Ansök om att gå med eller föreslå ett experiment

Projektet Företagets digitala ekonomi syftar till att få snabba resultat genom bland annat experiment.

Vill du delta i experimentet eller föreslå ett experiment som främjar interoperabel digitalisering för projektet?

Föreslå ett experiment

Enligt etableringsbeslutet är målet med projektet

 • att främja digitaliseringen av företag genom att underlätta generering och automatisk överföring av elektroniska ekonomiadministrationsdokument mellan system och hantering av företagsekonomi
 • att skapa grunden för ett ekosystem som möjliggör automatisk överföring av finansiella data och produktion av tjänster som stöder det
 • att främja främst framväxten av marknadsbaserade lösningar och byggandet av en infrastruktur för att möjliggöra sömlös, realtids- och säker automatisk överföring av data
 • att möjliggöra etablering och drift av ett företag digitalt och skapa en digital identitet för företaget.

Om ditt experimentförslag är relaterat till ett av projektets huvudmål, fortsätt till Webropol-formuläret (på finska), där du kan specificera ditt förslag.

Kolla in försöken där sökningen är öppen

 • Dataöverföring och användning av nätfakturor

  Experimentet testar den tekniska kommunikationen av nätfakturor via gränssnittet från operatören till dataanvändarna. Det är väsentligt att materialet kan ändras till en strukturerad form, då det kan användas bättre i statistiken och automatiskt tilldelas momsdeklarationen.

  En annan fråga som ska klargöras i experimentet är om Statskontoret kan fungera som datainsamlare och förmedlare åt olika myndigheter, till exempel Statistikcentralen eller Skatteförvaltningen, i enlighet med deras rätt att ta del av information.

  Vi letar efter mjukvaruhus att gå med i experimentet.

  Läs mer om beskrivningen av experimentet.

 • Producera bokslutsinformation i digitalt format

  I experimentet ska vi ta reda på hur leverantörer av ekonomiförvaltningssystem skulle kunna ta fram bokslut i ett digitalt, det vill säga strukturerat, format och överföra informationen till Patent- och registerstyrelsen (PRS) via gränssnittet. I experimentet kommer innehållet i hela bokslutet, resultaträkningar och bilagor och annan information att tas fram i inline XBRL-format.

  I experimentet vill vi också förstå hur företag kan ta fram bilagor och hur omfattande deras innehåll ska produceras i digitalt format, samt hur informationen kan användas. Dessutom vill vi mer omfattande undersöka effekterna av att införa inline XBRL-rapportering.

  Deltagare

  PRS, Statistikcentralen. För provperioden, mars-augusti 2023, söks mjukvaruhus för ekonomiförvaltning som partners.

  För att experimentet ska lyckas är det viktigt att de mjukvaruhus som registrerar sig är registrerade i EU-regionen, har verksamhet i Finland och har finska revisionsbyråer eller företag som kunder samt så långt det är möjligt automatiserad rapportering vad gäller vinst och förlustredovisningar. Förhoppningen är att testpartners ska ha en bred kundförståelse och möjlighet att skala lärdomar från sin egen verksamhet efter behov. Mjukvaruhuset bör inte redan ha kapacitet för inline XBRL-rapportering.

  Anmäl dig till experimentet Producera bokslutsinformation i digitalt format senast den 5 april 2023 (endast på finska). Lägg till namnet på experimentet efter din kontaktinformation under “Namn på experimentet du ansöker om eller beskrivning av ditt eget experimentförslag.

  Timing

  Mars-augusti 2023

  Mer information om experimentet:
  Juho Mäkinen, PRS, juho.makinen(at)prh.fi
  Elina Koskentalo, Arccos Consulting Oy, elina.koskentalo(at)arccos.fi

, Uppdaterad 22.3.2023 kl. 14:59