Ansök om att delta eller föreslå ett experiment

Företagets digitala ekonomi har som mål att åstadkomma snabba resultat bland annat via experiment.

Skulle du vilja delta i ett experiment? Bekanta dig nedan med öppna experiment och anmäl dig. Du kan också föreslå ett experiment som främjar interoperabel digital ekonomi.

Föreslå experiment

I enlighet med beslutet om tillsättande av projektet är vårt mål att

  • främja digitaliseringen av företag genom att underlätta skapandet av elektroniska verifikat inom ekonomiförvaltningen, automatisk överföring av verifikat mellan systemen och företagens ekonomihantering
  • skapa en grund för ett ekosystem som möjliggör automatisk överföring av ekonomisk information och produktion av tjänster som stödjer detta
  • främja uppkomsten av i första hand lösningar på marknadsvillkor och byggandet av infrastruktur för att möjliggöra smidig, säker och automatisk informationsöverföring i realtid
  • göra det möjligt att grunda företag och driva dem digitalt samt skapa en digital identitet för företag.

Beslut om tillsättande av projektet (pdf, ANM:s dokument på finska, delvis tillgängligt).

Om ditt experimentförslag är förknippat med något av projektets huvudmål, gå till Webropol-blanketten, där du kan precisera ditt förslag.

Prenumerera också på nyhetsbrevet om experiment och samutveckling. Vi informerar dem som prenumererar på nyhetsbrevet direkt när vi söker deltagare till experiment som ska inledas och när vi ordnar till exempel workshoppar om samutveckling. Nyhetbrevet är på finska.

Bekanta dig med experiment där ansökningstiden pågår

 

  • Utnyttjande av bokföringens standardtransaktionsdata

    Syftet med experimentet är att verifiera hur bokföringens standardinformation på transaktionsnivå skulle tjäna myndigheters och andra dataanvändares behov, såsom revisorer och finansinstitut, och delvis skulle kunna ersätta rapportering till flera olika myndigheter. Syftet är att i framtiden lätta på företagens administrativa anmälnings- och rapporteringsskyldighet. Vi undersöker också ett standardiserat sätt att presentera informationen, vilket skulle möjliggöra ett automatiserat utnyttjande av informationen, även i företagets egna system.

    Läs mer och ansök om experiment: Utnyttjande av bokföringens standardtransaktionsdata.

, Uppdaterad 4.7.2023 kl. 16:34