Hyppää sisältöön

Kokeilu osoittaa, että kirjanpidon pääkirjatason tietoa on mahdollista muuntaa pohjoismaisten kirjanpidon tietoformaattien välillä

Uusi kokeilu on osoittanut lupaavia tuloksia luoda yhteentoimivuutta kirjanpidon tietoformaattien välille . Viitetietomallin pohjalta kehitetty muunnin mahdollistaa tietomuuntoja eri formaattien välillä ja se voidaan toteuttaa teknologiariippumattomasti.

Kokeilun tavoitteena oli testata, onko eri pohjoismaissa käytetyt kirjanpidon tietoformaatit mahdollista tehdä yhteentoimiviksi viitetietomallin avulla ja voidaanko sen pohjalta kehittää muunnin, joka kykenee muuntamaan eri formaateissa olevaa kirjanpidon pääkirjatason aineistoa toiseen formaattiin.

Viitetietomalli on suunniteltu linkittämään tietoelementtien merkitys eri tietoformaattien välillä ilman erillisiä 1-to-1 -mäppäyksiä. Kokeilussa kehitettyyn AAV (Accounting and Audit Vocabulary)-viitetietomalliin mäpättiin pohjoismaissa käytössä olevat kirjanpidon tietoformaatit eli SAF-T, SIE ja XBRL GL.

Kokeilu rajattiin Minimum Viable Product (MVP) -toteutukseen, jossa tarkasteltiin yhden viennin perustietoja kaikissa valituissa tietoformaateissa. Arkkitehtuuria suunnitellessa päätettiin käyttää ”lowering-lifting”-muunnosta, jossa lähdeaineisto muunnetaan ensin harmonisoituun, ilman hierarkioita olevaan esitysmuotoon ja siitä edelleen kohdeaineiston tietomallin mukaiseen esitysmuotoon.

Viitetietomallin pohjalta kehitettiin muunnin, joka mahdollistaa tietomuuntoja eri formaattien välillä, edistäen kirjanpitoaineiston teknistä yhteentoimivuutta pohjoismaiden välillä. Kokeilussa kehitettiin viitetietomallin mukainen muunnin, joka pystyy ajamaan muunnoksia XML-muotoisille aineistoille.

Vaikka kokeilu toteutettiin vain hankkeen sisäisenä teknisenä kokeiluna, sen tulokset ovat lupaavia. Kokeilussa AAV-malliin pohjautuva muunnin toimi MVP-ratkaisuna ja se on mahdollista toteuttaa teknologiariippumattomasti.

Kokeilun jälkeen onkin selvitettävä, miten AAV-viitetietomallia voitaisiin hyödyntää jatkossa ja miten tietomallin kehitystä ja laajentamista tulisi edistää. Lisäksi on pohdittava tietomallille sopivin alusta sen ylläpitämiseksi. Yhtenä vaihtoehtona tähän voisi olla DDV:n ylläpitämä Yhteentoimivuusalusta, jossa malli voidaan tarjota julkisesti saataville. Jotta Yhteentoimivuusalusta sopisi tähän käyttöön ja muunnoksia voitaisiin fasilitoida täysin automatisoidulla tavalla, tarvitaan siihen vielä kohtalaisesti jatkokehitystä.

, Päivitetty 15.5.2024 klo 08:01

Mitä mieltä olet? Jätä kommenttisi

Pakolliset kentät on merkitty *