Hoppa till innehåll

Vad förändras i företagen?

Företagens hela livscykel skulle i framtiden kunna digitaliseras, från att de grundas till att de avslutas.

För företag skapas en digital identitet som innehåller grundläggande information om företaget, inklusive bl.a. namn, FO-nummer, hemort och språk. Dessutom kan den digitala identiteten innehålla till exempel nätfaktureringsadress och uppgifter om företagets representant. Med hjälp av den digitala identiteten kan information överföras digitalt, säkert och även internationellt mellan olika partner och i kontakt med myndigheter.

Verifikat, beställningar, fakturor och kvitton bildas i maskinläsbar form. På så sätt minskar den manuella hanteringen av verifikat, tillförlitligheten ökar och antalet fel minskar. Företagen kan överföra ekonomisk information och verifikat digitalt mellan systemen till olika myndigheter och samarbetspartner, över gränssnitten.

Bokföringen bildas automatiskt av digitala affärsverifikat. Ekonomiförvaltningens uppgifter är tillgängliga i realtid för uppföljning av affärsverksamheten.

  • När du fakturerar staten

    • Staten tar emot endast nätfakturor. Staten tar inte emot fakturor som skickats som e-postbilagor, eftersom de inte är nätfakturor. Staten tar emot endast fakturor enligt Europanormen.Bekanta dig med kraven på fakturans innehåll och förmedling på flikarna: Fakturans minimiinnehåll. Uppgifterna i fakturan ska vara tillräckliga och korrekta för att den ska kunna behandlas automatiskt. Statskontoret upprätthåller anvisningar om hur du skickar nätfakturor till staten och hur du agerar när du vill ta emot fakturor elektroniskt från statens ämbetsverk.

  • När du tar emot fakturor från staten

    Om du tar emot fakturor från staten och vill övergå till nätfaktura i stället för pappersfaktura, kontakta det fakturerande ämbetsverket.

    Du kan också be det fakturerande ämbetsverket om en elektronisk faktura med bilagor. Om du använder banken som förmedlare och ditt företag har ingått ett avtal med banken om förmedling av bilagor, ska du meddela det fakturerande ämbetsverket om beredskapen att ta emot bilagor. I annat fall får du en faktura med bilagor med papperspost.

, Uppdaterad 4.1.2023 kl. 14:23