Meneillään olevat kokeilut

Tälle sivulle kokoamme meneillään olevia Yrityksen digitalous -hankkeen kokeiluja.

Kun kokeilu on päättynyt, uutisoimme sen tuloksista ja siirrämme kokeilua koskevan kuvauksen toteutettujen kokeilujen sivulle.

 • Raportoinnin keventäminen pitkän tulos- ja taselaskelman avulla

  Kokeilussa halutaan todentaa kuinka ns. pitkä tulos- ja taselaskelma pääkirjantilien tasolla esitettynä palvelisi eri viranomaisten ja muiden tiedonhyödyntäjien tarpeita. Kokeilun keskiössä on tuloveroilmoittamiseen ja tilastointiin tarvittavien tietojen tutkiminen. Tietosisällön vakiointi pohjautuu Liikekirjuri-tilikartan sisältöön.

  Toinen tulokulma kokeilussa on tiedon vakiomuotoinen esittämistapa, joka mahdollistaisi tiedon automatisoidun hyödyntämisen erilaisissa järjestelmissä. Tässä kokeilussa koestetaan XBRL GL -määritystä tiedostomuotona.

  Osallistujat

  Kokeiluun osallistuu kaksi ohjelmistotaloa: Accountor Finago Oy ja Mediamaestro Oy. Kirjurituote Oy toimii yhteistyökumppanina. Sen Liikekirjuri™-tilikartta on tietosisällön vakioinnin pohjana.

  Ajankohta

  Marras-/joulukuu 2022 -tammikuu 2023. Kokeilua jatketaan vielä aidon datan eli oikeiden yritysten aineistojen tarkastelulla.

  Tavoitteet

  • osoittaa, että määrämuotoinen ja tietosisällöltään vakioitu niin sanottu ”pitkä tulos ja tase” on riittävä erilaisten viranomaisraportointien (esim. tuloveroilmoituksen tietojen) kattamiseksi
  • todentaa, että asiakkailla käytössä oleva tilikartta toimii viranomaisraportoinnin pohjalla
  • varmistua, että asiakkailla on kyvykkyys tuottaa mahdollisesti tarvittavia mäppäyksiä tilikarttojen välille, jos vakiotilikartasta on poikettu
  • varmistua, että ohjelmistotalot kykenevät tuottamaan tiedot ulos järjestelmästä yhteiskäyttöisessä muodossa
  • ymmärtää, kuinka hyvin kokeiltavat määritykset toimivat käytännössä sekä kuinka paljon työtä ehdotettu menettely aiheuttaa asiakasyrityksille ja ohjelmistotaloille sekä vastaavasti kuinka paljon hyötyjä siitä on saavutettavissa.

  Kokeilutyöskentely käytännössä

  Pääkirjan tilien saldot tuotetaan XBRL GL-muotoon esimerkkitiedoston mukaisesti. Aineisto on synteettistä dataa ja kokeilualustana on MiniSuomi. Synteettinen aineisto on täysin keinotekoista, se ei perustu oikeisiin tietoihin.

  Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa tuotettiin synteettistä dataa, joka on avoimesti tarjolla MiniSuomi-palvelussa. Kokeilun toisessa vaiheessa on myös tarkoitus tuottaa oikeiden yritysten data-aineistoja, joita virastot voivat tutkia sisäisesti.

  Lisätietoja kokeilusta: elina.koskentalo(at)arccos.fi.

 • eKuitin tietojen hyödyntäminen

  Korttioston kuittien yhdistäminen korttilaskuun ostolaskujärjestelmässä.

  Kokeilussa luodaan myös malliraportti niistä ostoriveistä korttilaskulla, joihin ei eKuittia ole saatu. Tämän avulla korttilaskun tarkistaminen ostolaskujärjestelmässä helpottuu.

  Osallistujat

  Poliisi, Valvira ja Valtiokonttori

  Ajankohta

  Joulukuu 2022

  Lisätietoja kokeilusta: pirjo.ilola(at)valtiokonttori.fi

 • eOsoite-kokeilu lompakko- ja luottamusverkostoissa

  Yrityksen digitaalinen identiteetti, lompakot ja muut uudet tekniikat on  kokeiltava, jotta saadaan oikeita kokemuksia näiden käytöstä päätöksen teon tueksi.
  Yhteisissä prosessityöpajoissa määritetään ja valitaan sidosryhmien kanssa käyttötapaukset, joita lähdetään työstämään teknisessä kokeilussa.
  Tekninen kokeilu toteutetaan MiniSuomi-ympäristössä. MiniSuomeen luodaan lompakko- ja luottamusverkoston tekninen toteutus, jossa testataan yhdessä sidosryhmien kanssa yritysten identiteettiä eKuitinhankintasanomien ja muiden digitaalisten dokumenttien käyttämisessä.

  Osallistujat

  OP, Visma, Posti Messaging, Tieke, Tietoevry, CGI, Nordea, DVV, Finanssiala ry, Nexigroup, ReceiptHero, Kuntaliitto, Kesko, Danskebank, Trafore, Verohallinto ja Valtiokonttori

  Ajankohta

  Työpajat ja ensimmäinen vaihe: marras-joulukuu 2022. Seuraavaan vaiheeseen tammikuussa 2023 pääsee vielä mukaan.
  Lisätietoja: esko.kaarlonen (at) valtiokonttori.fi

 • Yrityslompakkokonseptin hyödyntäminen yritystoiminnassa

  Norjan, Ruotsin ja Suomen yhteinen kokeilu MiniSuomi-ympäristössä. Testidataa hyödyntäen kokeillaan, mihin digitaalinen yrityslompakko voisi taipua ja miten sitä voisi hyödyntää.

  Kokeilukumppanit

  BrØnnØysundregistrene (NO)
  Bolagsverket (SE)
  Yrityksen digitalous -hanke (FI)
  Valtiovarainministeriö (FI)

  Ajankohta

  Aikataulu on sidottu EUDI wallet-konsortion pilottiin.

  Joulukuun 2022 alkuun mennessä on toteutettu Proof-of-Concept (PoC)

  • Miten ruotsalainen yritys voi pyytää suomalaiselta yritykseltä perustiedot ja toisin päin
  • Missä tiedot sijaitsevat ja kuka ne luovuttaa
  • Toiminnan käyttötapaukset, teknisen ratkaisun demot ja tulosten esittely
  Lisätietoja kokeilusta: mikael.afhallstrom(at)vero.fi

 • Osakeyhtiön perustaminen digitaalisesti toiseen Pohjoismaahan

  Ensimmäisessä vaiheessa kokeilun kohteena on osakeyhtiön perustaminen toiseen Pohjoismaahan (esimerkiksi Norjasta Suomeen tai päinvastoin) olemassa olevia kansallisia kaupparekisterien mekanismeja mahdollisimman paljon hyödyntäen, ilman digitaalisia yrityslompakoita tai korkean tason luottamusverkostoa.

  Käyttötapaukset:
  a) henkilö perustaa yrityksen toiseen maahan
  b) osakeyhtiö perustaa tytäryhtiön toiseen maahan

  Kokeilualustoina toimivat Virtual Finland Testbed ja MiniSuomi, joilla simuloidaan mahdollisia tulevia API rajapintapalveluita.

  Kokeilukumppanit

  Nordic Smart Government and Business (omistaja), Virtual Finland (rahoittaja ja veturi), Yrityksen digitalous -hanke (seuranta ja oppiminen)

  Ajankohta

  Joulukuu 2022 –

  Lisätietoja kokeilusta: tapani.makela(at)vero.fi

, Päivitetty 31.1.2023 klo 16:10