Yrityksen digitaalinen identiteetti – mikä se on?

Yrityksen digitaalinen identiteetti koostuu yritykseen liittyvistä tiedoista. Digitaaliseen identiteettiin kuuluu mm. yrityksen perustietomalli, joka on yhteisesti sovittu, kehitetty ja määrämuotoinen tietosisältö yrityksen perustiedoista. Niitä ovat yrityksen perustamisvaiheessa esimerkiksi nimi, osoite, kotipaikka ja kieli, kaupparekisteriin rekisteröimisen jälkeen Y-tunnus, ennakkoperintärekisterimerkintä ja ALV-tunnus. Myös verkkolaskuosoite voi kuulua tietosisältöön ja liiketoiminnasta riippuen LEI-tunnus. Yrityksen omistamat hyödyllisyysmallit, patentit ja tavaramerkit voisivat myös kuulua tietosisältöön. 

Kun yrityksellä on digitaalinen identiteetti, hyöty syntyy siitä, että eri organisaatiot ja niiden ohjelmistot ymmärtävät yrityksen perustiedot juuri samalla tavalla. Se mahdollistaa tiedon siirtämisen koneluettavasti ja reaaliajassa, esimerkiksi toimittajatiedot voi tarkistaa automaattisesti yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.

Digitaalisella identiteetillä käsitetään siis määrämuotoista, koneluettavaa kokoelmaa yrityksen tiedoista: kuka yritys on ja mitä yritys on. Määrämuotoinen tietosisältö mahdollistaa uuden tyyppisen digitaalisen tunnisteen käyttöönoton nykyisten tunnisteiden rinnalle. Digitaalisen identiteetin perusteella yritys olisi mahdollista yksilöidä nykyistä huomattavasti laajemmissa käyttötapauksissa.

Mitä yrityksen digitaalinen identiteetti ei ole:​

  • ”Jokin uusi järjestelmä”
  • Uusi tunnistautumisratkaisu
  • Vahva viranomaisen myöntämä uusi tunniste ​​
  • Pakollinen tunniste

Digitaalinen identiteetti ei korvaa y-tunnusta eikä mitään muutakaan viranomaisen myöntämää tunnusta. Digitaalinen identiteetti ei myöskään määritä sitä, millä tavalla tiedon jakamisen luvittaminen tai valtuuttaminen pitäisi tapahtua. Se ei myöskään korvaa tarvetta Suomi.fi-valtuuksille, mutta saattaa vahvistaa palvelun asemaa laajentamalla valtuusmahdollisuuksia niin, että ne kattavat ennalta määrittelemättömiä tilanteita nopeasti muuttuvassa maailmassa.

, Päivitetty 11.2.2022 klo 12:58