Hankkeen rajaukset – Mitä Yrityksen digitalous ei tee

Hankkeen tavoitteena on edistää yritysten digitalisaatiota sekä helpottaa sähköisten asiakirjojen (tilinpäätös, hankintasanoma, verkkolasku ja eKuitti) liikuttamista ja yritysten arjen hallintaa. Hankkeessa ei edistetä muiden liiketoiminnan dokumenttien sähköistämistä.

Hankkeen tavoitteena on edistää verkkolaskutuksen laajaa käyttöä siten, että myös kuluttajan kertalaskutus on mahdollista. Hankkeen laajuudessa ei ole kuluttajien verkkolaskujen (eLasku) käyttöasteen nostaminen tai sille edellytysten luominen. Vaikka kuluttajalaskutuksen edistäminen ei kuulu hankkeen piiriin, on hankkeen tavoitteena kuitenkin löytää teknisiä ratkaisuja kertalaskutuksen käyttöönotolle.

Hankkeen tavoitteena on luoda ekosysteemi, jossa yritysten taloustieto liikkuu rajapintojen välityksellä. Hankkeen puitteissa ei tulla rakentamaan yksityisten toimijoiden rajapintoja tai muita ohjelmia. Näihin ei ole myöskään mahdollisuutta saada rahoitusta hankkeesta lukuun ottamatta mahdollisia erikseen sovittavia kokeiluja.

Hankkeessa ei ole tarkoitus rakentaa uutta teknologiaa. Olemassa olevia tai syntyviä uusia teknologiaratkaisuja pyritään hyödyntämään ja jatkokehittämään yhdessä yksityisten toimijoiden kanssa.

Hanke määrittelee yrityksen digitaalisen identiteetin ja yhteiskäyttöisen tietomallin. Lisäksi luodaan määritys digitaalisen identiteetin yksilöivälle tunnisteelle. Hanke ei toteuta digitaalisen identiteetin hallinnan ratkaisuja (esim. digitaalinen lompakko).

, Päivitetty 10.2.2022 klo 16:01