Hyppää sisältöön

Onnistunut pilotti: Pienet ja keskisuuret yritykset voivat todistetusti vaihtaa verkkolaskuja ja digitaalisia tilauksia kaikkien Pohjoismaiden välillä

Myynti- ja ostoprosessin liiketoimintatietojen uudelleenkäyttöön liittyy suuri potentiaali. Jotta uudelleenkäyttö olisi mahdollista Pohjoismaiden tasolla, alueen kahden miljoonan pk-yrityksen on pystyttävä lähettämään ja vastaanottamaan sähköisiä asiakirjoja yli rajojen.  Pilotti osoitti, että pk-yritykset voivat käyttää verkkolaskuja ja digitaalisia tilauksia kaikkien Pohjoismaiden välillä.

NSG&B:n pilottityöstä myönteisiä tuloksia

Vuoden 2021 lopusta lähtien NSG&B*) on toteuttanut pilottihanketta sähköisten asiakirjojen käytön helpottamiseksi. Pilotin tavoitteena on ollut testata Peppol-verkoston yhteyspisteitä yhdessä ostajan ja myyjän roolissa toimivien palveluntarjoajien ja pk-yritysten kanssa.

Pilottityön tulokset osoittavat, että pk-yritykset voivat lähettää ja vastaanottaa verkkolaskuja ja sähköisiä tilauksia vakiomuodossa Peppol-verkoston kautta kaikista Pohjoismaista.

– Olemme tehneet erittäin hyvää pohjoismaista yhteistyötä yksityisten markkinoiden toimijoiden kanssa, sanoo Jan Andre Mærøe, NSG&B:n digitaalisten liiketoiminta-asiakirjojen ja tuotetietojen projektipäällikkö.

– Haluan kiittää kaikkia asianosaisia heidän ponnisteluistaan ja uhraamastaan ajasta. Verkkolaskun ja tilausmallin testejä ja dokumentointia ei olisi voitu toteuttaa ilman palveluntarjoajien aktiivista osallistumista ja panosta. Olemme yhdessä osoittaneet, että NSG&B:n ydin eli rakenteisten liiketoimintatietojen hyödyntäminen alusta alkaen ostamisen ja myymisen yhteydessä todella toimii Pohjoismaissa yli rajojen, Mærøe jatkaa.

Faktoja pilottityöstä

Verkkolaskuja ja sähköisiä tilauksia eli hankintasanomia koskevat pilotit on toteutettu tiiviissä yhteistyössä pohjoismaisten palveluntarjoajien ja pk-yritysten kanssa. Palveluntarjoajat ovat osallistuneet katselmoimalla prosesseja testausta varten ja ehdottamalla erityisiä tapoja varmistaa semanttinen ja tekninen yhteentoimivuus. Pilotit on toteutettu tuotantoympäristössä, jossa olemassa olevat pk-yritykset lähettävät ja vastaanottavat verkkolaskuja ja tilauksia.

Pk-yritysten tukeminen rajat ylittävässä liiketoiminnassa

Pilottihanke kerrytti tietoa palveluntarjoajista, jotka voivat tarjota pk-yrityksille rajat ylittäviä osto- ja myyntiprosesseja helpottavia ratkaisuja. Luettelo näistä palveluntarjoajista on julkaistu NSG&B:n verkkosivuilla. Uusia Peppol BIS –kyvykkäitä palveluntarjoajia lisätään hakemuksesta listaan.

Yritykset voivat käyttää jo nyt vakiomalleja ja Peppol-verkostoa kansallisesti liiketoimintaprosesseissaan helpottaakseen ja yksinkertaistaakseen prosessejaan. Suomi hyväksyttiin elokuussa 2022 OpenPeppol-verkoston jäseneksi. Kansallisena Peppol-viranomaisena toimii Valtiokonttori.

Kauppa ja digitaaliset asiakirjat – toiminnan ydin

Kauppa on kaikkien yritysten toiminnan ydin, ja liiketoimissa syntyy liiketoimintatietoja. Kun organisaatiot käsittelevät myyntiä ja ostoja digitaalisesti yhteensopivassa muodossa kaikkialla Pohjoismaissa, ne hyödyntävät todella digitalisaation voimaa.

