Företag och offentliga aktörer utvecklar lösningar i samarbete

Alla företag, organisationer inom den offentliga förvaltningen och intressentgrupper som intresserar sig för digital ekonomi kan delta i planeringen och utvecklingen av den. 

Då vi identifierar hindren ttillsammans är de lättare att avlägsna. Företag – både sådana som använder tjänster och sådana som producerar tjänster – och organsationer inom den offentliga förvaltningen planerar och utvecklar tjänster och gränssnitt som behövs inom den digitala ekonomin så att alla aktörers synvinklar beaktas.  Också verksamhetsformerna och reglerna förden digitala ekonomin avtalas tillsammans.

Man kan delta i utvecklingen av projektet på många sätt:

  • workshoppar
  • intervjuer
  • webbinarier
  • pilotförsök
  • MiniSuomi-experiment
  • besiktningar
  • samarbete med intressentgrupper

Målet är att arbeta så öppet som möjligt så att företagens och företagarnas konkreta behov blir förstådda.

Följ projektet, Twitter och LinkedIn.

Anmäl dig till nätverket på den här e-postadressen: yrityksendigitalous(at)prh.fi

 

, Uppdaterad 29.6.2023 kl. 17:14