Vad förändras i företagen?

Ett företags hela livscykel, från att företaget grundas tills det avslutas, och företagets vardag skulle kunna digitaliseras i framtiden. Målet är att företagens verksamhet i ekosystemet för den digitala ekonomin ska vara så smidig och enkel som möjligt, till exempel via digital identitet och maskinläsbara verifikat.

Den digitala identiteten känner igen företaget på ett tillförlitligt och individualiserat sätt. Den innehåller basinformation om företaget (bl.a. namn, FO-nummer, hemort). I framtiden kan företagen ta i bruk en plånbokstjänst som innehåller den digitala identiteten. Med hjälp av plånbokstjänsten kan information överföras digitalt, säkert och även internationellt mellan olika partner och i kontakt med myndigheter.

Verifikat, beställningar, fakturor och kvitton bildas i maskinläsbar, dvs. strukturerad, form. På så sätt minskar den manuella hanteringen av verifikat, tillförlitligheten ökar och antalet fel minskar. Företag kan överföra ekonomisk information och verifikat digitalt mellan systemen till olika myndigheter och samarbetspartner via gränssnitten eller i framtiden genom att använda plånbokstjänster, och man behöver inte alltid meddela om informationen separat.

Bokföringen bildas automatiskt av digitala affärsverifikat. Information från ekonomiförvaltningen är tillgänglig i realtid för uppföljning av affärsverksamheten.

, Uppdaterad 4.7.2023 kl. 11:09