Vad är digital ekonomi?

Med digital ekonomi eller realtidsekonomi avses en helhet där alla affärstransaktioner grundar sig på maskinläsbar information och behandlingen av den. Manuella registreringar, dataöverföringar och rapporter faller bort när informationen rör sig säkert, enhetligt och formbundet mellan olika aktörer.

För företag innebär digital ekonomi att följande mål uppnås före 2030:

  • Företagets hela livscykel har digitaliserats, från att det grundas till att det avslutas. Företaget har en digital identitet som säkerställer tillförlitlig och säker identifiering mellan olika partner och i myndighetsärenden.
  • Företaget kan skapa alla beställningar, fakturor och kvitton elektroniskt och i maskinläsbar form. I praktiken är till exempel fakturor nätfakturor, kvitton e-kvitton.
  •  Ekonomisk information överförs i standardiserad form på en och samma gång till olika myndigheter och samarbetspartner via gränssnitten.

Informationen rör sig i den digitala ekonomin

  • Nätfakturor, elektroniska kvitton och övriga ekonomiska uppgifter rör sig smidigt, automatiskt, i realtid och säkert mellan olika parter
  • Nätfakturering och eKvitton är vardag även för små företag
  • Elektroniska tjänster och system diskuterar sinsemellan
  • De elektroniska tjänsterna motsvarar (även de minsta) företagens behov
  • Företagen behöver inte längre använda tid för att sköta sina myndighetsförpliktelser manuellt.

Med hjälp av ett gemensamt ekosystem och en gemensam infrastruktur undviker man branschberoende lösningar. På så sätt garanterar man att det på marknaden endast uppstår tjänster som är kompatibla, lätta att använda och planerade för företagens verksamhet.

, Uppdaterad 9.2.2023 kl. 14:54