Tavoitteita työstetään tiimeissä

Yrityksen digitalous -hankkeen kunnianhimoisia tavoitteita työstää noin 80 henkilöä viidessä eri virastossa, yhteistyössä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Kokonaisuutta rakennetaan toisaalta tiimeissä, toisaalta kokonaisuutta tarkastellaan hanketta läpileikkaavissa ryhmissä. Hankelaiset tarkastelevat  säännöllisesti tekemisten keskinäisiä sisäisiä riippuvuuksia ja myös ulkoisia riippuvuuksia.

Sama tieto jakautuu yhdellä kertaa kaikille tarvitsijoilleTiedon jakelu ja raportointi

Tiimiä vetää Satu Tuori. Tiimin tehtäviin kuuluvat muun muassa taksonomiat, digitaalinen tilinpäätös, pääsy dataan, tiedon muunto- ja jakelupalvelut, maa- ja metsätalouden raportointi sekä XBRL- ja XBRL-GL -rajapintakehitys.

Ekosysteemikehitys

Tiimiä vetää Jenni Väisänen. Tiimi vastaa yhteiskehittämisestä, asiakasymmärryksen tuomisesta hankkeeseen ja kokonaisarkkitehtuurista. Tiimin tukena toimii hankkeen eri tiimit yhdistävä verkosto.

Arkkitehtuuri

Tiimiä vetää Antti Vartiainen. Tiimi vastaa hankkeen yhteentoimivasta kokonaisarkkitehtuurista, joka yhdistää periaatteellisen tason määritykset ja eri näkökulmat: asiakkaan, toiminnon, informaation, järjestelmän ja teknologian.

sormenjälkiYritys syntyy digitaalisena

Tiimiä vetää Milja Kiviranta. Tiimi määrittelee, mikä on yrityksen digitaalinen identiteetti, mistä se koostuu sekä miten ja missä se pitää määritellä virallisesti. Tiimin tehtäviin kuuluu selvittää yrityksen identifiointia digitaalisessa ekosysteemissä.

Hankinnasta maksuun

Tiimiä vetää Keijo Kettunen. Tiimi vastaa hankintasanomien, verkkolaskun ja eKuitin kehitystyöstä sekä kansainvälisen PEPPOL-standardin jalkauttamisesta Suomeen.

Turvallisuus ja riskienhallinta

Tiimiä vetää Merja Aarnivuo-Seppinen. Tiimi koordinoi turvallisuutta ja riskienhallintaa sekä huolehtii sen toteutuksen yhtenäisyydestä. Toiminnan osa-alueita ovat turvallisuus ja tietoturva, tietosuoja, riskienhallinta ja varautuminen.

, Päivitetty 3.1.2023 klo 12:37