Företag och offentliga aktörer utvecklar i samarbete

Alla företag, organisationer inom den offentliga förvaltningen och intressentgrupper som är intresserade av att utveckla den digitala ekonomin kan delta i planeringen av förändringarna.

När hindren identifieras tillsammans är det lättare att avlägsna dem. Företagen – både de som använder tjänsterna och de som tillhandahåller tjänsterna – och organisationerna inom den offentliga förvaltningen planerar och utvecklar de tjänster och gränssnitt som behövs inom den digitala ekonomin så att alla aktörers synpunkter beaktas.  Man kommer också tillsammans överens om verksamhetssätten och reglerna för den digitala ekonomin.

I projektet finns flera metoder för gemensam utveckling:

  • verkstäder
  • webbinarier
  • pilotprojekt
  • MiniFinland-försök
  • besiktningar
  • samarbete med intressentgrupper

Målet är att arbeta så öppet som möjligt så att företagens och företagarnas konkreta behov blir förstådda.

Följ projektsidan, Twitter och LinkedIn.

Anmäl dig till nätverket på den här e-postadressen: yrityksendigitalous(at)prh.fi

, Uppdaterad 5.7.2022 kl. 11:16