Kartoitimme reitin verkkolaskujen osuuden kasvattamiseen

Kun matkustetaan lähtöpisteestä määränpäähän, tarvitaan aina jonkinlaiset ohjeet. Matkustaessa tämä ohje on pääsääntöisesti kartta, jonka avulla määritetään strategia määränpään saavuttamiseksi. Usein määränpää voidaan saavuttaa valitsemalla useista eri reiteistä erilaisin kriteerein: joskus tarvitaan nopein reitti, joskus lyhyin.

Yrityksen digitalous -hankkeessa verkkolaskujen osalta on määritetty tavoitetila, eli määränpää. Lähtöpisteestä oli aika hyvä aavistus, vaikkei aivan tarkasti tiedetty, missä lähtö on. Aikaan ennen navigaattoreita suunnistamiseen tarvittiin kompassi.

Kuten suunnistamisessa, myös hankkeessa on tärkeää ymmärtää kompassin näyttämät suuntaviivat. Verkkolaskun osalta meidän ”Pohjantähtemme” tai pohjoinen on verkkolaskujen osuus organisaatioiden välisessä laskutuksessa. Yrityksen digitalous -hankkeen tavoitteeksi on asetettu, että verkkolaskujen osuus on 90 %. Teimme kyselyn, jonka perusteella olimme noin 72 %:n kohdilla hankkeen alkaessa. Tavoitteeseen pääseminen tarkoittaa 35–45 miljoonan myyntilaskun muuttamista sähköposti- tai paperilaskusta verkkolaskuksi. Tämä on kova tavoite 2024 loppuun mennessä, mutta tekemisestä ei jäädä vajaaksi.

Suunta on selvillä, nyt tarvitaan sopiva kartta

Eli kompassisuunta on määritetty, mutta pelkkä suunta ei kerro maaston tai reitin ominaisuuksia. Tarvitaan siis maastoa kuvaava kartta. Kahden pisteen välillä suora viiva on lyhin, mutta onko se nopein?

Itselläni edellinen suunnistusretki ajoittuu noin kahdenkymmenen vuoden takaiseen hetkeen. Retki tehtiin armeijan vihreissä, ja silloin tämä suorin reitti tuli maastossa testattua. Päädyimme ryhmän kanssa suohon.

Eli tarvitaan kartta, joka kuvaa ympäröivän yhteiskunnan eri riippuvuudet. Tälle kartalle laaditaan suunnitelma, jolla kahden pisteen välinen matka voidaan kulkea mahdollisimman tehokkaasti ja tavoitetta tukien.

Tätä työtä on meillä Yrityksen digitalous -hankkeessa tehty laajasti. Verkkolaskun osalta kuitenkin kunniamaininta Verohallintoon Laura Uusitalolle tiimeineen ja Valtiokonttorista verkkolaskukumppanille Noora Saloselle. Erilaisin kyselyin ja haastatteluin olemme saaneet kullanarvoista materiaalia pk-yritysten ajatusmaailmasta, haasteista sekä myös kyvykkyyksistä ottaa käyttöön verkkolaskuja tai muita sähköisiä liiketoimintatositteita.

Kyselyiden perusteella meidän karttamme piirtyy seuraaviin kokonaisuuksiin:

  • Tuen ja ohjeistuksen järjestäminen
  • Verkkolaskujen kustannustehokkaan käsittelyn mahdollistaminen kaikille yrityksille
  • Julkiseen sektoriin panostaminen ja vastuun kantaminen julkisen sektorin kehityksestä
  • Sähköisen laskutuksen mahdollistaminen kaikissa tilanteissa sekä organisaatioille että kuluttajille

Kun luomme digitalisaatiolle näkyviä hyötyjä sidosryhmiemme kanssa, teemme nopean digisiirtymän mahdolliseksi yrityksen toimialasta tai koosta riippumatta. Tämän lisäksi varmistamme, ettei yksikään organisaatio jää kehityksen ulkopuolelle, vaan jokainen yritys voi saavuttaa sille merkittävän määränpään – sähköistymisen hyödyt.

Kirjoittaja
Tomi Rusi

Tomi Rusi on taloushallinnon asiantuntija ja menojen käsittelyn prosessin asiantuntija. Yrityksen digitalous -hankkeessa Tomi edistää erityisesti verkkolaskutusta.