Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste, yrityksendigitalous.fi

Laadittu 10.2.2022.

Lisää tietoa Patentti- ja rekisterihallituksen tietosuojasta ja rekisteriselosteista (linkki vie prh.fi-sivustolle)

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Patentti- ja rekisterihallitus
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, 00091 PRH
Muut yhteystiedot: puh. 029 509 5000, kirjaamo(at)prh.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Erja Lohikoski, Yritykset ja yhteisöt, Yrityksen digitalous -hanke
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, 00091 PRH
Muut yhteystiedot: puh. 029 509 5062, erja.lohikoski(at)prh.fi

3. Tietosuojavastaava

Olli Vento, puh. +358 (0) 29 509 5743, olli.vento(at)prh.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

1. Uutiskirjetilausten toimittaminen (Yrityksen digitalous -hankkeen uutiskirjeet ja uutiskirjeiden tilauslomakkeet): Asiakkaan antamia yhteystietoja käytetään vain uutiskirjeiden toimittamiseksi. PRH ylläpitää uutiskirjeiden jakelua varten erillistä asiakasrekisteriä uutiskirjejärjestelmässä (ei kotisivujen yhteydessä). Asiakas antaa suostumuksensa kirjoittamalla yhteystietonsa tilauslomakkeelle.

2. Asiakaspalautteisiin vastaaminen (palautelomake): Asiakkaan antamia yhteystietoja käytetään vain palautteeseen vastaamiseen. Yhteystietojen antaminen on vapaaehtoista. Asiakas antaa suostumuksensa kirjoittamalla yhteystietonsa palautelomakkeelle.

3. Kävijäseuranta: Sivuston kehittämisen tueksi keräämme evästeillä tilastotietoa sivuston käytöstä. Kerättävien tietojen perusteella ei kuitenkaan yksilöidä käyttäjää. Käytössä on Siteimproven kävijäseuranta.

5. Rekisterin tietosisältö

1. Uutiskirjetilaukset/-peruutukset (* = pakollinen tieto): etunimi*, sukunimi*, sähköposti*, organisaatio sekä tilattavat uutiskirjeet*.

2. Palaute: palautteenantajan antamat tiedot (ei pakollinen), yleensä s-postiosoite ja nimi. Tietojen avulla hanke vastaa palautteeseen.

3. Kävijäseuranta (Siteimprove): Käyttäjän IP-osoite ilman yksilöiviä tietoja (=anonymisoitu IP), jolloin Siteimprove käyttää vain osaa kerätystä IP-osoitteesta koko osoitteen sijaan. Käyttäjän on mahdollista määrittää selaimesta do not track -asetus, jolloin Siteimprove ei kirjaa edes em. tietoa. IP-osoitteen perusteella kävijäseurantaan kootaan tietoa käyttäjän toiminnoista sivustolla. Tällaisia tietoja ovat esim. navigointi sivustolla, linkkien klikkaaminen, vierailun kesto ja tieto siitä, mistä ja miten palveluun tullaan ja mihin palvelusta siirrytään. Lisätietoa IP-osoitteen anonymisoinnista Siteimproven englanninkielisellä tukisivustolla Privacy Policy: Siteimprove Services.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kohdat 1,2 ja 4: Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään

Kohta 3: Tiedot kerätään evästein.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri ei sisällä salassa pidettävää aineistoa.
Pääsy tietojärjestelmissä käsiteltäviin tietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Käyttöoikeuksien ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti ja turhat oikeudet poistetaan. Tietoverkko ja päätelaitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein.

10. Tietojen säilytysaika/ säilytysajan määräytymisen kriteerit

Kohta 1 (tilaukset): Tiedot tallennetaan PRH:n uutiskirjetilausten asiakasrekisteriin uutiskirjejärjestelmässä ja säilytetään palvelun elinkaaren ajan tai kunnes asiakas ilmoittaa peruvansa julkaisutilauksen. Linkki peruuttamiseen löytyy jokaisesta lähetetystä sähköpostiviestistä.

Kohta 2 (palaute): Tietoja säilytetään vain sen aikaa, kun asiakkaan asian käsittely edellyttää, tietoja ei tallenneta rekisteriksi.

Kohta 3 (kävijäseuranta): Tiedot tallennetaan Siteimproven kävijäseurantapalveluun, jossa tietoja säilytetään 26 kuukautta. Kun datan säilytysjakso päättyy, data poistetaan automaattisesti kuukausittain.

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta (esim. profilointi) sekä tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta ja sen vaikutuksista rekisteröidylle

Tietojen pohjalta ei tehdä automaattisia päätöksiä eikä profilointeja.

12. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan PRH:n kirjaamoon.

13. Tiedon oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia oikaisua rekisterissä oleviin tietoihinsa. Pyyntö osoitetaan PRH:n kirjaamoon.

14. Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, kuten profilointia.

15. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen siten kuin yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetään.

16. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä henkilötietojensa poistamista henkilörekisteristä. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

17. Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on rekisterinpitäjän toimesta loukattu.

18. Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

19. Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Evästeiden ainoana tarkoituksena on teknisesti helpottaa palvelun käyttöä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät ja siten helpottamaan sivuston käyttöä.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Chrome -selainohjelman ”Muokkaaminen ja hallinta” -valikosta löytyvän ”Asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Tietosuoja ja yksityisyys”.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Lisää tietoa evästeistä: Siteimprove’s Cookie Notice and Information. (Linkki avautuu Siteimproven englanninkieliselle tukisivustolle.)

 

, Päivitetty 29.6.2022 klo 10:31