Genomförda experiment

På den här sidan finns alla experiment som genomförts i projektet Företagets digitala ekonomi och resultaten från dem.

Bekanta dig med experimenten: klicka på rubriken och läs mer.

 • Att grunda ett aktiebolag digitalt i ett annat nordiskt land

  I den första fasen testas grundandet av aktiebolag i ett annat nordiskt land (till exempel från Norge till Finland eller tvärtom) genom att så långt som möjligt utnyttja befintliga nationellla mekanismer i handelsregistret, utan digitala företagsplånböcker eller förtroendenätverk på hög nivå.

  Användningsfall:
  a) en person grundar ett företag i ett annat land
  b) ett aktiebolag grundar ett dotterbolag i ett annat land

  Testplattformarna är Virtual Finland Testbed och MiniSuomi, och med dem simuleras potentiella framtida API-gränssnittstjänster. Testresultaten gås igenom på ett webbinarium på engelska som Virtual Finland ordnar den 4 april kl. 10–11.

  Experimentpartner

  Nordic Smart Government and Business (ägare), Virtual Finland (finansiär och draglok), projektet Företagets digitala ekonomi (uppföljning och kunskapsinhämtning)

  Tidpunkt

  December 2022–

  Mer information om experimentet: tapani.makela(at)vero.fi

 • Utnyttjande av konceptet för företagsplånböcker i företagsverksamheten

  Gemensamt experiment mellan Norge, Sverige och Finland i MiniSuomi-miljön. I experimentet testas med hjälp av testdata kapaciteten för digitala företagsplånböcker och hur plånböckerna skulle kunna utnyttjas.

  Experimentpartner

  BrØnnØysundregistrene (NO)
  Bolagsverket (SE)
  Projektet Företagets digitala ekonomi (FI)
  Finansministeriet (FI)

  Tidpunkt

  Tidtabellen är bunden till EUDI wallet-konsortiets pilotprojekt.

  Ett Proof-of-Concept (PoC)-test har genomförts

  • Hur kan ett svenskt företag be om basinformation av ett finländskt företag och tvärtom
  • Var finns informationen och vem överlåter den
  • Användningsfall, demon av den tekniska lösningen och presentation av resultaten
  Mer information om experimentet: mikael.afhallstrom(at)vero.fi

 • Tillhandahållande av eKvitto vid statens ämbetsverk

  Uppgiften var att sammanställa kraven för tillhandahållande av eKvitton vid bokföringsenheterna för att eKvitton ska kunna erbjudas och testas i köpsituationer.

  Experimentet grundade sig på kravet att bokföringsenheterna skickar eKvitton endast om kunden har ingått ett eKvitto-avtal med en eKvitto-operatör.

  Deltagare
  Patent- och registerstyrelsen, CPU, ReceiptHero, Valtori och Stadskontoret

  Tidpunkt
  December 2022

  Mer information om experimentet: pirjo.ilola(at)valtiokonttori.fi

 • Utnyttjande av informationen i eKvitton

  Sammankoppling av kvitton från kortinköp med kortfakturan i inköpsfakturasystemet.

  I experimentet skapades också en modellrapport av de inköpsrader i kortfakturan, för vilka eKvitto inte har erhållits. Tack vare detta underlättas kontrollen av kortfakturor i inköpsfakturasystemet.

  Deltagare

  Polisen, Valvira och Statskontoret

  Tidpunkt

  December 2022

  Mer information om experimentet: pirjo.ilola(at)valtiokonttori.fi

 • Peppol Service Metadata Publisher (SMP) och Findy-experimentet

  Alla Peppol-användare meddelar sina uppgifter som gäller meddelandemottagningen i Service Metadata Publisher-tjänsten, dvs. SMP. Dessa uppgifter är mottagningsadresserna och de meddelanden och processer som stöds.

  Med Peppol SMP- och Findy-experimentet kunde man påvisa att det är möjligt att upprätthålla också den adressinformation som Findy behöver i SMP. Dessutom säkerställde man att datainnehållet i Peppol-meddelanden kan användas för att bilda de datamängder (credentials) som förtroendenätverken använder.

  Deltagare

  Posti, TietoEvry, OP och projektet Företagets digitala ekonomi

  Tidtabell

  Våren 2021

  Mer information

  Tapani Turunen, tapani.turunen (a) valtiokonttori.fi

 • Nätfaktura av engångskaraktär till konsumenter

  Utöver samarbetet med bankerna inledde Apix Messaging Oy, Isolta Oy, MobilePay Finland Oy och representanter för Statskontoret testning av engångsnätfakturor i december 2021. Målet var att påvisa att man från Isolta Oy:s faktureringsprogram Arkhimedes kan skicka nätfakturor till konsumenters MobilePay-applikation och att utreda hurdana ändringar som skulle behövas i fakturaförmedlingen. Apix fungerade som nätfakturaförmedlare. I januari 2022, efter lyckad testning, förmedlades de första nätfakturorna av engångskaraktär till konsumenter.

  Deltagare

  Apix Messaging Oy, Isolta Oy, Mobilepay Oy och Statskontoret

  Tidpunkt

  Januari 2022

  Mer information

  Tomi Rusi, Statskontoret tomi.rusi (a) valtionkonttori.fi

  Läs Tomi Rusis blogg 21.3.2022 om engångsfakturering av konsumenter

 • Experiment om att skicka information över statsgränserna inom Peppol-nätverket

  Mellan våren 2021 och våren 2022 ordnade Statskontoret och Skatteförvaltningen tre experiment där man testade att skicka produktförteckningar, nätfakturor och beställningsmeddelanden över statgränserna inom Peppol-nätverket.

  Peppol är ett nätverk som föreningen OpenPeppol har utvecklat, där olika aktörer kan förmedla elektroniska affärsdokument till varandra. Experimenten genomfördes i samarbete med programmet Nordic Smart Government and Business (NSG&B). Bekanta dig med Peppol-infopaketet och Peppol-utbildningsmaterialet.

  NSG&B: Grändöverskridande testning av Peppol-produktförteckningar

  Man påvisade att programvaruhusen har färdighet att skicka Peppol-produktkataloger (catalog) till varandra över gränser. Man påvisade att man kan skicka information om miljöansvar (Green data) i Peppol-meddelanden.

  Deltagare: Statskontoret, Skatteförvaltningen
  Tidpunkt: våren 2021

  NSG&B: Grändöverskridande testning av Peppol-nätfaktureringsmeddelande

  Man påvisade att programvaruhusen har färdighet att skicka Peppol-nätfakturor till varandra över gränser.

  Deltagare: Statskontoret, Skatteförvaltningen
  Tidpunkt: hösten 2021

  NSG&B: Gränsöverskridande testning av Peppol-beställningsmeddelande

  Statskontoret och Skatteförvaltningen deltog i ett experiment där man påvisade att programvaruhusen har färdighet att skicka Peppol-beställningsmeddelanden till varandra över gränser.

  Deltagare: Statskontoret, Skatteförvaltningen
  Tidpunkt: våren 2022

  Alla tre experiment gav värdefull information om registreringen av mervärdesskatten med skattebehandlingskoder (VAT Tax Category Code) och orsakskoder för skattefrihet (VATEX Reason Code) i dokumenten. Dessa bidrar till att utveckla registreringen av mervärdesskatten i dokumenten och stödjer förberedelsen av det nya mervärdesskattedirektivet (VIDA, Vat in the Digital Age – Läs nyheten om NSG&B:s experiment med nätfaktura och beställningsmeddelande

, Uppdaterad 30.6.2023 kl. 12:38