Företagets digitala identitet – vad är det?

Företagets digital identitet består av digital basinformation om företaget och av metoder för digitalt styrkande av företagets identitet. Identiteten kan styrkas med hjälp av en digital plånbok. I företagets digitala identitet ingår basinformation om företaget, såsom

  • namn
  • adress
  • hemort
  • språk
  • FO-nummer, eventuellt också LEI-kod
  • anteckning i förskottsuppbördsregistret och
  • momsnummer.

När basinformationen preciseras beaktas lagstiftningen på EU-nivå som är under utveckling (eIDAS2), internationella standarder och inhemska behov. Förutom företagets basinformation är det viktigt att komma överens också om annan information som plånboken kan förmedla om företaget om företaget så önskar, så att informationen är tillgänglig också i andra länder. Exempel på sådana så kallade attributintyg (kredentialer) är olika myndighetstillstånd och -intyg, olika certifikat och eKvitton inom ekonomiförvaltningen.

Med hjälp av den digitala identiteten och plånboken kan parterna identifieras på ett tillförlitligt sätt. I framtiden skulle företaget, när det är verksamt på nätet, kunna dela sådan information om sig själv som en tillförlitlig aktör har bekräftat och göra olika åtgärder, såsom att underteckna avtal eller bekräfta en affärspartners tillförlitlighet. Fördelar uppkommer då olika organisationer och deras program förstår den information som företaget gett på samma sätt, också i gränsöverskridande användningsfall. Informationen kan överföras och verifieras i maskinläsbar form och i realtid, vilket sparar tid och resurser.

Den digitala identiteten ersätter inte FO-numret och inte heller någon annan identifieringskod som en myndighet beviljat, utan den digitala identiteten innehåller dessa till behövliga delar. Den digitala identiteten bestämmer inte heller på vilket sätt tillstånd eller behörigheter för informationsdelning ska beviljas. Dessutom ersätter den inte behovet av Suomi.fi-fullmakter, men kan stärka tjänstens ställning genom att utvidga fullmaktsmöjligheterna så att de täcker situationer som inte har specificerats på förhand i en snabbt föränderlig värld.

, Uppdaterad 29.6.2023 kl. 17:29