitettiin onnistuneen testauksen jälkeen ensimmäiset kertaluonteiset verkkolaskut kuluttajalle.

  Osallistujat

  Apix Messaging Oy, Isolta Oy, Mobilepay Oy ja Valtiokonttori

  Ajankohta

  Tammikuu 2022

  Lisätietoja

  Tomi Rusi, Valtionkonttori tomi.rusi (a) valtionkonttori.fi

  Lue Tomi Rusin blogi 21.3.2022 kuluttajan kertalaskutuksesta

 • Kokeilut tietojen lähettämiseen valtionrajojen yli Peppol-verkostossa

  Kevään 2021 ja kevään 2022 välillä Valtiokonttori ja Verohallinto järjestivät kolme kokeilua liittyen tuoteluettelon, verkkolaskun ja tilaussanoman lähetykseen valtionrajojen yli Peppol-verkostossa.

  Peppol on kansainvälisen OpenPeppol-yhdistyksen kehittämä verkosto, jonka kautta eri toimijat voivat välittää sähköisiä liiketoiminta-asiakirjoja toisilleen. Kokeilut toteutettiin yhteistyössä Nordic Smart Government and Business -ohjelman (NSG&B) kanssa. Tutustu Peppol-tietopakettiin ja koulutusmateriaaliin.

  NSG&B: Peppol-tuoteluettelon testaus rajojen yli

  Todennettiin, että ohjelmistotaloilla on kyvykkyys lähettää Peppol-tuoteluettelo (catalog) toisilleen rajan yli. Todennettiin, että Peppol-sanomassa voidaan välittää tietoa ympäristövastuullisuudesta (Green data).

  Osallistujat: Valtiokonttori, Verohallinto
  Ajankohta: kevät 2021

  NSG&B: Peppol-verkkolaskutussanoman testaus rajojen yli

  Todennettiin, että ohjelmistotaloilla on kyvykkyys lähettää Peppol-verkkolaskuja toisilleen rajan yli.

  Osallistujat: Valtiokonttori, Verohallinto
  Ajankohta: syksy 2021

  NSG&B: Peppol-tilaussanoman testaus rajojen yli

  Valtiokonttori ja Verohallinto osallistuivat kokeiluun, jossa todennettiin, että ohjelmistotaloilla on kyvykkyys lähettää Peppol-tilaussanomia toisilleen rajan yli.

  Osallistujat: Valtiokonttori, Verohallinto
  Ajankohta: kevät 2022

  Kaikki kolme kokeilua antoivat arvokasta tietoa arvonlisäveron merkitsemisestä verokohtelukoodeilla (VAT Tax Category Code) ja verottomuuden syykoodeilla (VATEX Reason Code) asiakirjoihin. Nämä auttavat kehittämään arvonlisäveron merkitsemistä asiakirjoihin ja tukevat uuden arvonlisäverodirektiivin valmistelua (VIDA, Vat in the Digital Age – Alv digiaikana).

  Lisätietoja

  Pirjo Ilola, Valtiokonttori pirjo.ilola (at) valtiokonttori.fi ja Pasi Sinervo, Verohallinto pasi.sinervo (at) vero.fi

  Lue uutinen NSG&B:n verkkolasku- ja tilaussanomakokeilusta

 • Raportoinnin keventäminen pitkän tulos- ja taselaskelman avulla

  Kokeilussa testattiin kuinka ns. pitkä tulos- ja taselaskelma pääkirjantilien tasolla esitettynä palvelisi eri viranomaisten ja muiden tiedonhyödyntäjien tarpeita. Kokeilussa tutkittiin nimenomaan tuloveroilmoittamiseen ja tilastointiin tarvittavia tietoja. Tietosisällön vakioinnissa käytettiin Liikekirjuri-tilikarttaa. Kokeilussa testattiin myös tiedon vakiomuotoista esittämistapaa, joka mahdollistaisi tiedon automatisoidun hyödyntämisen erilaisissa järjestelmissä. Aineistoja tuotettiin pääkirjan tilien saldotasolla esitettynä XBRL GL-muodossa.

  Kokeiluun osallistui kaksi ohjelmistotaloa: Accountor Finago Oy ja Mediamaestro Oy. Kirjurituote Oy toimii yhteistyökumppanina, jonka Liikekirjuri™-tilikartta oli tietosisällön vakioinnin pohjana.

  Kokeilu aloitettiin marraskuussa 2022 ja se valmistui syyskuussa 2023 ja se toteutettiin kahdessa vaiheessa. Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin synteettisen aineiston avulla tietojen tuottamisen ja hyödyntämisen mahdollisuuksia eri käyttötarkoituksissa. Aineistot olivat avoimesti saatavissa MiniSuomen XBRL GL -portaalissa. Kokeilun toisessa vaiheessa arvioitiin yritysten aitojen data-aineistojen avulla, voidaanko rakenteisella tilitasoisella tietosisällöllä vähentää yritysten viranomaisraportoinnin hallinnollista taakkaa samalla tehostaen viranomaisten lakisääteistä toimintaa.

