Digitalt ekosystem

Med ekosystem avses en öppen och funktionell helhet som utvecklas kontinuerligt, där samfund, människor, tjänster och teknologier sammankopplas via kundbehovet och delar data, kompetens och tjänster sinsemellan så att alla aktörer som hör till ekosystemet gynnas. Ett centralt drag i ekosystemen äratt varje aktör som deltar får mer värde från ekosystemet än den skulle få ensam utanför systemet. Aktörerna kompletterar varandras färdigheter och kompetenser och skapar på så sätt ett mervärde som man annars inte skulle kunna tillhandahålla.  

Digitala ekosystem förenar den offentliga förvaltningen, företag, tredje sektorn, produkter och tjänster med hjälp av informationsteknologi. Dessa bildar tillsammans nätverk för ömsesidigt beroende. 

För närvarande finns det inget heltäckande digitalt ekosystem när det gäller företagens ekonomi och inte heller gemensamma digitala plattformar mellan företagen och den offentliga förvaltningen. Aktörerna utbyter i huvudsak information på tu man hand, vilket inte är kostnadseffektivt. De befintliga ekosystemen har bildats kring någon viss verksamhetsmiljö eller bransch. 

Målet för ekosystemarbetet i projektet Företagets digitala ekonomi är att identifiera ekosystemet för digital ekonomi för företag och beskriva dess strukturer, stärka och utveckla befintliga strukturer, och skapa förutsättningar för de nya strukturer som interoperabiliteten med ekosystemet kräver. Före utgången av år 2024 är målet dessutom att beskriva motiven, dvs. strategin, avtalen och förvaltningsmodellerna, för det digitala ekosystemet för företag, som möjliggör automatisk förflyttning av ekonomisk information och produktion av tjänster som stödjer den.  

Med hjälp av ett gemensamt ekosystem och en gemensam infrastruktur undviker man uppkomsten av branschberoende lösningar. Ur företagens synvinkel garanterar man att det uppstår tjänster på marknaden som är lätta att använda och planerade för företagens verksamhet och att verksamheten i det digitala ekosystemet är så smidig och bekymmersfri som möjligt. 

Grunden för det digitala ekosystemet för företag som skapas i projektet byggs upp kring de processer som utvecklas i projektet hankei enlighet med målen. Målet för projektarbetet är samtidigt att skapa förutsättningar för att det digitala ekosystemet för företag etableras, utvecklas och expanderar också efter att projektet avslutats. 

Beskrivning av detminstafunktionerande ekosystemet för företagetsdigitala ekonomi (minimum viable ecosystem) eli MVE-kuvaus vuoden vid utgången av 2022: Företagets digitala ekonomi MVE2022 (PDF; på finska)

, Uppdaterad 3.7.2023 kl. 09:44