Hyppää sisältöön

Hankintasanomien ja eKuitin kustannus- ja vaikuttavuusselvitys lähetetty valikoiduille kunnille ja yrityksille

Valtiokonttori ja Kuntaliitto toteuttavat kustannus- ja vaikuttavuusselvityksen hankintasanomien ja eKuitin käytöstä. Selvitys on osa Yrityksen digitalous -hanketta. Selvitykseen on valittu kuntia ja yrityksiä tarkoituksena saada mahdollisimman laaja otanta eri kokoisista ja erilaisella digitalisaatioasteella varustetuista toimijoista.

Selvitykseen vastaaminen kannattaa, koska vastaaja saa tietoonsa eKuitin ja hankintasanomien käyttöönoton hyödyt omassa organisaatiossaan. Hankintojen digitalisoinnilla tiedon luotettavuus paranee, kun manuaalisessa käsittelyssä tapahtuvat virheet vähenevät. Lisäksi sähköisillä hankinnoilla saavutetaan kustannussäästöjä. Suomessa ollaan myös siirtymässä Peppol -malliin, eli eurooppalaiseen verkostoon sähköisten dokumenttien lähettämisessä vuoteen 2030 mennessä. Valtio tulee vaatimaan toimittajiltaan Peppol -pohjaisia hankintasanomia sekä lähetyksen että vastaanoton osalta 1.4.2024 alkaen.

Hankintasanomien ja eKuitin kustannus- ja vaikuttavuusselvityksen tulokset raportoidaan vastaajille ja niistä uutisoidaan myös hankkeen kotisivuilla.

Selvitystä koskevat tiedustelut: keijo.kettunen@valtiokonttori.fi

, Päivitetty 12.6.2023 klo 12:13