OpenPeppolin kokouksessa Brysselissä kuultiin Peppolin merkittävimmistä uusista aloitteista

Kokoustila, jossa ihmiset seuraavat esitystä ja tekevät muistiinpanoja.

Kahden päivän kokoukseen osallistui yli 100 ihmistä eri puolilta maailmaa.

Mikä on Peppol?

Peppol on verkosto, jonka kautta eri toimijat voivat välittää sähköisiä liiketoiminta-asiakirjoja toisilleen standardisoidulla, toimialariippumattomalla tavalla. Valtaosa Suomen merkittävimmistä kauppakumppanimaista edistää Peppol-verkon käyttöä alueellaan.

OpenPeppol AISBL on Belgiaan rekisteröity ja Belgian lain mukainen voittoa tavoittelematon kansainvälinen yhdistys, johon kuuluu sekä julkisen että yksityisen sektorin jäseniä. OpenPeppol-yhdistys vastaa Peppol-verkoston määrittelyjen, toimintamallin ja palveluiden kehittämisestä, ylläpidosta sekä toteutuksesta.

Suomen Peppol-viranomaisen ja Yrityksen digitalous -hankkeen edustajat osallistuivat ensimmäisen kerran OpenPeppolin yhteisöjen kokoukseen Brysselissä 3.–4.11.2022. Kokoukseen osallistui eri puolilta maailmaa Peppol yhteisöjen eri ryhmät, kuten palveluntarjoajat ja Peppol viranomaiset.

Keskeisenä tavoitteena meillä oli luoda verkostoja ja perehtyä Peppolin merkittävimpiin uusiin aloitteisiin. Keskeisistä aloitteista muun muassa logistiikan, kansainvälisen verkkolaskun ja verkoston turvallisuuden edistäminen Peppolissa ovat sellaisia aloitteita, joista olemme Suomessa erityisen kiinnostuneita.

Syksyinen Bryssel

Kokous pidettiin Brysselissä, missä syksy näytti ja tuntui kotoisan tutulta.

Kaiken kaikkiaan pidimme tilaisuutta antoisana. Peppol-verkostoa kehitetään aktiivisesti ja se näkyy verkoston laajentumisena. Peppol-viranomaistoiminnon myötä voimme nyt paremmin osallistua ja vaikuttaa Peppol-verkoston kehitykseen. Kannustan kaikkia kiinnostuneita osallistumaan Peppol-verkoston kehittämiseen ja sen käyttöönottoon.

Kehitystyötä tehdään avoimesti ja tiiviisti sidosryhmien kanssa

Yrityksen digitalous -hanke ja Peppol-viranomainen ovat organisoineet avoimen seuranta-ryhmän Peppoliin liittyvien asioiden käsittelylle. Seurantaryhmään voi liittyä laittamalla viestiä osoitteeseen rte@valtiokonttori.fi

Ajankohtaisista uutisista kuulet myös, kun tilaat uutiskirjeen tämän sivun alaosan linkistä.

Kirjoittaja
Noora Salonen

Noora Salonen toimii verkkolaskujen ja Peppol-hankintasanomien asiantuntijana Yrityksen digitalous -hankkeessa.