Experiment genomförda

På den här sidan sammanställer vi experimenten som tagits fram i projektet Företagets digitala ekonomi och deras resultat.

Du kan få mer detaljerad information om experimentet genom att öppna innehållet från pilen som pekar nedåt i varje titel.

 • Peppol Service Metadata Publisher (SMP) och Findy

  Alla Peppol-användare rapporterar sina data relaterade till mottagandet av meddelanden till Service Metadata Publisher
  – service, dvs SMP. Denna information inkluderar att ta emot adresser och stödda meddelanden och processer.

  Med experimentet med Peppol SMP och Findy kunde man visa att det i SMP även är möjligt att behålla den adressinformation som Findy behöver. Dessutom säkerställdes att datainnehållet i Peppol-meddelanden kan användas för att skapa datamängder (credentials) som används av förtroendenätverket.

  Deltagare

  Posti, TietoEvry, OP och projektet Företagets digitala ekonomi

  Timing

  Våren 2021

  Ytterligare information

  Tapani Turunen, tapani.turunen (a) valtiokonttori.fi

 • En engångsfaktura online för konsumenten

  Utöver samarbetet med bankerna började Apix Messaging Oy, Isolta Oy, MobilePay Finland Oy och representanter för Statskontoret i december 2021 testa konsumentens engångsfaktura online. Målet var att verifiera att en nätfaktura kan skickas från Isolta Oy:s faktureringsprogram Arkhimedes till konsumentens MobilePay-applikation, och att ta reda på vilken typ av ändringar som skulle behövas för att vidarebefordra fakturan. Apix var faktureringsmäklare på nätet. I januari 2022, efter framgångsrika tester, skickades de första engångsfakturorna online till konsumenten.

  Deltagare

  Apix Messaging Oy, Isolta Oy, Mobilepay Oy och Statskontoret

  Timing

  Januari 2022

  Ytterligare information

  Tomi Rusi, Valtionkonttori tomi.rusi (a) valtionkonttori.fi

  Läs Tomi Rusis blogg 21.3.2022 (på finska)

 • NSG&B Experiment med att skicka data över statsgränserna i Peppol-nätverket

  Mellan våren 2021 och våren 2022 organiserade Statskontoret och Skatteförvaltningen tre experiment relaterade till att skicka en produktlista, nätfaktura och ordermeddelande över statsgränserna i Peppol-nätverket.

  Peppol är ett nätverk utvecklat av den internationella OpenPeppol-föreningen, genom vilket olika aktörer kan överföra elektroniska affärsdokument till varandra. Experimenten genomfördes i samarbete med Nordic Smart Government and Business -programmet (NSG&B). Kolla in Peppols-informationspaket och utbildningsmaterial (på finska).

  Skicka Peppols produktkatalog över gränserna

  Det verifierades att mjukvaruhusen har möjlighet att skicka Peppols produktkatalog till varandra över gränsen. Det verifierades att Peppol-meddelandet kan förmedla information om miljöansvar (Grön data).

  Deltagare i Finland: Statskontoret, Skatteförvaltningen
  Timing: Våren 2021

  Skicka Peppol-onlinefaktureringsmeddelande över gränserna

  Det verifierades att mjukvaruhusen har möjlighet att skicka Peppol nätfakturor till varandra över gränsen.

  Deltagare i Finland: Statskontoret, Skatteförvaltningen
  Timing: Hösten 2021

  Skicka Peppol-orderbudskapet över gränserna

  Statskontoret och Skatteförvaltningen deltog i experimentet som verifierade att mjukvaruhusen har möjlighet att skicka Peppol-ordermeddelanden till varandra över gränsen.

  Deltagare i Finland: Statskontoret, Skatteförvaltningen
  Timing: Våren 2022

  Alla tre experimenten gav värdefull information om märkning av mervärdesskatt med skattebehandlingskoder (VAT Tax Category Code) och orsakskoder för skattebefrielse (VATEX Reason Code) i dokument. Dessa hjälper till att utveckla införandet av moms i dokument och stödjer utarbetandet av det nya momsdirektivet (VIDA, Vat in the Digital Age – Moms och digitalisering).

  Ytterligare information

  Pirjo Ilola, Statskontoret pirjo.ilola (at) valtiokonttori.fi ja Pasi Sinervo, Skatteförvaltningen pasi.sinervo (at) vero.fi

  Läs nyheten om NSG&B:s onlinefakturering- och ordermeddelande-experiment

, Uppdaterad 20.1.2023 kl. 15:12