Meneillään olevat kokeilut

Tälle sivulle kokoamme meneillään olevia Yrityksen digitalous -hankkeen kokeiluja. Kun kokeilu on päättynyt, uutisoimme sen tuloksista ja siirrämme kokeilua koskevan kuvauksen toteutettujen kokeilujen sivulle.

 • Peppol-koulutuksia loppukäyttäjille – Ajantieto valittiin koulutuskokeilun kumppaniksi

  Yrityksen digitalous -hanke on käynnistänyt loppukäyttäjille suunnatun Peppol-koulutusmallikokeilun. Koulutukset toteutetaan keväällä 2024. Valtiokonttori on mukana Yrityksen digitalous -hankkeessa ja toimii myös Suomen Peppol-viranomaisena.

  Peppol on liikeasiakirjojen sähköiseen välitykseen tarkoitettu kansainvälinen verkosto, jonka avulla ostajat ja myyjät voivat välittää standardimuotoisia sähköisiä asiakirjoja.

  Tällä hetkellä Peppol-hankintasanomien käytön suurin este on siihen liittyvän osaamisen puute. Loppukäyttäjille, eli sanomien lähettäjille ja vastaanottajille, suunnatun Peppol-koulutuskokeilun tarkoituksena on tuottaa konkreettinen käytännön esimerkki loppukäyttäjille suunnatusta Peppol koulutusmallista: mikä toimii, mikä ei, mikä herättää ajatuksia loppukäyttäjissä, mikä taas karkottaa kuulijat. Tarkempana kohderyhmänä kokeilussa ovat pienet ja keskisuuret yritykset. Kokeilukumppanina toimii Ajantieto Oy ja kokeilun on tarkoitus valmistua kesällä 2024.

  – Kansainvälisten Peppol-sanomien hyödyntämisessä on lähdetty nyt Suomessakin reippaasti liikkeelle. Toiminnanohjaus- ja taloushallinnon järjestelmissä läpivirtaavan sähköisen ja standardoidun tilaus-, tilausvahvistus-, toimitus-, lasku- ja maksudatan aukoton ja ehjä läpivirtaus tuottaa säästöjä, kun virheellistä dataa ei pääse prosessiin. Turhien selvitystöiden poistuminen ja täsmäytyksissä onnistuminen mahdollistaa resurssien suuntaamisen tuottavampaan ja mielekkäämpään työhön.

  Koulutuskokeilussa edistämme mm. toimitusketjuissa mukana olevien pk-yritysten ymmärrystä Peppol-kyvykkyyden hyödyistä ja tuotamme koulutusmateriaalia asiaa edistäville tahoille, kertoo taloushallinnon asiantuntijoiden oppimiseen erikoistunut Ajantieto Oy:n toimitusjohtaja Jaana Koskinen.

  Kokeilu on jatkoa kouluttajien koulutusmalli kokeilulle. Siinä todettiin, että vaikka koulutuksiin osallistui loppukäyttäjiä, on silti tarve erilliselle loppukäyttäjien syventävälle koulutusmallikokeilulle. Samalla nähdään, saivatko kouluttajat heille suunnatusta koulutuksesta riittävästi osaamista, ja miten heidän koulutustaan tulisi vielä kehittää.

  Kokeilu toteuttaa YD-hankkeen tavoitetta rakenteisten Peppol-hankintasanomien laajan käyttöönoton tukemisesta.

  Loppukäyttäjien Peppol-koulutuskokeilusta kerätään opit ja niistä kerrotaan avoimesti Yrityksen digitalous -hankkeen kanavalla.

  Lisätietoa:

  Noora Salonen
  asiantuntija
  Suomen Peppol-viranomainen, Valtiokonttori
  noora.salonen@valtiokonttori.fi

  Jaana Koskinen
  Ajantieto Oy
  toimitusjohtaja
  Puh. 040 569 3500
  jaana.koskinen@ajantieto.fi

 • Digitaalinen tuotepassikokeilu

  Digitaalinen tuotepassi sisältää tietoa tuotteen ominaisuuksista, kuten kierrätysmateriaalien osuudesta tuotteessa. Ecodesign for sustainable products regulation -asetus määrittelee digitaalisen tuotepassin,  joka voidaan hakea verkosta esimerkiksi tuotteeseen liittyvän QR-koodin avulla.

