Allmänt om projektet Företagets digitala ekonomi

Företagets digitala ekonomi är ett treårigt projekt som arbets- och näringsministeriet tillsatte den 14 juni 2021. Projektet ger förslag på lösningar som behövs för

 • interoperabiliteten och tekniken i ekosystemet för digital ekonomi
 • ekonomiförvaltningens verksamhet och processer
 • organisationen och förvaltningsmodellen.

Projektet utvärderar också verksamhetsmodeller för att stödja den lagstiftning som behövs.

En förutsättning för att lyckas är att myndigheter, företag och tjänsteleverantörer inom ekonomiförvaltningen förbinder sig till förändringen och deltar i den gemensamma utvecklingen.

Projektet har flera nivåer. Det innehåller definitioner, kartläggningar, utredningsarbete, modelleringar, beskrivningar och försök, till vissa delar också genomförande av konkreta lösningar.

Samarbetspartner

Ansvariga myndigheter

 • Patent- och registerstyrelsen (PRS), projektledning
 • Statskontoret
 • Skatteförvaltningen
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • Statistikcentralen.

I projektets ledningsgrupp finns representanter för

 • arbets- och näringsministeriet (ordförande), kommunikationsministeriet, finansministeriet
 • de ansvariga myndigheterna
 • Finlands Näringsliv rf, Finansbranschen rf, Finsk Handel rf, Kommunförbundet, Företagarna i Finland rf, Ekonomiförvaltningsförbundet rf och Teknologiindustrin rf.

Beslut om tillsättande av projektet (pdf på finska, delvis tillgänglig)