Spelreglerna för samutveckling

Ekosystemet för företagets digitala ekonomi byggs upp genom samutveckling. Att bygga upp en smidig och interoperalbel ekonomi kräver kundorienterad samutveckling med olika parter i ekosystemet. De väsentligaste metoderna för samutveckling är bland annat experiment och kundintervjuer.

Beroende på objektet, målet och sättet för samutvecklingen söker vi partner antingen genom en öppen ansökan eller genom riktade kontakter.

Experimenten baserar sig på projektets mål och de användningsfall som identifierats utifrån målen. Dessutom söker vi efter idéer för experiment i workshoppar och genom webropol-blanketten på webbsidan Ansök om att gå med eller föreslå ett experiment. Också arbetet med kundförståelsen skapar en grund för experiment och bygger en helhetsbild. Som experimentplattform används i regel MiniSuomi.

Alla parter i ekosystemet för digital ekonomi som är intresserade av realtidsekonomi är välkomna att delta i våra experiment. I våra experiment deltar redan bl.a. programvaruhus, operatörer, aktörer inom den offentliga sektorn och kundföretag som använder tjänster.

Blev du intresserad? Läs mer om experiment till vilka vi söker partner just nu. Bekanta dig med utförda eller pågående experiment.

Experiment och Proof of Concept-genomföranden

Vi betalar ersättning till de partner som deltar i experiment. Projektet uppskattar den största möjliga ersättningen för ett experiment utifrån det planerade genomförandet. Partnern fakturerar för sin medverkan enligt den arbetstid som gått åt utifrån sin egen prislista. Kostnader för teknisk infrastruktur ersätts i regel inte.

Partnern ingår ett avtal om sin medverkan med Motiva, som koordinerar experimenten.

Kundintervjuer och –tester

Vi intervjuar kunder för att lära oss förstå deras erfarenheter och synpunkter.

Vi kan betala ersättning för medverkan i intervjuer och testning

  • Till ensamföretagare och mikroföretag
  • Till anställda hos partner eller intressentgrupper, om vi söker intervjuobjekt med öppen ansökan.

Till skillnad från annan samutveckling betalar Skatteförvaltningen ersättningen till personer som medverkar i form av arvode. Arvode som betalas som arbetsersättning är beskattningsbar inkomst. Arvodet är 30 e/30 min och 50 e/60 min.

Om en person deltar i en intervju eller ett test i egenskap av arbetsgivarens representant, betalas ingen ersättning. Deltagandet i intervjun är då ett samarbete som också gagnar arbetsgivaren.

, Uppdaterad 3.7.2023 kl. 10:32