Talousraportointi

Yrityksen talousraportoinnilla on lukuisia käyttötarkoituksia

  • tuloksen seuranta
  • myynnin ennustaminen
  • asiakkuudenhallinta
  • projektinhallinta
  • toiminnanohjaus
  • ostot, varastointi ja logistiikka
  • sopimus- ja toimittajahallinta
  • viranomaisraportointi.

Näiden kaikkien taustalla on samaa dataa, jonka käsittelyyn tarvitaan usein joko omaa tai palveluna ostettua manuaalista työtä. Kun tietoja haetaan ja kootaan käsin useasta eri lähteestä, inhimillisen virheen mahdollisuus moninkertaistuu.

Tavoitteena on vähentää rutiininomaista manuaalista työtä

Digitalous-hankkeessa on tavoitteena yhdenmukaistaa tietomalleja, joiden perusteella dataa käsitellään. Yhdenmukaisten tietomallien perusteella eri järjestelmien ja palvelujen on mahdollista kommunikoida keskenään rajapintojen yli ilman manuaalista tiedonsiirtoa.

, Päivitetty 14.2.2022 klo 09:59