  Digitaalinen tuotepassi voidaan toteuttaa eri tavoilla. Tuotteen valmistaja voi kirjoittaa digitaalisen tuotepassin lohkoketjuun, jossa se on varmennetusti ja julkisesti saatavilla. Tuotepassiin tarvitsee liittää vahvistettu tieto tuotteen valmistaneesta yrityksestä, jonka yritys voi varmistaa esimerkiksi digitaalisen lompakon avulla.

  Digitaalinen tuotepassi -pilotin toteuttaa hajautettujen teknologioiden tutkimustoimisto STRGL. Yrityksen TREE®-teknologia saa varmennetun tiedon käyttäjän digitaalisesta identiteetistä Mini-Suomi-ympäristön eIDAS-yhteensopivasta yrityslompakosta.

  Pilotissa toteutetaan järjestelmä, jossa yrityksen vahvistettu identiteetti tallennetaan lohkoketjuun osana tuotepassin dataa.

  Ajankohta

  Kokeilu toteutetaan maalis-toukokuussa 2024.

  Osallistujat

  Verohallinto, STRGL

  Lisätietoja

  Mikael Linden, mikael.linden(at)gofore.com

 • Rakenteisen tiedon siirtäminen ja hyödyntäminen läpi koko ketjun

  Kokeilussa kokoamme yhteen saman käyttöliittymän alle Yrityksen digitaloushankkeessa aiemmin tehtyjä kokeiluja niin, että voimme testata ja mallintaa datan siirtämistä ja hyödyntämistä toimijalta toiselle esimerkiksi alkutuotannosta viranomaisraportointiin saakka.

  Hyödynnämme raportoinnin keventämiseen saamiamme oppeja ja aiemmissa kokeiluissa rakennettuja demoja, jotka liittyvät rakenteisen tiedon lukemiseen, muuntamiseen, siirtämiseen ja hyödyntämiseen.

  Rakenteisen tiedon siirtäminen ja hyödyntäminen läpi koko ketjun -kokeilun eli niin sanotun päästä päähän -kokeilun demo on merkittävä, sillä sen avulla todennamme hankkeen tavoitteiden toteutuskelpoisuuden minimiekosysteemissä, eli rakenteisen tiedon siirtämisen läpi sen elinkaaren toimijalta toiselle.

  Kokeilun demo toteutetaan MiniSuomi-ympäristöön, jossa kuka tahansa voi tehdä OmaYritys-sovelluksella toimenpiteitä datalle demoyrityksen näkökulmasta.

  Yrityksen digitalous -hankkeen tavoitteena on luoda talouden toimijoiden välille yhteentoimiva digitaalinen ekosysteemi, jossa erilaiset liiketoimintadokumentit, kuten laskut, tilaukset ja kuitit, liikkuvat reaaliaikaisesti, saumattomasti ja turvallisesti. Hankkeessa yhtenä kehittämisen tapana on ollut sidosryhmien kanssa tehtävät kokeilut, joissa tämän digitaalisen ekosysteemin osia on kehitetty eteenpäin tai testattu esimerkiksi demojen avulla. Rakenteisen tiedon siirtäminen ja hyödyntäminen läpi koko ketjun -kokeilussa testaamme näiden eri osien toimivuutta läpi koko ketjun.

  Ajankohta

  11/2023-05/2024

  Lisätietoja

  Kokeilun vetäjä: Johanna Kotipelto, Verohallinto johanna.kotipelto(at)vero.fi
  Lisätiedot teknisestä toteutuksesta: Lauri Soro lauri.soro(at)gofore.com

 • Lupaan perustuva asiakasyrityksen veroilmoitustietojen pyytäminen

  Kokeilussa kehitämme ratkaisua, jossa yritys on antanut luvan sopimus- tai yhteistyökumppanilleen omien, ennalta määriteltyjen tietojen hakemiseen suoraan kolmannelta osapuolelta. Tässä kokeilussa lupa tietojen välittämiseen kohdistuu veroilmoitustietoihin. Määritämme tavan pyytää, koota ja toimittaa maatalouden, metsätalouden ja elinkeinotoiminnan veroilmoitusten (lomakkeet 2, 2 C ja 5) tietoja.

  Kokeilun tavoitteena on

  • tunnistaa tahot, jotka olisivat kiinnostuneita pyytämään ja vastaanottamaan kokeilussa olevia veroilmoitustietoja rajapinnan välityksellä Verohallinnolta,
  • tunnistaa muita aineistoja, joita eri toimijat olisivat kiinnostuneita pyytämään vastaanottamaan vastaavalla toimintatavalla ja
  • todentaa kokeilussa määritetyn toimintamallin ja teknisen ratkaisun soveltuvuus käyttötarkoitukseensa sekä  
  • tehdä yrityksille tietojen toimittamisesta vaivatonta ja nopeuttaa palvelu- tai muuta prosessia, johon tietoja tarvitaan.

