Spelreglerna för samutveckling

I projektet Företagets digitala ekonomi innefattar metoder för gemensam utveckling experiment, kundintervjuer och tester. Projektets ekosystemutvecklingsteam samordnar gemensam utveckling mellan projektet och företag och andra intressenter. Samutveckling stöds av ett experimentkontor som drivs av Motiva Oy på uppdrag av projektet.

Kommunikationskanalerna för experiment och gemensam utveckling är i första hand projektwebbplatsen och projektets konton i sociala medier. Beroende på objekt, mål och metod för gemensam utveckling söker vi partners antingen genom ett öppet sök eller genom riktad rekrytering.

Experiment och Proof of Concept implementeringar

Provpartner ersätts för att delta i experimentet. Projektet utvärderar den maximala ersättningen för experimentet i enlighet med det planerade genomförandet. Provpartnern fakturerar för deltagande utifrån faktisk arbetstid enligt egen prislista. Kostnader för teknisk infrastruktur ersätts i princip inte.

Experimentspartnern gör en överenskommelse om deltagande med Motiva som samordnar experimentskontoret.

Kundintervjuer och tester

Vi intervjuar kunder för att få en förståelse för kundupplevelser och insikter.

En ersättning kan betalas för intervjuer och tester

  • För små enmansföretagare och mikroföretagare
  • För en anställd i en partner eller intressentgrupp, om vi söker intervjupersoner genom en öppen sökning.

Till skillnad från annan gemensam utveckling betalar Skatteförvaltningen ut ersättning som belöning till den deltagande personen. Den ersättning som utgår som arbetsersättning är skattepliktig inkomst. Ersättningen är 30 e/30 min och 50 e/60 min.

Om personen deltar i intervjun eller testen som arbetsgivarens representant utgår inte deltagarersättningen. Att delta i intervjun är då också ett samarbete som gynnar arbetsgivaren.

, Uppdaterad 10.10.2022 kl. 17:19