Samnordiska experiment

Nordic Smart Government and Business -programmet (NSG&B) har implementerat och genomför ett flertal experiment som korsar de nordiska ländernas gränser. Deras syfte är att verifiera hur det är möjligt att underlätta affärer på det nordiska marknadsområdet med hjälp av elektroniska affärsdokument och öppna gränssnitt.

På den här sidan har vi sammanställt implementerade och pågående NSG&B-experiment.

 • ViDA-experimentet

  Den 8 december 2022 föreslog Europeiska kommissionen flera åtgärder för att modernisera och förbättra funktionaliteten i EU:s momssystem. Förkortningen ViDA kommer från orden VAT in the Digital Age.

  I det samnordiska experimentet utreds användningen av befintliga momsuppgifter i ett standardformat onlinefaktura, som skickas via Peppol-nätverket för rapportering och kvalitetskontroll. Detta syftar till att förtydliga och säkerställa korrekt användning av momskoder och momssatser i transaktioner, för att förbättra kvaliteten på både gränsöverskridande och inhemska momskoder och -satser.

  Arbetet bygger på Peppols nätverksstandarder och transaktioner mellan alla nordiska länder.

  Syftet med experimentet är att verifiera EU-kommissionens engångsprincip, där momsregistrering i valfritt EU-land samtidigt skulle täcka hela EU-området och rapportering skulle hanteras genom en portal för alla länder.

  Experimentet syftar till att säkerställa att:

  • Samma information som skickas på säljarens faktura kan återanvändas för att redovisa moms till den nationella skattemyndigheten
  • Samma information som anges på köparens faktura kan användas igen för att redovisa moms till den nationella skattemyndigheten
  • Skattemyndigheten kan använda informationen för att minska den felaktiga användningen av moms av nationella små och medelstora företag med hjälp av information baserad på UNSPSC-klassificering och analyser av momskoder och -satser.

  NSG&B:s nyhet om ViDA-experimentet (på engelska)

 • Etablering av företag i ett annat nordiskt land

  NSG&B, företagets digitala projekt, Virtual Finland och IOXIO genomförde ett experiment som undersökte möjligheten att etablera ett företag i ett annat nordiskt land digitalt. Handelsregister- och skattemyndigheter från Finland, Sverige och Norge deltog i försöket. Experimentet visade att det inte finns några stora skillnader mellan de nordiska länderna i processerna för att starta ett företag. Den digitala nyckelinformationen för företag standardiserades i ett format där myndigheterna i olika länder kan använda den.

  Slutrapport från experimentet (pdf, på engelska, ej tillgänglig)

  NSG&B:s nyhet om experimentet (på engelska)

 • Nordic API Gateway

  Experimentet testar en gränssnittslösning som systemleverantörer och tjänsteleverantörer kan integrera i sina system och tjänster. Syftet är att göra det möjligt för företag att söka efter affärspartners över gränserna och få verifierad registreringsinformation.

  PoC erbjuder tillgång till norska företagsregisterdata och till finska företagsdata som tillhandahålls genom det finska Patent- och registreringstyrelsens öppna gränssnitt. Inom en snar framtid kommer även information från andra nordiska länder att finnas tillgänglig via det nationella gränssnittet.

  NSG&B:s nyhet om Nordic API Gateway (på engelska)

, Uppdaterad 3.1.2024 kl. 10:32