  Kokeilussa lähtökohtana on, että asiakkaan tietoja tarvitsevalla palveluntarjoajalla on olemassa asiakkaaltaan lupa (tapauksen mukaan suostumus tai valtuutus) jonka perusteella tietoja voidaan luovuttaa. Tieto luvasta välitetään tietopyynnössä kolmannelle osapuolelle, joka tässä kokeilussa on Verohallinto. Tietopyyntö sisältää asiakkaan y-tunnuksen ja toimenpidenumeron, joka yksilöi luvan tietojen toimittamiselle sekä luvan päivämäärän. Asiakkaan tietoja pyytävän palveluntarjoajan täytyy varmistaa, että asiakas on tietoinen mihin annettu lupa oikeuttaa.  Välitettävä tieto on sama kuin minkä asiakasyritys voi hakea OmaVerosta ja toimittaa itse.

  Haluatko mukaan kokeiluun?

  Etsimme mukaan toimijoita teknisen ja toiminnallisen ratkaisun kommentointiin ja yhteiskehittämiseen. Osallistumalla pääset mukaan vaikuttamaan ratkaisuehdotusten ja yhteisten standardien kehittämiseen. Hanke tarjoaa tukea teknisissä asioissa. Osallistuminen kokeiluun on hyvin joustavaa ja perustuu yhdessä sovittavaan yhteiskehittämiseen ja havaintojen jakamiseen.

  Kokeilu toteutetaan osana Yrityksen digitalous -hanketta Verohallinnon toimintaympäristössä. Voit ilmoittautua mukaan kokeiluun 31.5. saakka:

  Ilmoittaudu mukaan Yrityksen digitalous -hankkeen kokeiluun: Lupaan perustuva asiakasyrityksen veroilmoitustietojen vastaanottaminen: Webropolilla luotu kysely (webropolsurveys.com)

  Ilmoittautuessasi voit samalla kysyä kokeilusta tai antaa ehdotuksia muista Verohallinnon tai muiden yritysten tai viranomaisten aineistoista, joita toivoisit jaettavan vastaavalla toimintatavalla. Voit olla yhteydessä myös suoraan kokeilun yhteyshenkilöihin.

  Käytännön ohjeita kokeilijalle:

  Kokeilun voi aloittaa vaikka heti. Kokeilua varten VeroAPI-kokeiluympäristöön nk. hiekkalaatikkoon on luotu rajapintatoteutus maa- ja metsätalouden, sekä elinkeinotoiminnan veroilmoitustietojen pyytämiseksi ja vastaanottamiseksi. Hiekkalaatikko tarjoaa helpon ja nopean pääsyn rajapintoihin ilman varmennetta. Tarvitset ainoastaan hiekkalaatikon oman API-avaimen (Subscription Key), jonka saat, kun rekisteröidyt ohjelmistokehittäjäksi hiekkalaatikkoon. Hiekkalaatikon rajapinnat eivät palauta kutsuissa oikeaa dataa, mutta tietosisältö on rakenteeltaan oikea.  Ohjeet hiekkalaatikon käyttöön löytyvät Verohallinnon hiekkalaatikon esittelysivulta.

  Toivomme kokeiluun osallistuvilta palautetta. Palautekysely lähetetään osallistujille erikseen.

  Ajankohta

  12/2023–05/2024

  Kokeilun yhteyshenkilöt:

  Markus Hemminki, Gofore Oyj, markus.hemminki(at)gofore.com
  Minna Rotko, Verohallinto, minna.rotko(at)vero.fi

 • Jäljitettävyys -kokeilu

  Tuote- ja elintarviketurvallisuus vaatii toteutuakseen prosesseja, joilla tuotteiden raaka-aineiden alkuperä voidaan jäljittää. Suomessa tuote- ja elintarviketurvallisuus on jo entuudestaan korkealla tasolla, mutta vaatimusten laajentuessa koskemaan muun muassa vastuullisuustietoja, kasvaa myös seurattavien tietojen määrä.

