Hoppa till innehåll

Ett lyckat pilotförsök: Små och medelstora företag kan bevisligen utbyta nätfakturor och digitala beställningar mellan alla nordiska länder

Stor potential för återanvändning av affärsinformation i försäljnings- och inköpsprocessen. För att återanvändning ska vara möjlig på nordisk nivå, måste de två miljoner små- och medelstora företagen i området kunna skicka och ta emot elektroniska dokument över gränserna.  Pilotförsöket påvisade att de små och medelstora företagen kan använda nätfakturor och digitala order mellan alla nordiska länder.

Positiva resultat av NSG&B-pilotarbetet

Från och med slutet av 2021 har NSG&B*) genomfört ett pilotprojekt för att underlätta användningen av elektroniska dokument. Målet för pilotprojektet var att testa förbindelsepunkter i Peppol-nätverket tillsammans med leverantörer och små- och medelstora företag som hade rollen som köpare och säljare.

Resultaten av pilotprojektet påvisar att små och medelstora företag kan skicka och ta emot nätfakturor och elektroniska beställningar i standardform via Peppol-nätverket i alla de nordiska länderna.

– Vi har haft ett mycket gott nordiskt samarbete med aktörer på den privata marknaden, säger Jan Andre Mærøe, projektchef för digitala affärsdokument och digital produktinformation vid NSG&B.

– Jag vill tacka alla parter för de ansträngningar de gjort och för den tid de gett projektet. Testningen av nätfakturan och beställningsmodellen samt dokumentationen skulle inte ha varit möjliga utan tjänsteleverantörernas aktiva medverkan och insatser. Tillsammans har vi påvisat att kärnan i NSG&B, dvs. gränsöverskridande utnyttjande av strukturerad affärsinformation ända från början vid inköp och försäljning. verkligen fungerar i Norden, fortsätter Mærøe.

Fakta om pilotarbetet

Pilottesterna av nätfakturor och elektroniska beställningar, dvs. upphandlingsmeddelanden, har genomförts i nära samarbete med nordiska tjänsteleverantörer och små och medelstora företag. Tjänsteleverantörerna har deltagit genom att granska processerna för testningen och genom att föreslå olika sätt att säkerställa den semantiska och tekniska interoperabiliteten. Pilottesterna har genomförts i en produktionsmiljö, där befintliga små och medelstora företag skickar och tar emot nätfakturor och beställningar.

Stöd för små och medelstora företag i gränsöverskridande affärsverksamhet

I pilotprojektet sammanställdes information om tjänsteleverantörer som kan erbjuda små och medelstora företag lösningar som underlättar gränsöverskridande inköps- och försäljningsprocesser. En förteckning över dessa tjänsteleverantörer har publicerats på NSG&B:s webbplats. Nya tjänsteleverantörer med Peppol BIS-kapacitet läggs till i listan på ansökan.

Företag kan redan nu använda standardmodeller och Peppol-nätverket nationellt i sina affärsprocesser för att underlätta och förenkla sina processer. Finland godkändes som medlem i OpenPeppol-nätverket i augusti 2022. Statskontoret är nationell Peppol-myndighet.

Kärnan i funktionen Handel och digitala dokument

Handel är kärnan i alla företags verksamhet och i affärsverksamheten uppstår affärsinformation. När organisationer behandlar försäljning och inköp digitalt i en form som är interoperabel i hela Norden, drar de verkligen nytta av digitaliseringen.

Användningen av strukturerad information ända från början i samband med inköp och försäljning är grunden för det som NSG&B eftersträvar. Information produceras i de dagliga affärsprocesserna, men för att kunna utnyttja strukturerad information av hög kvalitet måste köparna och säljarna hitta och använda bra tjänster och digitala affärssystem som hjälper dem att ta kontroll över informationen. Det pilotprojekt som nu har genomförts är en väsentlig del av NSG&B:s kärnverksamhet och det värde som det skapar för de nordiska små och medelstora företagen.

Nya pilotprojekt i startgroparna

Arbetet inom pilotprojekten fortsätter nu med digitala produktförteckningar och eKvitton. Digitala produktförteckningar förbereds och avsikten är att införa eKvitton våren 2023.

I fråga om produktförteckningarna är det särskilt intressant att inkludera information om miljön. På så sätt kan man på lite längre sikt analysera miljöavtryck och skicka miljöinformation till myndigheterna smidigt och effektivt.

– Det är viktigt att bidra till att skapa goda förutsättningar för digitala affärssystem för att åstadkomma en sådan miljö där köpare och säljare lättare kan utbyta affärs- och miljöinformation och använda information i digitala dokument, såsom beställningar, fakturor och kvitton, automatiskt och på nytt, konstaterar implementeringschef Sherry Warsi.

Företagets digitala ekonomi samarbetar med NSG&B

Finlands nationella program för utveckling av digital ekonomi samarbetar intensivt med NSG&B.

– Projektet Företagets digitala ekonomi och NSG&B har i stor utsträckning samma mål och en gemensam vision: År 2030 har vi ett nationellt ekosystem för ekonomiska aktörer som är interoperabelt med de övriga nordiska länderna. I systemet förmedlas beställningar, nätfakturor, elektroniska kvitton och ekonomisk information om företag smidigt, i realtid och säkert mellan olika parter. Därför främjar vi målen genom intensivt samarbete och vi genomför till exempel gemensamma experiment som gagnar alla nordiska länder. Vi vill vara en vägvisare för den allmäneuropeiska utvecklingen, berättar Minna Rintala, projektdirektör för projektet Företagets digitala ekonomi.

Den ursprungliga artikeln på engelska har publicerats på NSG&B:s webbplats.

*) Nordic Smart Government and Business

NSG&B:a vision är att skapa värde för små och medelstora företag genom att ställa affärsinformation i realtid till förfogande för innovation och tillväxt automatiskt, baserat på samtycke och säkert i hela Norden.

Den centrala tanken i projektet är att strukturerad affärsinformation kan delas automatiskt, och då kan den ersätta det tunga manuella informationsutbytet. Detta innebär att digitala system och tjänster likriktas i stället för att de separeras från varandra, vilket förutsätter samarbete mellan branscher som utnyttjar affärsinformation.

NSG&B är ett öppet samarbetsprogram som de statliga ämbetsverken förvaltar gemensamt och de sprider kunskap till en bredare intressentgrupp. Samutveckling ger inte ensamrätt eller rätt till informationsåtkomst.

Gå till webbplatsen för projektet Nordic Smart Government & Business

, Uppdaterad 20.9.2022 kl. 00:00