Hyppää sisältöön

Rajapintojen standardointi säästäisi jopa 70 prosenttia käyttöönoton kustannuksista

Standardit rajapinnat voivat korvata nykyisiä rajapintoja. Liiketoimintajärjestelmien integraatioissa niiden käyttöönoton kustannukset voivat laskea jopa yli 70 prosenttia. Yrityksille avautuisi paljon laajemmat mahdollisuudet hyödyntää eri järjestelmiä yhdessä ja tehostaa siten liiketoimintaansa.

Standardien rajapintojen käyttöönotto erilaisissa liiketoimintajärjestelmissä on mahdollista ja vaivatonta, tästä saimme varmuuden Yrityksen digitalous -hankkeen kokeilussa.

Vakiorajapintojen avulla voi siirtää laajasti erilaisia liiketoiminnan dokumentteja kuten laskuja ja kuitteja sekä kirjanpidon tietoja. Tietoja voi näin automatisoidusti lähettää ja pyytää järjestelmien välillä, mikä mahdollistaa suoraviivaiset ja yhtenäiset liittymät järjestelmien välillä, esimerkiksi myyntilaskujen välittämisen kirjanpitoon.

Kokeilussa kehitettiin myös vakiorajapintamääritys viranomaisraporttien siirtämiseksi esim. tilinpäätöksien ja ALV-ilmoitusten osalta, jotta eri viranomaisten järjestelmiin ei tarvitse toteuttaa kunkin virastojen omia rajapintamäärityksiä. Tämä mahdollistaa taloushallinnon järjestelmätoimittajille helpomman ylläpidon sähköiseen raportointiin. Yritysten raportointia viranomaisille helpottaisi ja selkeyttäisi, kun liiketoimintadokumentteja ja kirjanpidon tietoja voidaan siirtää reaaliaikaisesti standardeja rajapintoja pitkin.

Hyötyjä tulee etenkin liiketoimintajärjestelmien keskinäisissä integraatioissa, kun rajapinnat ovat standardeja ja siten yhteentoimivia. Integraation käyttöönoton kustannukset voivat laskea merkittävästi, kokeilukumppanin arvion mukaan jopa yli 70 prosenttia nykyiseen verrattuna.

Ratkaisun avulla pystymme parantamaan tiedon liikuteltavuutta ja hyödynnettävyyttä, mahdollistamme reaaliaikaisen tiedonsiirron ja automaation lisääntyminen yrityksissä.

Ketterä kokeilu tuotti onnistuneen lopputuloksen

Kehitimme standardit rajapinnat eri tiedonsiirron käyttötapauksiin ja selvitimme toiminnanohjaus- ja liiketoimintajärjestelmien tietosisällöt ja tiedonjakomahdollisuudet yhteistyössä järjestelmätoimittajien ja kumppaniyritysten kanssa. Standardien rajapintojen toimivuutta todensimme oikeiden yritysten kanssa ja määrityksiä voi myös testata MiniSuomi-alustalla.

Kehitys toteutettiin ketterällä menetelmällä kolmen iteraatiokierroksen kautta. Hyödynsimme rajapintamääritysten laadinnassa käyttäjätarinoita, joita oli kerätty aiemmin asiakasymmärryksen kartuttamiseen ja työpajoista sidosryhmien kanssa.

Kokeilukumppaneina olivat Sportum Oy ja Taika Group Oy. Sportum Oy:n käyttötapauksina olivat matkailualan raportin välittäminen Tilastokeskukselle ja Finvoice-muotoisen verkkolaskun välitys. Taika Group Oy:n tapauksina olivat kirjanpidon aineiston siirto Visma Business -järjestelmästä Arcista-arkistointijärjestelmään ja verkkolaskumassan siirto MiniSuomeen. Molemmat kumppanit toteuttivat käyttötapaukset onnistuneesti.

– Lähdimme mukaan kokeiluun, koska olemme törmänneet lukemattomia kertoja tilanteisiin, joissa uusi rajapinta olisi tarpeellinen, mutta siinä kuljetettavat tiedot toimitetaan jo toisenlaista rajapintaa käyttäen toiselle yhteistyökumppanille. Meillä on tälläkin hetkellä käytössä useita rinnakkaisia rajapintoja samalle tiedolle. Mielestämme kehitystyö yleisille ja monien tahojen käytettävissä oleville rajapinnoille on hyvin tarpeellinen ja konkreettinen, toimitusjohtaja Petteri Hannila Sportum Oy:stä kertoo kiinnostuksesta olla mukana kokeilussa.

Kehitystä tarvitaan jatkossakin

Standardien rajapintojen laajempi käyttöönotto vaatii viranomaisten tukea ja julkisen sekä yksityisen sektorin yhteistyötä. Lisäksi tarvitaan selvitys laajemman käyttöönoton edellytyksistä.

Rajapintamääritykset ovat alati kehittyviä ja kehitystyön pohjalle tarvitaan palautetta. YD-hanke kannustaa kaikkia toimijoita ottamaan määrityksiä vapaasti käyttöön, jolloin hyödyt alkavat realisoitumaan.

Uutinen on päivitetty 18.6.2024: Lisätty Petteri Hannilan kommentti Sportum Oy:stä

, Päivitetty 3.7.2024 klo 10:37