Digitalt ekosystem

Med ekosystem avses en funktionell helhet som ständigt utvecklas och är öppen, där samfund, människor, tjänster och teknik kopplas samman via kundernas behov. Aktörerna i ekosystemet kompletterar varandras färdigheter och kompetenser och skapar på så sätt ett mervärde som man annars inte skulle kunna erbjuda.

Digitala ekosystem förenar den offentliga förvaltningen, företag, den tredje sektorn samt produkter och tjänster med hjälp av informationsteknik. Dessa bildar tillsammans nätverk för ömsesidigt beroende. Ett digitalt ekosystem är en förenande faktor mellan befintliga ekosystem.

För närvarande har Finland inget heltäckande digitalt ekosystem eller gemensamma digitala plattformar mellan företag och den offentliga förvaltningen. Aktörerna utbyter i huvudsak information på tu man hand, vilket inte är kostnadseffektivt.

Målet med projektet Företagets digitala ekonomi är att före utgången av 2024 skapa grunder, dvs. en strategi, avtal och hanteringsmodeller, för ett digitalt ekosystem för företag. Det digitala ekosystemet möjliggör överföring av ekonomiska data och produktion av tjänster som stöder systemet. Med hjälp av ett gemensamt ekosystem och en gemensam infrastruktur undviker man branschberoende lösningar. Ur företagens synvinkel garanterar man att det på marknaden endast uppstår tjänster som är kompatibla, lätta att använda och planerade för företagens verksamhet.

Inom ramen för projektet bygger vi endast en bit av det digitala ekosystemet för företag. Det digitala ekosystemet utvecklas också efter projektet.

, Uppdaterad 9.2.2023 kl. 15:09