Taloustieto siirtyy saumattomasti

Yritykset tarvitsevat aikaa ja resursseja ydinliiketoimintaan. Siksi hallinnollisten tehtävien keventäminen on yritysten menestymisen kannalta tärkeää. Yksi keino keventää hallintoa on automatisoida ja yhdenmukaistaa talouden prosesseja mahdollisimman pitkälle.

Koneluettavat eli rakenteiset liiketoiminnan tositteet – tilaukset, laskut, eKuitit – tekevät tiliöinnistä automaattista. Sopimuskumppanien yhteisen tuotekatalogin tuote- ja palvelutiedoissa voi tällöin olla jo valmiina oikea alv-kanta. Kun tieto on standardimuotoista, se siirtyy automaattisesti tilausjärjestelmästä laskutukseen ja sieltä kirjanpitoon, josta taloushallinnon raportit muodostuvat ajantasaisesti ja automaattisesti. ​

Yritys tarvitsee raportteja toisaalta oman liiketoimintansa seuraamiseen ja ennustamiseen, toisaalta myös asiakkuudenhallintaan ja toiminnanohjaukseen. Tavoitteena on, että tarvittavat tiedot siirtyvät yhdellä kertaa yrityksen luotetuille yhteistyötahoille ja tietoja tarvitseville viranomaisille rajapintoja pitkin. Yritys voi valita, mitkä tiedot siirtyvät ja kenelle. Lisäksi tulevaisuudessa digitaalisten identiteettilompakoiden avulla yritys voi tunnistaa toisen osapuolen ja jakaa itseään koskevia vahvistettuja tietoja ja tehdä sen avulla erilaisia toimia, kuten allekirjoittaa sopimuksia tai vahvistaa kauppakumppanin luotettavuuden.

Manuaalisen kirjaamisen ja tiedonsiirron vaiheet jäävät pois. Jälkikäteisen selvittelyn tarve vähenee, koska kumppaneille ja viranomaisille toimitettu tieto on korkealaatuista. ​

Hankkeessa hyödynnetään kansainvälisiä standardeja, ja olemme myös mukana kehittämässä niitä. Tämä varmistaa taloustietojen kansainvälisen yhteentoimivuuden yrityksiä hyödyttäen. Esimerkiksi Peppol-standardin mukaiset hankintasanomat ovat tällaisia.

, Päivitetty 27.4.2023 klo 17:10