Vad är digital ekonomi?

Med digital ekonomi eller realtidsekonomi avses en helhet där alla affärstransaktioner grundar sig på maskinläsbar information och behandling av den. Manuella registreringar, dataöverföringar och rapporter faller bort när informationen rör sig enhetligt, formbundet och säkert mellan olika aktörer.

Vision: Finland är den mest konkurrenskraftiga verksamhetsmiljön 2030

  • Den digitala ekonomins ekosystem är interoperabelt både nationellt och med de övriga nordiska länderna och EU
  • Företagens hela livscykel har digitaliserats och företagen har redan från början beredskap att fungera digitalt ​
  • Ett gemensamt ekosystem och en gemensam infrastruktur möjliggör branschoberoende lösningar ​
  • Strukturerade beställningar, nätfakturor, eKvitton och andra ekonomiska uppgifter om företag rör sig smidigt, i realtid och säkert mellan olika parter​
  • Strukturerad information kan analyseras, förädlas och utnyttjas mellan företag, inom den offentliga förvaltningen och för hela samhällets behov​
  • Nya innovativa tjänster uppstår utifrån data i realtid.

Med hjälp av ett gemensamt ekosystem och en gemensam infrastruktur undviker man branschberoende lösningar. På så sätt garanterar man att det på marknaden endast uppstår tjänster som är kompatibla, lätta att använda och planerade för företagens verksamhet.

Betydande ekonomiska fördelar uppnåbara

Enligt studier som beställts av projektet Företagets digitala ekonomi skulle den storskaliga användningen av strukturerade upphandlingsmeddelanden, nätfakturor och e-kvitton ge årliga besparingar på cirka 6 miljarder euro för företag och offentlig förvaltning år 2030.

Digitala affärsdokument ackumulerar finansiell data som kan användas och bearbetas i stor skala i företagets egen verksamhet, offentliga förvaltning och marknadsinformationstjänster.

, Uppdaterad 29.2.2024 kl. 14:59