Yhteiskehittämisen pelisäännöt

Yrityksen digitalous -hankkeessa yhteiskehittämisen keinoina ovat muun muassa kokeilut sekä asiakashaastattelut ja -testaukset. Hankkeen ekosysteemikehityksen tiimi koordinoi yhteiskehittämistä hankkeen ja yritysten sekä muiden sidosryhmien välillä. Yhteiskehittämisen tukena on kokeilutoimisto, jota pyörittää hankkeen toimeksiannosta Motiva Oy.

Kokeilujen ja yhteiskehittämisen viestintäkanavina ovat ensisijaisesti hankesivusto  ja hankkeen sosiaalisen median tilit. Yhteiskehittämisen kohteesta, tavoitteesta ja tavasta riippuen haemme kumppaneita joko avoimen haun tai kohdennetun rekrytoinnin kautta.

Kokeilut ja Proof of Concept -toteutukset

Kokeilukumppaneille maksetaan korvaus kokeiluun osallistumisesta. Hanke arvioi kokeilun enimmäiskorvauksen suunnitellun toteutuksen mukaisesti. Kokeilukumppani laskuttaa osallistumisesta toteutuneen työajan perusteella oman hinnastonsa mukaisesti. Teknisiä infrakustannuksia ei lähtökohtaisesti korvata.

Kokeilukumppani tekee sopimuksen osallistumisesta kokeilutoimistoa koordinoivan Motivan kanssa.

Asiakashaastattelut ja –testaukset

Haastattelemme asiakkaita kerätäksemme ymmärrystä asiakkaiden kokemuksista ja näkemyksistä.

Haastatteluista ja testauksista voidaan maksaa osallistumiskorvaus

  • Pienille yksinyrittäjille ja mikroyrittäjille
  • Kumppanin tai sidosryhmän työntekijälle, jos haemme haastateltavia avoimella haulla.

Muusta yhteiskehittämisestä poiketen Verohallinto maksaa korvauksen palkkiona osallistuvalle henkilölle. Työkorvauksena maksettava palkkio on veronalaista tuloa. Palkkion suuruus on 30 e/30 min ja 50 e/60 min.

Jos henkilö osallistuu haastatteluun tai testaukseen työnantajan edustajana, osallistumiskorvausta ei makseta. Haastatteluun osallistuminen on tällöin myös työnantajaa hyödyttävää yhteistyötä.

, Päivitetty 6.10.2022 klo 13:14