  Tulokset:

  • Kokeilussa todettiin, että on mahdollista toteuttaa määrämuotoinen ja tietosisällöltään vakioitu pitkä tuloslaskelma ja tase -sisältöinen raportti kattamaan pääosin joitakin viranomaisraportoinnin tarpeita.
  • Kokeilussa koestettiin Liikekirjuri-tilikarttaa määrityksenä aineiston vakiointiin. Tilikartta täyttää pääasiassa tiettyjä viranomaisraportoinnin tietotarpeita. Tilikartan sisällön käytettävyyttä muihin tietotarpeisiin on tutkittava myöhemmin.
  • Kokeilussa kokeiltiin ja haettiin ymmärrystä mäppäystyöstä, jos oma tilikartta eroaa valitusta vakiotilikartasta. Mäppäystyö todettiin mahdolliseksi, mutta ilman teknisiä apuvälineitä työlääksi. Tämän selvitystä jatketaan myöhemmin, sillä yhden tilikartan pakottaminen ei toimi kaikille yrityksille.
  • Kokeilussa todettiin, että ohjelmistotalokumppanit pystyivät tuottamaan järjestelmästä vakioitua XBRL GL-muotoista aineistoa. Tekniseen toteutukseen kulunut työmäärä oli kohtuullinen. Aineistoa käsitelleiden virastojen näkökulmasta aineisto oli teknisestä näkökulmasta käytettävää.
  • Kokeilussa haettiin käyttötapauksia aineistolle viranomaisraportoinnin ulkopuolelta ja näitä tunnistettiin laajasti. Kokeilun ydinoppina on, että aineiston yhteiskäyttöisyys tuo suurimmat edut kaikille osapuolille.

 • Peppol-koulutus

  Koulutuskokeilu toteutettiin, koska tällä hetkellä Peppol-hankintasanomien käytön suurin este on siihen liittyvän osaamisen puute. Koulutuskokeilun toteuttivat yhteistyössä Valtiokonttori ja TIEKE Ry, jotka suunnittelivat ja rakensivat kouluttajille suunnatun koulutusmallin, sekä testasivat sitä koulutusorganisaatioista koostuvalla kohdejoukolla. Kouluttajat toimivat keskeisessä roolissa muiden ryhmien, kuten loppukäyttäjien ja palveluntarjoajien osaamisen kasvattamisessa

  Tarkoituksena oli tuottaa konkreettinen käytännön esimerkki kouluttajille suunnatusta Peppol-koulutusohjelmasta. Rakennettu malli ja kokeilun opit jaetaan avoimesti, jotta mallia voi hyödyntää muutkin kouluttajien kouluttamisesta kiinnostuneet tahot. Näin edistämme ja nopeuttamme laaja-alaisen Peppol osaamisen rakentumista Suomessa.

  Koulutusmalli

  Koulutuksen tavoitteena oli antaa mahdollisimman kattava kuva Peppolin taustasta, potentiaalisista hyödyistä organisaatioille, Peppolin prosesseista, Peppolin käyttöönotosta ja sekä kuinka käyttöönottoon kuuluva perehdytys kannattaisi toteuttaa organisaatioissa.

  Kokeilu käynnistettiin virallisesti toukokuussa 2023. Koulutusta valmisteleva avoin työpaja järjestettiin 13.6.2023. Pilottikoulutussarja järjestettiin loka-marraskuun vaihteessa. Oppien keruuseen keskittyvä työpaja järjestettiin 15.11.2023. Kokeilu päätettiin suunnitellun mukaisesti marraskuun lopussa 2023. Kokonaisuus toteutettiin etäkoulutuksena ja osallistujille varattiin koulutuksen yhteydessä mahdollisuus tehdä kysymyksiä ja kommentoida. Koulutus toteutettiin noin kahden tunnin mittaisissa osissa, joiden sisällöt olivat 1: Peppolin perusteet, 2: Prosessit, 3: Integrointi sekä 4: Peppolin käyttöönotto ja henkilöstön koulutus.

  Kouluttajat ja loppukäyttäjät voivat hyödyntää pilottikoulutuksen materiaaleja vapaasti. Materiaalit ovat avoimesti saatavilla Tieken sivustolla ja YouTube-kanavalla.

  Pilottikoulutus 1:

  Pilottikoulutus 2:

  Pilottikoulutus 3:

  Pilottikoulutus 4:

  Samalla oli käynnissä asiakasymmärrys-projekti, mistä saatiin syötteitä koulutusmalliin ja sisältöön.

  Kokeilun tulokset

  Rakennettu kouluttajien koulutusmalli toimi lähtökohtaisesti hyvin tarkoitukseensa.

  Kehittämiskohteiksi suositellaan muutamia asioita, kuten integraatio-osuuden pienentämistä, lisää esimerkkejä Peppolin prosesseista ja oman verkkosivun luomista koulutukselle, jotta se vastaa paremmin koulutettavien kouluttajien tarpeeseen ja keskimääräiseen lähtötasoon.

  Yllättävänä oppina kokeilussa huomattiin, että koulutusorganisaatiot olivat yllättävän varovaisesti lähdössä mukaan uuteen aiheeseen ja uuden oppimiseen. Kokeilussa heitä ei tunnistettu proaktiivisiksi edelläkävijöiksi. Loppuraportissa esitetään suositukset tämän asian ratkaisemiseen.

  Asiakasymmärrys-projekti keräsi jatkon kannalta paljon hyvää ja käyttökelpoista tietoa.

  Johtopäätökset

  Osaaminen Peppolista on erityisen pientä vielä. Peppol osaamisen kasvattaminen on välttämätöntä, jotta Peppol-hankintasanomat otetaan laajasti käyttöön yhteiskunnassa. Projektitiimi suosittelee uutta kokeilua, joka keskittyy loppukäyttäjien kouluttamiseen, jotta kouluttajien koulutusmallia voidaan entisestään kehittää.

  Lisätietoa kokeilusta:

  Noora Salonen, Valtiokonttori, noora.salonen@valtiokonttori.fi 
  Timo Simell, Tieke timo.simell@tieke.fi ja
  Merja Sjöblom, Tieke merja.sjoblom@tieke.fi

, Päivitetty 15.12.2023 klo 15:06