Yrityksen digitaalinen identiteetti ja lompakkosovellus

Yrityksen digitalous -hankkeessa edistetään yrityksen digitaalista identiteettiä ja eIDAS-yhteensopivien lompakkopalveluiden kehittämistä yrityksille sekä tähän liittyvää yhteistyötä.   

EU kehittää yhteistä lainsäädäntöä (eIDAS2-asetus) eurooppalaisille lompakkosovelluksille. Suomi osallistuu aktiivisesti työhön. Taustalla on EU:n yhteinen tavoite kehittää turvallisia ja luotettavia ratkaisuja henkilöiden ja oikeushenkilöiden tietojen hallintaan sekä käyttöön. Yrityksen digitalous -hankkeessa keskitytään edistämään oikeushenkilön lompakkosovelluksia. Käytännössä työ keskittyy yrityksiin, ja ensi vaiheessa selvitystyötä on tehty erityisesti osakeyhtiöiden näkökulmasta. 

Mikä on yrityksen digitaalinen identiteetti? 

Yrityksen digitaalinen identiteetti koostuu yritykseen liittyvistä digitaalisista perustiedoista sekä keinoista todentaa yritys luotettavasti digitaalisesti. Todentaminen voidaan tehdä digitaalisen lompakkosovelluksen avulla. Yrityksen digitaalinen identiteetti ja sitä myöten lompakkosovellukset tulevat Suomessa perustumaan Patentti- ja rekisterihallituksen jakamaan y-tunnukseen ja toiminimeen. 

Mikä hyötyä yrityksen digitaaliset lompakkosovellukset tuovat yrityksille?   

Lompakkosovellukset ovat tulevaisuuden digitaalisia palveluita, jotka sujuvoittavat yritysten arkea ja liiketoimintaa. EU:n digitaalisten identiteettiratkaisujen avulla yritykset voivat vahvistaa luotettavuuttaan ja helpottaa rajat ylittävää kaupankäyntiä. 

Yritysten lompakkopalvelut tarjoavat turvallisen ja suojatun tavan tallentaa sekä jakaa tietoa, mikä edistää liiketoiminnan sujuvuutta. Luotettava tunnistautuminen ja tiedonvälitys lompakkopalvelujen avulla vähentävät manuaalista työtä ja tehostavat yritystoimintaa. Yrityksen digitaalinen lompakko voi sisältää keskeisiä viranomaistodistuksia ja -lupia, tai yritysten itsensä tuottamia todistuksia, mikä helpottaa liiketoiminnan hallintaa ja yhteistyötä kumppaneiden kanssa. 

Digitaalisten identiteettiratkaisujen käyttöönotto yrityksissä voi avata uusia mahdollisuuksia, kuten helpomman pankkitilin avaamisen ja vastuullisuuden osoittamisen, mikä edistää liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä.

EU-lainsäädäntö varmistaa, että yritysten digilompakoita koskevat yhteiset standardit ja tekniset vaatimukset, mikä parantaa niiden käytettävyyttä ja luotettavuutta. 

, Päivitetty 12.6.2024 klo 14:54