Yrityksille

Tulevaisuudessa yritykset voivat siirtää kaupankäynnin ja viranomaisasioinnin tietoja digitaalisesti. Kun yrityksen koko elinkaari on digitalisoitu ja yritys käyttää digitaalista identiteettiä, kaupankäynti ja viranomaisraportointi on luotettavaa ja turvallista.

Yritysten toiminta helpottuu, kun yritys voi tuottaa myös kaupankäynnin tositteet – tilaukset, laskut ja kuitit – sähköisesti ja koneluettavassa muodossa. Näiden digitaalisten asiakirjojen ja tositteiden tiedot siirtyvät automaattisesti järjestelmien välillä. Digitaalisuus mahdollistaa myös esimerkiksi sen, että eKuittien ja verkkolaskujen tiliöintitiedot siirtyvät automaattisesti suoraan kirjanpitoon.

Yritykset voivat saada taloushallinnon raportit liiketoiminnastaan ajantasaisesti päätöksenteon tueksi. Kun yrityksillä on digitaalinen identiteetti, myös kauppakumppanin luotettavuuden varmistaminen on helpompaa.

Yritys voi hoitaa myös lakisääteiset ilmoitukset ja raportit viranomaisille yhdellä tiedonsiirrolla, kun kirjanpito on koneluettavassa muodossa. Kullekin viranomaiselle siirtyy vain se tieto, joka lain mukana sille kuuluu ilmoittaa.

Yrityksen digitaloutta kehitetään viranomaisten, sidosryhmien ja yksityisen sektorin kanssa yhdessä. Yhteisessä kehitystyössä otetaan huomioon eri yritysmuodot, elinkeinoharjoittajat ja sidosryhmät.

Tutustu yrittäjien kokemuksiin verkkolaskutuksesta