Missä mennään eKuitin kehitystyössä?

eKuitti on sähköinen kuitti, jota voidaan välittää rakenteisessa eli koneella luettavassa muodossa myyjältä suoraan ostajan haluamaan sovellukseen. Yrityksen digitalous -hanke edistää eKuitin käytön laajentamista. Kehitystyötä tehdään monella rintamalla yhteistyössä kuitteja tarjoavien ja vastaanottavien yritysten, operaattoreiden, ohjelmistotalojen ja julkishallinnon kanssa.

  • eKuitin sääntökirjan ensimmäinen versio on valmis.
  • Maksutapariippumatonta osoiteratkaisua kuittien välittämisen selvitetään.
  • Maksuaikakorttilaskun ja eKuittien yhdistämisestä tehtiin onnistunut kokeilu.
  • Valtiolla on jo valmiudet ottaa vastaan eKuitteja. Myyjän kannattaa varmistaa, että kassajärjestelmässä on eKuitti-valmiudet.
  • eKuitti on saamassa oman standardin ensi vuonna
  • Voit seurata eKuitin edistymistä webinaareissa ja keskustelutilaisuuksissa
  • Yhteistyötä yritysten, eKuitti-operaattoreiden ja muiden palveluntarjoajien kanssa jatketaan.
    Tervetuloa mukaan työryhmiin!

 

eKuitin sääntökirjan ensimmäinen versio on valmis 

Yrityksen digitaloushankkeessa on saatu valmiiksi eKuitin sääntökirja. Sääntökirja julkaistaan kevään aikana ja linkki siihen lisätään Yrityksen digitalous -hankkeen sivustolle.

Sääntökirjatyöryhmä jatkaa työskentelyään. Sääntökirjatyöryhmä jatkaa eOsoitteen määritystä eKuitille. Tavoitteena on löytää maksutapariippumaton osoiteratkaisu kuittien välittämiseen.  Tule mukaan vaikuttamaan eKuitin sääntökirjan työhön. Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti Teamsissa.  Ilmoittaudu osoitteeseen rte@valtiokonttori.fi, niin laitan sinulle kutsun.

eKuitin käyttö laajenee ketterästi kehittäen 

Viime vuoden lopulla valmistuneessa kokeilussa testattiin, miten maksuaikakorttilaskuun voidaan yhdistää laskuun liittyvät eKuitit. Laskuun yhdistettyjen eKuittien lisäksi tehtiin erillinen listaus niistä laskuriveistä, joihin eKuittia ei vielä löytynyt. Näin laskun käsittelijän on jatkossa helpompi lisätä laskulle puuttuvat tositteet tai käsitellä vain ne laskut, joista tositteita puuttuu. Kokeilu onnistui ja saimme samalla testattua mahdollisia raportointivaihtoehtoja kuittidatan pohjalta.

Myyjän kannattaa varmistaa, että kassajärjestelmässä on eKuitti-valmiudet

Yhtenä Yrityksen digitalous -hankkeen eKuitin tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä kaikki valtiolle tulevat kuitit ovat eKuitteja. Valtiolla on jo nyt mahdollisuus ottaa vastaan eKuitteja matka- ja kulunhallintajärjestelmään. Olemmekin saaneet eKuitteja jo useista ostopaikoista.

Tavoitteenamme on saada mukaan lisää kuittien sähköistämisestä innostuneita yrityksiä, jotka haluavat ryhtyä toimittamaan meille ostoista eKuitteja. Tästä syystä olemme lähestyneet alkuvuoden aikana niitä ostopaikkoja, joista tehdään paljon ostoja valtion maksukortilla.

Haluamme muistuttaa myyjiä tekemään myös eKuitti-päivityksen omiin kassajärjestelmiin viimeistään silloin, kun järjestelmää seuraavan kerran päivitetään.

Kassajärjestelmän lisäksi tarvitaan myös eKuittioperaattoreiden panosta. eKuitteja tarjoavien ostopaikkojen määrä lisääntyy mukavasti, mutta vielä parempaan tulokseen päästään, mikäli eKuittioperaattorit toimisivat nelikulmamallin mukaisesti ja välittäisivät kuitteja toisilleen.

eKuitti on saamassa oman standardin ensi vuonna 

eKuitin standardointityötä tehdään yhdessä ja Yrityksen digitalous -hanke on siinä aktiivisesti mukana. Suomen Standardisoimisliitto SFS järjesti 10.3.2022 webinaarin eKuitti ja EU-normin mukaiseen verkkolaskuun esitetyt muutokset. Webinaarissa kerrottiin standardointityön tavoitteista ja etenemisestä. Täältä voit katsoa tapahtuman tallenteen.

Eurooppalainen standardisoimisjärjestö CEN toteutti kyselyn, jolla kerättiin eKuitin standardointiin kansallisia vaatimuksia ja toiveita. Kyselyllä pyrittiin siihen, että kehitettävä standardi vastaisi mahdollisimman hyvin kuitin tietosisällön vaatimuksia. Kyselyn kommentteja käymme parhaillaan läpi eurooppalaisessa CENin eKuitti-työryhmässä. Työryhmän tavoitteena on saada eurooppalainen eKuitti-standardi julkaistua ensi vuoden aikana.

eKuitin kehitystä voi seurata webinaareissa

Maaliskuu oli vilkasta webinaariaikaa. Silloin järjestettiin edellä mainitun SFS:n webinaarin lisäksi useita muitakin  tilaisuuksia eKuitista. Verkkolaskufoorumi järjesti kaksi tilaisuutta, joista ensimmäinen oli yleisempi katsaus eKuitin etenemisestä ja toinen ohjelmistotaloille kohdennettu.

Ohjelmistotalot toivoivat ohjeistusta siitä, miten eKuittia voidaan hyödyntää ohjelmistoissa. Ohjeistuksen merkitys korostuu eKuitissa, jotta toteutettavat palvelut hyödyttävät käyttäjiä mahdollisimman monessa käyttötarkoituksessa. Rakenteisesta kuitista voidaan siirtää ALV-tiedot ja kuittirivillä olevan tuotteen tiedot voidaan hyödyntää myös muissa ostajan järjestelmissä, kuten esimerkiksi viranomaisraportoinnissa tai hiilijalanjäljen laskennassa. Ohjeistusta on tarkoitus tehdä yhteistyössä. Seuraavan kerran Tieke järjestää ohjelmistotaloille suunnatun webinaarin ja keskustelutilaisuuden 25.5. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan.

Yrityksen digitalous -hankkeen järjestämistä webinaareista saat tietoa tämän sivuston tapahtumakalenterista.

Tule mukaan edistämään eKuitin käyttöä 

Olemme perustamassa eKuitille oman työryhmän, jonka tarkoitus on edistää eKuitin käyttöönoton laajentamista ja raivata mahdollisia esteitä eKuitin tieltä. Jos haluat mukaan ryhmään, ilmoittaudu RTE[at]valtiokonttori.fi osoitteeseen.

Kivaa eKuitti-kevättä kaikille

Pirjo Ilola, taloushallinnon asiantuntija, Valtiokonttori

Kirjoittaja
Pirjo Ilola

Johtava taloushallinnon asiantuntija, Valtiokonttori Pirjo Ilola on taloushallinnon asiantuntija ja verkkolaskun osaaja. Taloushallinnon automatisointi, reaaliaikainen taloushallinto ja siihen kiinteästi liittyvät verkkolasku ja eKuitti ovat Pirjon heiniä. Pirjo edustaa Suomea myös EU-komission verkkolaskun työryhmässä, jossa hän edistää verkkolaskutusta Eurooppa-tasolla.