Taloustieto siirtyy saumattomasti

Yritykset tarvitsevat aikaa ja resursseja ydinliiketoimintaan. Siksi hallinnollisten tehtävien keventäminen on yritysten menestymisen kannalta tärkeää. Yksi keino keventää hallintoa on automatisoida talouden prosesseja mahdollisimman pitkälle.

Koneluettavat eli rakenteiset tositteet – tilaukset, laskut, eKuitit – tekevät tiliöinnistä automaattista. Sopimuskumppanien yhteisen tuotekatalogin tuote- ja palvelutiedoissa on jo valmiina oikea alv-kanta. Standardimuotoinen tieto siirtyy automaattisesti tilausjärjestelmästä laskutukseen ja sieltä kirjanpitoon, josta taloushallinnon raportit muodostuvat ajantasaisesti ja automaattisesti.

Yritys tarvitsee raportteja toisaalta oman liiketoimintansa seuraamiseen ja ennustamiseen, toisaalta myös asiakkuudenhallintaan ja toiminnanohjaukseen. Tavoitteena on, että tarvittavat tiedot siirtyvät yhdellä kertaa yrityksen luotetuille yhteistyötahoille ja tietoja tarvitseville viranomaisille rajapintoja pitkin​. Yritys voi valita, mitkä tiedot siirtyvät ja kenelle.

Manuaalisen kirjaamisen ja tiedonsiirron vaiheet jäävät pois. Jälkikäteisen selvittelyn tarve vähenee, koska kumppaneille ja viranomaisille toimitettu tieto on korkealaatuista. 

Suomessa käyttöön otettavat standardit suunnitellaan siten, että ne sopivat kansainväliseenkin kaupankäyntiin.  

, Päivitetty 11.2.2022 klo 12:57