Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning, yrityksendigitalous.fi

Upprättad 10.2.2022, uppdaterad 7.10.2022

Mer information om Patent- och registerstyrelsens dataskydd och registerbeskrivningar (länk till webbplatsen prh.fi)

1. Personuppgiftsansvarig

Namn: Patent- och registerstyrelsen
Adress: Sörnäs strandväg 13, 00091 PRH
Övriga kontaktuppgifter: tfn 029 509 5000, kirjaamo(at)prh.fi
< h2> 2. Kontaktperson i ärenden som gäller registret

Namn: Erja Lohikoski, Företag och sammanslutningar, projektet Företagets digitala ekonomi
Adress: Sörnäs strandväg 13, 00091 PRH
Övriga kontaktuppgifter: tfn 029 509 5062, erja.lohikoski(at)prh.fi

3. Dataskyddsombud

Helena Korja, tfn +358 (0)50 473 3129, tietosuojavastaava(at)prh.fi

4. Syftet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter

1. Prenumerationer på nyhetsbrev (nyhetsbrev om projektet Företagets digitala ekonomi och prenumerationsblanketter för nyhetsbreven): Kundens kontaktuppgifter används endast för att skicka nyhetsbrev. PRS upprätthåller ett separat kundregister för distribution av nyhetsbrev i systemet för nyhetsbrev (inte i samband med webbplatsen). Kunden ger sitt samtycke genom att ange sina kontaktuppgifter på prenumerationsblanketten.

2. Svar på kundrespons: Kundens kontaktuppgifter används endast för att svara på responsen.

3. Besökaruppföljning: Som stöd för utvecklingen av webbplatsen samlar vi in statistik om användningen av webbplatsen med hjälp av cookies. Användarna identifieras dock inte utifrån de uppgifter som samlas in. Vi använder Siteimproves besökaruppföljning.

4. Anmälan till evenemang som projektet ordnar: Kontaktuppgifterna används för kontakter som gäller evenemangen, såsom för att underrätta om eventuella ändringar i tidtabellerna, för att sammanställa uppgifter om serveringsbeställningar (deltagarantal, specialdieter) och för att skicka responsenkäter. Uppgifterna används inte för andra ändamål.

5. Deltagande i samutvecklingen i projektet: Man kan anmäla sitt intresse för att delta i samutvecklingen i samband med att man anmäler sig till ett evenemang eller genom att meddela att man är intresserad att delta i ett experiment. Det finns en separat blankett för ansökan om att delta i experiment. De uppgifter som samlats in används av ekosystemets utvecklingsteam, som koordinerar samutvecklingen, och experimentbyrån som fungerar som stöd för utvecklingsteamet för kontakter med de som anmält sitt intresse. Uppgifterna används inte för andra ändamål.

6. Svar på projektets enkäter: Projektet genomför olika enkäter för att uppnå sina mål. Det beror på enkätens syfte huruvida respondenterna kan identifieras eller huruvida uppgifterna behandlas endast ur statistisk synvinkel. Uppgifterna används inte för andra ändamål än de som uppges i enkäten.

5. Registrets datainnehåll

1. Prenumeration på/annullering av nyhetsbrev (* = obligatorisk information): förnamn*, efternamn*, e-post*, organisation samt det eller de nyhetsbrev som man vill prenumerera på*.

2. Respons (allmän e-postadress): uppgifter om responsgivaren (inte obligatoriska), vanligtvis e-postadress och namn.

3. Besökaruppföljning (Siteimprove): Besökarens IP-adress utan identifierande uppgifter (=anonymiserad IP), varvid Siteimprove använder inte hela Ip-adressen, utan endast en del. Användaren kan välja inställningen do not track i webbläsaren, varvid Siteimprove inte registrerar ens den ovan nämnda informationen. Utifrån IP-adressen samlas information om användarens aktivitet på webbplatsen för besökaruppföljningen. Sådan information är till exempel navigering på webbplatsen, länkar, besökets längd och information om varifrån och hur man kommer till tjänsten och vart man går från tjänsten. Mer information om anonymisering av IP-adresser på Siteimproves engelskspråkiga supportsida Privacy Policy: Siteimprove Services.

4. Anmälan till evenemang (systemet för evenemangshantering Lyyti; *=obligatorisk uppgift): jag deltar ja/nej*, förnamn*, efternamn*, e-post*, mobiltelefonnummer (om man deltar på plats*), vill man få nyhetsbrev ja/nej, intresse för samutveckling.

5. Anmälan till samutveckling i samband med anmälan till evenemang (systemet för evenemangshantering Lyyti; *=obligatorisk uppgift): förnamn*, efternamn*, e-postadress*. Anmälan till experiment (Skatteförvaltningens Webropol-tjänst; *=obligatorisk uppgift) organisationens namn*, organisationens kontaktperson*, e-postadress*.

