Finansiering av projektet Företagets digitala ekonomi

Kostnaderna för projektet Företagets digitala ekonomi betalas från arbets- och näringsministeriets moment 32.01.10. Projektet ingår i Finlands program för hållbar tillväxt och är en del av den projekthelhet som finansieras av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).

Villkoret för RRF-finansiering är att de uppställda målen uppfylls

RRF-målet för projektet Företagets digitala ekonomi är att förverkliga det minsta fungerande digitala ekosystemet. Målet är indelat i två olika mognadsnivåer. Det första skedet 2022 är ett nätfakturaekosystem som fungerar som basen för ett mer omfattande ekosystem för digital ekonomi. Före utgången av 2024 ska utöver nätfakturor även upphandlingsmeddelanden och eKvitton röra sig i ekosystemet.

RRF-etappmålet har uppnåtts

För 2022 ställdes ett RRF-etappmål upp med rubriken “Digital economy – Real-Time Economy (RTE) programme, Minimum viable ecosystem is created and operational”. I de operativa arrangemang som undertecknats av Europeiska kommissionen och Finland är det fråga om åtgärd FI-C[P2C2]-I[I1]-M[61]. Beskrivningen av nätfakturaekosystemet visar hur RRF-etappmålet har uppnåtts, vilket en utomstående, oberoende auditerare har bekräftat.

Bekanta dig med beskrivningen av nätfakturaekosystemet (pdf, på finska)

, Uppdaterad 29.2.2024 kl. 13:02