Tavoitteita työstetään tiimeissä

Yrityksen digitalous -hankkeen tavoitteita työstää noin 85 henkilöä viidestä eri virastosta tiiviissä yhteistyössä yritysten, ohjelmistotalojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteita edistetään tiimeissä. Tiimit tarkastelevat säännöllisesti keskinäisiä sisäisiä riippuvuuksia sekä myös ulkoisia riippuvuuksia.

Tiedon jakelu ja raportointi

Tiimiä vetää Satu Tuori. Tiimin tehtäviin kuuluvat tiedon jakelun ja raportoinnin hallintamallin kuvaaminen, talousraportoinnin standardien kehittäminen, tiedon muunto- ja jakelupalveluselvitystyö, digitaalisen tilinpäätöksen kehitystyö, suostumuksenhallinnan palvelun kehittäminen sekä iXBRL- ja XBRL-GL -rajapintakehitys. Lisäksi tiimi selvittää ratkaisuvaihtoehtoja sille, miten yrityksen raportointi eri viranomaisille hoituisi nykyistä kevyemmin.

Yhteentoimivat rattaanpyörätEkosysteemikehitys

Tiimiä vetää Jenni Väisänen. Tiimin päätavoite on luoda perusta yhteentoimivalle yrityksen digitaloudelle sekä muodostaa ekosysteemin ohjaamisen ja kehittämisen tueksi tarvittava ekosysteemistrategia ja hallintamalli. Hankkeessa toteutettavaa yhteiskehittämistä ohjaa Johanna Kotipelto, asiakasymmärrystyötä Eevi Saarikoski ja kokonaisarkkitehtuurityötä Antti Vartiainen.

Yritys syntyy digitaalisena

Tiimiä vetävät Piia Hanhirova ja Essi Kaukonen. Tiimin päätavoite on edistää eIDAS-yhteensopivan yrityksen digitaalisen identiteetin toteuttamista. Tiimin tehtäviin kuuluu selvittää yrityksen tarpeet digitaaliselle identiteetille yrityksen elinkaaren eri vaiheissa sekä tunnistaa digitaalisten lompakoiden käyttömahdollisuuksia ekosysteemissä sekä digilompakon toteuttamisen reunaehtoja.

Hankinnasta maksuun

Tiimiä vetää Keijo Kettunen. Tiimi vastaa hankintasanomien, verkkolaskun ja eKuitin kehitystyöstä sekä kansainvälisen Peppol-standardin jalkauttamisesta Suomeen.

 

Turvallisuus ja riskienhallinta

Tiimiä vetää Janne Kastepohja. Tiimi koordinoi turvallisuutta ja riskienhallintaa sekä huolehtii niiden toteutuksen yhtenäisyydestä. Tiimin toiminnan osa-alueita ovat turvallisuus ja tietoturva, tietosuoja, riskienhallinta ja varautuminen.

, Päivitetty 25.10.2023 klo 10:08