  Kesäkuussa 2023 voimaan tullut metsäkatoasetus luo uusia vaatimuksia Suomessa tapahtuvalle alku- ja jalostustuotannolle, kun tietyt raaka-aineet pitää jatkossa pystyä jäljittämään eräkohtaisesti ja varmentamaan, ettei niiden tuottamisessa ole hakattu metsää.

  Yrityksen digitalous -hankkeen kokeilussa selvitetään, voisiko Peppol-hankintasanomia hyödyntää metsäkatoasetuksen vaatimien alkuperätietojen kuljettamisessa läpi toimitusketjun, aina alkutuotannosta valvovien viranomaisten järjestelmiin saakka. Kokeilussa rakennetaan MiniSuomi-ympäristöön demo, jolla tiedon kulkemista havainnollistetaan.

  Osallistujat

  Verohallinto, Valtiokonttori/Peppol-viranomainen. Kokeilua tehdään yhteistyössä Food Data Finland -hankkeen kanssa.

  Toteutusajankohta

  10/2023 – 05/2024

  Lisätietoja

  Johanna Kotipelto, Verohallinto, johanna.kotipelto@vero.fi

 • Tiedonsiirron yhtenäisillä rajapinnoilla kohti yhden ilmoituskerran periaatetta

  Kokeilussa selvitämme, voidaanko tiedonsiirrolle määritellä yhteiskäyttöiset avoimet rajapintakuvaukset. Rajapintojen toimivuutta testaamme tiedon lähettämisessä ja vastaanottamisessa yritysten kesken ja viranomaisille. Rajapintojen avulla on tarkoitus välittää liiketoimintadokumentteja ja kirjanpidon tietoa vakioidusti.

  Tiedonsiirron testauksessa hyödynnämme MiniSuomi-alustaa, jonne kehitämme avointa testialustaa myös rajapintojen testaukseen. MiniSuomen testausympäristössä kehitettävä rajapintamääritys käyttötapauksineen on kokeilun edetessä kenen tahansa käytössä.

  MiniSuomen testausalusta.

  Tiedonsiirron yhtenäisen menettelyt tehostavat reaaliaikaisen tiedon saatavuutta ja tiedon hyödyntämistä yritysten omaan käyttöön ja viranomaisten lakisääteisiin ilmoituksiin. Samalla yritysten järjestelmäintegraatioiden tuottaminen helpottuu ja sitä kautta liiketoiminnan prosessien kehittäminen reaaliaikaisen tiedon perusteella. Kun tiedonsiirrolle on yhtenäiset menettelyt, yritysten monikertainen raportointi eri viranomaisille kevenee ja siten hallinnollinen taakka vähenee sekä raportointiprosessi yksinkertaistuu.

  Tavoitteet

  • Selvittää, onko mahdollista kehittää vakioidut rajapintamääritykset tiedonsiirtoon yritysten kesken sekä yritysten ja viranomaisten välillä liiketoimintadokumenttien ja kirjanpidon tiedoille.
  • Todentaa standardien rajapintamääritysten toimivuus yritysten kesken sekä yritysten ja viranomaisten välillä.
  • Selvittää ohjelmistojen kyvykkyys ottaa rajapintamääritykset käyttöön
  • Selvittää virastojen kyvykkyys ottaa rajapintamääritykset käyttöön
  • Selvittää standardien rajapintojen yhteiskäyttöisyys ja niiden hyödyt sekä käyttöönottokustannukset yrityksille ja ohjelmistotaloille.
  • Selvittää, miten standardit rajapinnat saadaan yleiseen käyttöön

  Ajankohta

  09/2023 – 04/2024

  Osallistujat

  Tilastokeskus, Verohallinto, Sportum Oy ja Taika Group Oy. Kokeilussa on myös mukana yhteistyökumppaneina yrityksiä, jotka testaavat rajapintamääritystä sovitussa käyttötapauksissa.

  Osallistu yhteiskehittämiseen

  Kokeiluun tarvitaan näkemyksiä myös muilta rajapintojen tuottajilta ja käyttäjiltä.

  Tutustu rajapintamääritykseen. Rajapinnassa on jo huomioitu tiettyjä käyttötapauksia ja listaus käyttötapauksista löytyy MiniSuomen rajapintamääritysten ohesta eri välilehdeltä.

  Jätä kommenttisi rajapintakehityksestä ja siihen liittyvistä  käyttötapauksista.