Rakenteisten tietojen käyttäminen alusta alkaen ostamisen ja myymisen yhteydessä on perusta sille, mitä NSG&B tavoittelee. Tietoja tuotetaan päivittäisissä liiketoimintaprosesseissa, mutta laadukkaan rakenteisen tiedon hyödyntämiseksi ostajien ja myyjien on löydettävä ja käytettävä hyviä palveluja ja digitaalisia liiketoimintajärjestelmiä, jotka auttavat heitä ottamaan tiedot haltuunsa. Nyt toteutettu pilotti on siis keskeinen osa NSG&B:n ydintoimintaa ja sen tuottamaa arvoa pohjoismaisille pk-yrityksille.

Uusia pilotteja lähtökuopissa

Pilottityötä jatketaan nyt digitaalisten tuoteluetteloiden ja eKuittien saralla. Digitaalisia tuoteluetteloita valmistellaan, ja eKuitit on tarkoitus ottaa käyttöön kevään 2023 aikana.

Tuoteluetteloiden osalta on erityisen mielenkiintoista ottaa mukaan ympäristöön liittyvää tietoa. Näin voidaan hieman pidemmällä aikavälillä analysoida ympäristöjalanjälkeä ja toimittaa viranomaisille ympäristötietoja sujuvasti ja tehokkaasti.

– On tärkeää auttaa luomaan digitaalisille liiketoimintajärjestelmille hyvät edellytykset sellaisen ympäristön aikaansaamiseksi, jossa ostajat ja myyjät voivat helpommin vaihtaa liiketoiminta- ja ympäristötietoja ja käyttää digitaalisista asiakirjoista kuten tilauksista, laskuista ja kuiteista saatuja tietoja automaattisesti uudelleen, toteaa NSG&B:n toteutuspäällikkö Sherry Warsi.

Yrityksen digitalous tekee yhteistyötä NSG&B:n kanssa

Suomen kansallinen digitalouden kehittämishanke tekee tiivistä yhteistyötä NSG&B:n kanssa.

– Yrityksen digitalous –hankkeella ja NSG&B:llä on pitkälti samat tavoitteet ja yhteinen visio: Vuonna 2030 meillä on kansallinen, muiden Pohjoismaiden kanssa yhteentoimiva talouden toimijoiden ekosysteemi. Siinä tilaukset, verkkolaskut, sähköiset kuitit ja yrityksen taloustiedot liikkuvat eri osapuolten välillä saumattomasti, reaaliaikaisesti ja turvallisesti. Siksi edistämme tavoitteita tiiviissä yhteistyössä ja toteutamme esimerkiksi yhteisiä kokeiluja, joista hyötyvät kaikki Pohjoismaat. Haluamme olla tiennäyttäjiä yleiseurooppalaiselle kehitykselle, kertoo Yrityksen digitalous –hankkeen hankejohtaja Minna Rintala.

Alkuperäinen englanninkielinen artikkeli julkaistu NSG&B:n sivustolla.

*) Nordic Smart Government and Business

NSG&B:n visiona on luoda arvoa pk-yrityksille asettamalla reaaliaikaiset liiketoimintatiedot saataville ja hyödynnettäviksi innovointiin ja kasvuun koko Pohjoismaiden alueella automaattisesti, suostumukseen perustuen ja turvallisesti.

Hankkeen ydinajatus on, että rakenteisia liiketoimintatietoja voidaan jakaa automaattisesti, jolloin ne voivat korvata tiedonvaihdon raskaan manuaalisen käsittelyn. Tämä tarkoittaa digitaalisten järjestelmien ja palvelujen yhdenmukaistamista eriyttämisen sijaan ja edellyttää yhteistyötä liiketoimintatietoja hyödyntävien toimialojen välillä.

NSG&B on avoin yhteistyöohjelma, jota hallinnoivat valtion virastot yhteistyössä ja jakaen tietämystä laajemman sidosryhmäyhteisön kanssa. Yhteiskehittäminen ei anna yksinoikeuksia tai oikeuksia tiedonsaantiin.

Nordic Smart Government & Business –hankkeen sivustolle

, Päivitetty 12.6.2023 klo 12:14