6. Enkäter (PRS, Skatteförvaltningens och Statskontorets Webropol-tjänster): Beroende på syftet med enkäten inga identifierande uppgifter alls eller om man kommer överens med respondenterna om uppföljningsintervjuer (*=obligatorisk uppgift) förnamn*, efternamn*, organisation*, roll/uppgift i organisationen, e-postadress*, telefonnummer*.

6. Regelmässiga informationskällor

Punkterna 1,2 och 4–6: Uppgifterna fås av kunden

Punkt 3: Uppgifterna samlas in med cookies.

7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut.

8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Uppgifterna lämnas inte ut.

9. Principer för skydd av registret

Registret innehåller inget sekretessbelagt material.
Endast personer som befullmäktigats av den personuppgiftsansvarige har tillgång till de uppgifter som behandlas i datasystemen. Användarrättigheternas aktualitet kontrolleras regelbundet och onödiga rättigheter tas bort. Datanätet och de terminaler där registret finns är skyddade med tekniska åtgärder.

10. Uppgifternas förvaringstid/kriterier för hur förvaringstiden bestäms

Punkt 1 (beställningar): Uppgifterna sparas i PRS kundregister för prenumerationer i systemet för nyhetsbrev och förvaras under tjänstens livscykel eller tills kunden meddelar att den annullerar prenumerationen. En länk för annullering finns i varje e-postmeddelande som skickas.

Punkt 2 (respons): Uppgifterna förvaras endast under den tid som behandlingen av kundens ärende förutsätter, uppgifterna sparas inte i registret.

Punkt 3 (besökaruppföljning): Uppgifterna sparas i 26 månader i Siteimproves tjänst för besökaruppföljning. När förvaringsperioden upphör raderas data automatiskt varje månad.

Punkt 4 (anmälan till evenemang): Uppgifterna lagras i systemet för evenemangshantering högst fram till slutet av projektperioden den 31 december 2024.

Punkt 5 (anmälan till samutveckling eller ansökan om deltagande i experiment): Uppgifterna förvaras högst fram till slutet av projektperioden den 31 december 2024.

Punkt 6 (enkätsvar): Uppgifterna förvaras högst till och med slutet på projektperioden den 31 december 2024.

11. Information om automatiskt beslutsfattande (t.ex. profilering) samt om logiken i behandlingen och dess konsekvenser för den registrerade

Utifrån uppgifterna fattas inga beslut och görs ingen profilering.

12. Kontrollrätt

Den registrerade har rätt att kontrollera sina registeruppgifter. Begäran riktas till registratorskontoret vid PRS.

13. Rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att hans eller hennes registeruppgifter rättas. Begäran riktas till registratorskontoret vid PRS.

14. Rätt att motsätta sig behandling av uppgifter

Den registrerade har rätt att när som helst av skäl som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation motsätta sig behandling av personuppgifter om honom eller henne, såsom profilering.

15. Rätt att begränsa behandling

Den registrerade har rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter på det sätt som föreskrivs i artikel 18 i den allmänna dataskyddsförordningen.

16. Rätt att radera uppgifter

Den registrerade har rätt att av den personuppgiftsansvarige begära att hans eller hennes personuppgifter raderas ur personregistret. Begäran riktas till registratorskontoret.

17. Rätt att besvära sig

Den registrerade har rätt att besvära sig hos tillsynsmyndigheten, om han eller hon anser att den personuppgiftsansvarige har kränkt hans eller hennes rättigheter.

18. Övriga eventuella rättigheter

Personuppgifter används eller lämnas inte ut för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring eller för marknads- och opinionsundersökningar eller för personmatriklar och släktforskning.

19. Användning av cookies

Vi använder s.k. cookies på vår webbplats. Det enda syftet med cookies är att tekniskt underlätta användningen av tjänsten. En cookie är en liten textfil som skickas till och förvaras på användarnas datorer och som gör det möjligt för administratören att identifiera sådana som ofta besöker webbplatsen och på så sätt underlätta användningen av webbplatsen.

Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Om en användare som besöker vår webbplats inte vill att vi ska få ovan nämnda information med hjälp av cookies, går det att stänga av cookie-funktionen i de flesta webbläsare. Till exempel i Chrome kan man göra detta genom att välja menyn ”Anpassa och kontrollera”, alternativet ”Inställningar” och alternativet ”Säkerhet och integritet”.

Det är dock bra att beakta att cookies kan vara nödvändiga för att vissa webbplatser och tjänster som vi upprätthåller ska fungera korrekt.

Mer information om cookies: Siteimprove’s Cookie Notice and Information. (Länk till Siteimproves supportsida på engelska.)

 

, Uppdaterad 5.12.2023 kl. 10:21