  Osallistumalla pääset mukaan vaikuttamaan ratkaisuehdotusten ja yhteisten standardien kehittämiseen. Osallistuminen kokeiluun on hyvin joustavaa ja perustuu yhdessä sovittavaan yhteiskehittämiseen ja havaintojen jakamiseen.

  Lisätietoja kokeilusta ja yhteiskehittämisestä:
  Elina Koskentalo, Arccos Consulting Oy, elina.koskentalo(at)arccos.fi
  Kristiina Häkkinen, Verohallinto, kristiina.hakkinen(at)vero.fi 
  Mika Lassander, Tilastokeskus, mika.lassander(at)stat.fi

 • Kirjanpidon vakiomuotoisten tapahtumatietojen hyödyntäminen

  Kokeilun tavoitteena on todentaa, kuinka kirjanpidon vakiomuotoinen tapahtumatasoinen tieto palvelisi viranomaisten ja muiden tiedonhyödyntäjien, kuten tilintarkastajien ja rahoituslaitosten tarpeita ja voisi osin korvata useammalle eri viranomaiselle toimitettavaa raportointia. Tarkoituksena on keventää yritysten lainsäädännön velvoittamia hallinnollisia tiedonanto- sekä raportointivelvoitteita tulevaisuudessa. Selvitämme myös tiedon vakiomuotoista esittämistapaa, joka mahdollistaisi tiedon automatisoidun hyödyntämisen, myös yrityksen omissa järjestelmissä. Kokeilussa käytetään XBRL GL -määritystä tiedostomuotona. Tietosisällön vakiointi pohjautuu Liikekirjuri-tilikarttaan sekä muihin vakioitaviin lisäseurantakohteisiin.

  Osallistujat

  Verohallinto, Tilastokeskus, Visma Solutions Oy, KPMG Oy Ab sekä PK-yrityksiä.

  Ajankohta

  04/2023 – 04/2024

  Tavoitteet

  • osoittaa, että määrämuotoinen ja tietosisällöltään vakioitu kirjanpidon tapahtumatasoinen tieto on riittävä erilaisten viranomaisraportointien esim. tuloverotuksen, arvonlisäverotuksen ja tilastoinnin ilmoitusten kattamiseksi
  • testata, miten asiakkailla käytössä oleva tilikartta ja vakioidut seurantakohteet toimivat viranomaisten tietotarpeiden kattamisessa
  • varmistua, että taloushallinnon asiantuntijoilla on kyvykkyys tuottaa mahdollisesti tarvittavia mäppäyksiä tilikarttojen ja vakioitujen seurantakohteiden välille
  • ymmärtää, mitä valmiuden kehittäminen vaatii ohjelmistotaloilta tuottaakseen tiedot ulos järjestelmästä yhteiskäyttöisessä muodossa
  • ymmärtää, kuinka hyvin kokeiltavat määritykset toimivat käytännössä sekä kuinka paljon työtä ehdotettu menettely aiheuttaa asiakasyrityksille ja ohjelmistotaloille sekä vastaavasti kuinka paljon hyötyjä siitä on saavutettavissa.

  Kokeilutyöskentely käytännössä

  Kirjanpidon tapahtumat tuotetaan XBRL GL-muotoon esimerkkitiedoston mukaisesti. Kokeiluun tarvitaan sekä synteettistä dataa, että aitoa dataa. Synteettinen aineisto on täysin keinotekoista ja siltä osin kokeilualustana on kaikille avoin MiniSuomi. Aidon datan osalta käsittelyä tehdään ainoastaan virastojen sisäisesti. Kokeilussa olevaa dataa käsitellään tietoturvallisesti. Järjestimme 22.9.2023 keskustelutilaisuuden ”Miten hyödynnän kirjanpidon vakiomuotoista tietoa”. Kerromme tuloksista uutisissa myöhemmin.

  Lisätietoa kokeilusta

  Elina Koskentalo, Arccos Consulting Oy, elina.koskentalo (at) arccos.fi

 • Tilinpäätöstietojen tuottaminen digitaaliseen muotoon

  Kokeilulla selvitetään millä tavoin taloushallinnon järjestelmätoimittajat pystyisivät tuottamaan tilinpäätöksiä digitaaliseen eli rakenteiseen muotoon ja siirtämään tiedot rajapinnan kautta Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH). Kokeilussa koko tilinpäätöksen sisältö, tulos- ja taselaskelmat ja liitetiedot sekä muut tiedot, tuotetaan inline XBRL -muotoon. Kokeilussa halutaan myös ymmärtää millä tavoin yritykset pystyvät tuottamaan liitetietoja ja miten laajasti niiden sisältöjä kannattaa tuottaa digitaaliseen muotoon sekä miten tietoja voidaan hyödyntää. Lisäksi halutaan selvittää laajemmin inline XBRL-muotoisen raportoinnin käyttöönoton vaikutuksia.

