Yleistä Yrityksen digitalous -hankkeesta

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut Yrityksen digitalous -hankkeen ajalle 14.6.2021-31.12.2024. Hanke perustuu julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhön.

Hanke tekee ehdotukset tarvittavista ratkaisuista

 • digitalouden ekosysteemin yhteentoimivuuteen ja tekniikkaan
 • taloushallinnon toimintaan ja prosesseihin
 • organisaatioon ja hallintamalliin.

Hanke myös arvioi toimintamalleja tukemaan tarvittavaa lainsäädäntöä.

Onnistumisen edellytyksenä on, että viranomaiset, yritykset, taloushallinnon palveluntarjoajat sitoutuvat muutokseen ja osallistuvat yhteiseen kehittämiseen.

Hankkeen työ on monitasoista. Se sisältää määrittelyä, kartoituksia, selvitystyötä, mallinnuksia, kuvauksia ja kokeiluja, joiltakin osin myös konkreettisten ratkaisujen toteutusta.

Yhteistyökumppanit

Vastuuviranomaiset

 • Patentti- ja rekisterihallitus (PRH), hankkeen johto
 • Valtiokonttori
 • Verohallinto
 • Digi- ja väestötietovirasto
 • Tilastokeskus.

Hankkeen johtoryhmässä ovat edustettuina

 • työ- ja elinkeinoministeriö (puheenjohtaja), liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö
 • vastuuviranomaiset
 • Elinkeinoelämän keskusliitto ry, Finanssiala ry, Kaupan liitto ry, Kuntaliitto, Suomen Yrittäjät ry, Taloushallintoliitto ry sekä Teknologiateollisuus ry.

 

Hankkeen asettamispäätös (pdf, TEM:n asiakirja, osittain saavutettava)