Yrityksen digitaalinen identiteetti – mikä se on?

Yrityksen digitaalinen identiteetti koostuu yritykseen liittyvistä digitaalisista perustiedoista sekä keinoista todentaa yritys digitaalisesti. Todentaminen voidaan tehdä digitaalisen lompakon avulla. Yrityksen digitaalinen identiteetti sisältää yritysten perustiedot, kuten

  • nimi
  • osoite
  • kotipaikka
  • kieli
  • Y-tunnus, mahdollisesti myös LEI-tunnus
  • ennakkoperintärekisterimerkintä ja
  • ALV-tunnus.

Näiden perustietojen täsmentämisessä otetaan huomioon kehitteillä oleva EU-tason lainsäädäntö (eIDAS2), kansainväliset standardit ja kotimaiset tarpeet. Yrityksen perustietojen lisäksi on tärkeä sopia myös muista tiedoista, joita lompakko voi yrityksestä välittää yrityksen niin halutessa, jotta nämä tiedot ovat käytettävissä myös muissa maissa. Esimerkkejä tällaisista niin kutsutuista attribuuttitodistuksista (kredentiaalit) ovat erilaiset viranomaisluvat ja -todistukset, erilaiset sertifikaatit sekä taloushallinnon puolella eKuitti.

Digitaalisen identiteetin ja lompakon avulla osapuolet voidaan tunnistaa luotettavasti. Yritys voisi tulevaisuudessa toimiessaan verkossa jakaa itseään koskevia luotettavan tahon varmistamia tietoja sekä tehdä sen avulla erilaisia toimia, kuten allekirjoittaa sopimuksia tai vahvistaa kauppakumppanin luotettavuuden. Hyöty syntyy siitä, että eri organisaatiot ja niiden ohjelmistot ymmärtävät yrityksen antamat tiedot samalla tavalla, myös rajat ylittävissä käyttötapauksissa. Tiedot voidaan siirtää ja todentaa koneluettavasti ja reaaliajassa, mikä säästää aikaa ja resursseja.

Digitaalinen identiteetti ei korvaa y-tunnusta eikä mitään muutakaan viranomaisen myöntämää tunnusta, vaan sisältää ne tarpeellisilta osin. Digitaalinen identiteetti ei myöskään määritä sitä, millä tavalla tiedon jakamisen luvittaminen tai valtuuttaminen pitäisi tapahtua. Se ei myöskään korvaa tarvetta Suomi.fi-valtuuksille, mutta saattaa vahvistaa palvelun asemaa laajentamalla valtuusmahdollisuuksia niin, että ne kattavat ennalta määrittelemättömiä tilanteita nopeasti muuttuvassa maailmassa.

, Päivitetty 3.4.2024 klo 16:01