Vad förändras i företagen?

Företagens hela livscykel skulle i framtiden kunna digitaliseras, från att de grundas till att de avslutas.

För företag skapas en digital identitet som innehåller grundläggande information om företaget, inklusive bl.a. namn, FO-nummer, hemort och språk. Dessutom kan den digitala identiteten innehålla till exempel nätfaktureringsadress och uppgifter om företagets representant. Med hjälp av den digitala identiteten kan information överföras digitalt, säkert och även internationellt mellan olika partner och i kontakt med myndigheter.

Verifikat, beställningar, fakturor och kvitton bildas i maskinläsbar form. På så sätt minskar den manuella hanteringen av verifikat, tillförlitligheten ökar och antalet fel minskar. Företagen kan överföra ekonomisk information och verifikat digitalt mellan systemen till olika myndigheter och samarbetspartner, över gränssnitten.

Bokföringen bildas automatiskt av digitala affärsverifikat. Ekonomiförvaltningens uppgifter är tillgängliga i realtid för uppföljning av affärsverksamheten.

, Uppdaterad 27.4.2023 kl. 16:06