  Osallistujat

  PRH, Tilastokeskus, Admicom Finland Oy ja Oscar Software Oy.

  Ajankohta

  03 – 11/2023

  Lisätietoja kokeilusta

  Juho Mäkinen, PRH, juho.makinen(at)prh.fi
  Elina Koskentalo, Arccos Consulting Oy, elina.koskentalo(at)arccos.fi

 • Verkkolaskujen tiedonsiirto ja hyödyntäminen

  Kokeilussa testataan verkkolaskun teknistä tiedonvälitystä rajapinnan kautta operaattorilta tiedonkäyttäjille. Oleellista on, että aineisto on muutettavissa rakenteelliseen muotoon, jolloin sitä voidaan hyödyntää paremmin tilastoinnissa sekä kohdistaa alv-ilmoitukselle automaattisesti. Toinen kokeilussa selvitettävä asia on voiko Valtiokonttori toimia tiedon kerääjänä ja välittäjänä eri virastoille esimerkiksi tilastokeskukselle tai Verohallinnolle niiden tiedonsaantioikeuksien mukaisesti. Tämän kaltaisten tiedonvälityskanavien rakentaminen on osa Yrityksen digitalous –hankkeen ekosysteemityötä.

  Osallistujat

  Verohallinto, Tilastokeskus, Valtiokonttori, Posti Messaging Oy ja Tietoevry Finland Oy.

  Ajankohta

  Kevät-syksy 2023.

  Tavoitteet

  • todentaa, toimiiko verkkolaskujen tekninen tiedonvälitys rajapinnan välityksellä operaattorilta Valtiokonttorille
  • selvittää, toimiiko verkkolaskujen nouto rajapinnasta Tilastokeskukselle ja Verohallinnolle
  • selvittää verkkolaskusta saatavan tiedon käytettävyyttä viranomaisraportoinnissa
  • selvittää aidon liiketoiminta-aineiston eli verkkolaskusta saatavan tiedon toimivuus alv-ilmoituksen ja tilastoraportoinnin automaatiossa
  • tuottaa onnistuneesti alv-ilmoitus ja kuvata ne asiat, joiden tuottaminen on haastavaa
  • kuvata nykyinen toteutus tiedon hankinnasta eri viranomaisten käyttöön ja muutosten vaikutus

  Lue kokeilun tavoitteista tarkemmin: Kevyempää raportointia ja parempaa tilastointia verkkolaskun avulla, blogi 29.03.2023.

  Lisätietoja kokeilusta

  Maria Eskelinen, Verohallinto, maria.eskelinen(at)vero.fi
  Mika Lassander, Tilastokeskus, mika.lassander(at)stat.fi
  Tomi Rusi, Valtiokonttori, tomi.rusi(at)valtiokonttori.fi

 • eOsoite-kokeilu lompakko- ja luottamusverkostoissa

  Yrityksen digitaalinen identiteetti, lompakot ja muut uudet tekniikat on  kokeiltava, jotta saadaan oikeita kokemuksia näiden käytöstä päätöksen teon tueksi.
  Yhteisissä prosessityöpajoissa määritetään ja valitaan sidosryhmien kanssa käyttötapaukset, joita lähdetään työstämään teknisessä kokeilussa.
  Tekninen kokeilu toteutetaan MiniSuomi-ympäristössä. MiniSuomeen luodaan lompakko- ja luottamusverkoston tekninen toteutus, jossa testataan yhdessä sidosryhmien kanssa yritysten identiteettiä eKuitinhankintasanomien ja muiden digitaalisten dokumenttien käyttämisessä.

  Osallistujat

  OP, Visma, Posti Messaging, Tieke, Tietoevry, CGI, Nordea, DVV, Finanssiala ry, Nexigroup, ReceiptHero, Kuntaliitto, Kesko, Danskebank, Trafore, Verohallinto ja Valtiokonttori

  Ajankohta

  2022-2024. Alkuvuoden työpajoihin pääsee vielä mukaan.

  Lisätietoja

  esko.kaarlonen (at) valtiokonttori.fi

, Päivitetty 17.4.2024 klo 14:08