Vad är digital ekonomi?

Med digital ekonomi eller realtidsekonomi avses en helhet där alla affärstransaktioner grundar sig på maskinläsbar information och behandling av den. Manuella registreringar, dataöverföringar och rapporter faller bort när informationen rör sig enhetligt, formbundet och säkert mellan olika aktörer.

För företagen innebär digital ekonomi att följande mål uppnås före 2030:

  • Företagets hela livscykel har digitaliserats, från att det grundas till att det avslutas. Företaget har en digital identitet och en digital plånbok som möjliggör tillförlitlig och säker identifiering, koppling av digitala verifikat till rätt affärspartner och delning av information om företaget.
  • Företaget kan skapa alla beställningar, fakturor och kvitton elektroniskt och i maskinläsbar form. I praktiken är till exempel fakturorna nätfakturor, kvittona eKvitton.
  •  Den ekonomiska informationen överförs i standardiserad form och smidigt till olika myndigheter och samarbetspartner via gränssnitten.

Informationen löper i den digitala ekonomin

  • Nätfakturor, elektroniska kvitton och övrig ekonomisk information rör sig smidigt, automatiskt, i realtid och säkert mellan olika parter
  • Nätfakturering och eKvitton är vardag även för de minsta företagen
  • Elektroniska tjänster och system kommunicerar med varandra
  • De elektroniska tjänsterna motsvarar (även de minsta) företagens behov
  • Företagen behöver inte längre använda tid för att sköta myndighetsförpliktelser manuellt.

Med hjälp av ett gemensamt ekosystem och en gemensam infrastruktur undviker man branschberoende lösningar. På så sätt garanterar man att det på marknaden endast uppstår tjänster som är kompatibla, lätta att använda och planerade för företagens verksamhet.

, Uppdaterad 29.6.2023 kl. 17:16