Eurooppa-normin mukaiset verkkolaskut säästävät aikaa ja vähentävät virheitä

Eurooppa-normilla tarkoitetaan verkkolaskulain 241/219 mukaista laskustandardia.  Nimikkeestä voidaan jo päätellä, että standardi on Euroopan tasolla yhteensopiva maasta riippumatta. Tämän lisäksi Eurooppa-normin mukaiset laskut tulee validoida schematron-tarkastuksella. Tarkastus tarkoittaa sitä, että laskujen pakolliset tietokentät ovat oikein. Laskulle syötettyjä tietoja nimen, osoitteen tai sisällön osalta validointi ei tietenkään voi tarkastaa.

Eurooppa-normin voi välittää myös kansallisella laskuversiolla. Näitä ovat Finvoicen ja TEAPPSXML:n 3.0 -versiot EN-lisämerkinnöillä. Eli kansallisesti kaikki EN-laskut ovat Finvoice tai TEAPPSXML:n 3.0 versiota mutta kaikki 3.0 versiot eivät ole EN-laskuja, tämä on hyvä muistaa. Useissa järjestelmissä EN-lisäkoodin käyttöönotto vaatii laskutukseen yksittäisen lisävalinnan. Joissain tapauksissa käyttöönotto voi vaatia enemmänkin työtä, mutta tästä kannattaa kysyä omalta järjestelmätoimittajalta.

Mitä hyötyä Eurooppa-normin mukaisista laskuista on?

Ottamalla käyttöön Eurooppa-normin mukaiset laskut voit varmistua siitä, että laskussa käytettävät kentät ovat oikein, eivätkä laskut tämän vuoksi palaudu. Turhan selvittelyn välttäminen tarkoittaa ajan ja resurssien säästymistä johonkin hyödyllisempään tekemiseen kuin hylättyjen laskujen setvimiseen. Näin myös asiakkaasi saa laskut ajoissa ja oikein, jolloin myyntisaatavat ovat tililläsi nopeammin. Myös asiakkaan vaatimat viitetiedot ovat jatkossa halutuissa kentissä, eikä viitteenne – viitteemme -rulettia tarvita. Tämä helpottaa laskutusta ja edelleen nopeuttaa saatavien kiertoa.

Ostopuolella hyödyt ovat samat, mutta merkitys vieläkin on suurempi. Jokaisesta laskusta tulee tarkastaa arvonlisäverolain vaatimat pakolliset laskutiedot. Linkki verohallinnon sivuille. Tästä esimerkkinä valtion ostolaskujen Eurooppa-normin mukaisten laskujen osuus, joka on noin 55% kaikista ostolaskuista. Näistä laskuista on viime kuukausina todettu vain yksittäisiä sisältövirheitä, kun taas jäljelle jäävästä 45% virheitä on yli 60% laskuista. Valtion laskumassalla tällaisen virhemassan poistuminen tarkoittaa tehokkaampaa, nopeampaa ja luotettavampaa laskujen käsittelyä ja sitä kautta veronmaksajien rahojen säästymistä. Ostolaskuissa merkittävää on myös yksittäisen standardin mukaisten tietokenttien valjastaminen tekoälyn tai ohjelmistorobotiikan armoille. Kun laskun käsittelyyn tarvittavat tiedot ovat aina samassa paikassa, on kehittyneiden välineiden käyttö paremmin saatavilla.

Peppol-yhteensopivuus

Peppol on kansainvälinen sanomaliikenteen verkosto, joka helpottaa kotimaisessa ja kansainvälisessä  sanomaliikenteessä mm. laskujen välitystä. Peppol on kasvava verkosto ja myös Suomessa laskuvolyymit ovat kasvamaan päin. Lisää Peppolista löytyy hankkeen Peppol-tietopaketista. Peppolissa Eurooppa-normin mukaisilla laskuilla on keskeinen rooli, koska ne pohjautuvat samaan pohjastandardiin, jolloin ne ovat käännettävissä kansallisesta verkosta Peppoliin ja toisinpäin. Ottamalla käyttöön Eurooppa-normin mukaisen laskun, varmistat myös tulevaisuudessa laskujen välittymisen niin kotimaassa kuin kansainvälisesti.

Kirjoittaja
Tomi Rusi

Tomi Rusi on taloushallinnon asiantuntija ja menojen käsittelyn prosessin asiantuntija. Yrityksen digitalous -hankkeessa Tomi edistää erityisesti verkkolaskutusta.