Allmänt om projektet Företagets digitala ekonomi

Arbets- och näringsministeriet har tillsatt projektet Företagets digitala ekonomi för tiden 14.6.2021–31.12.2024. Projektet grundar sig på samarbete mellan den offentliga och privata sektorn.

Projektet ger förslag till lösningar som behövs för

 • interoperabiliteten och tekniken i ekosystemet för digital ekonomi
 • ekonomiförvaltningens verksamhet och processer
 • organisationen och förvaltningsmodellen.

Projektet utvärderar också verksamhetsmodeller för att stödja den lagstiftning som behövs.

En förutsättning för att lyckas är att myndigheter, företag och tjänsteleverantörer inom ekonomiförvaltningen förbinder sig till förändringen och deltar i den gemensamma utvecklingen.

Projektet har flera nivåer. Det innehåller bestämningar, kartläggningar, utredningsarbete, modelleringar, beskrivningar och experiment, till vissa delar också genomförande av konkreta lösningar.

Samarbetspartner

Ansvariga myndigheter

 • Patent- och registerstyrelsen (PRS), projektledning
 • Statskontoret
 • Skatteförvaltningen
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • Statistikcentralen.

Projektets ledningsgrupp består av representanter för

 • arbets- och näringsministeriet (ordförande), kommunikationsministeriet, finansministeriet
 • de ansvariga myndigheterna
 • Finlands näringsliv rf, Finansbranschen rf, Finsk Handel rf, Kommunförbundet, Företagarna i Finland rf, Ekonomiförvaltningsförbundet rf och Teknologiindustrin rf.

Beslut om tillsättande av projektet (pdf, ANM:s dokument, delvis tillgängligt)