Pågående experiment

På den här sidan samlar vi pågående experiment med projektet Företagets digitala ekonomi.

När experimentet har avslutats kommer vi att rapportera om dess resultat och flytta beskrivningen av experimentet till sidan för utförda experiment.

 • Förenkla rapporteringen genom en lång resultaträkning

  I experimentet vill vi verifiera hur den sk lång resultaträkning som presenteras på huvudboksnivå skulle tjäna olika myndigheters och andra informationsanvändares behov. Fokus för experimentet är att studera den information som behövs för inkomstskatteredovisning och statistik. Standardiseringen av informationsinnehållet baseras på innehållet i Liikekirjuri kontoplan.

  En annan infallsvinkel i experimentet är ett standardsätt att presentera information, vilket skulle möjliggöra dess automatiserade utnyttjande i olika system. Detta experiment testar XBRL GL -specifikationen som ett filformat.

  Deltagare

  Två programleverantörer, Accountor Finago Oy och Mediamaestro Oy, har valts ut som deltagare i experimentet. Kirjurituote arbetar som partner. Dess Liikekirjuri™-kontoplan är grunden för att standardisera informationsinnehållet.

  Timing

  November/december 2022 – januari 2023. Experimentet kommer att fortsätta med granskning av verkliga data, det vill säga material från verkliga företag.

  Mål

  • visa att den så kallade “långa resultat- och balansräkningen” standardiserad vad gäller kvantitet och informationsinnehåll är tillräcklig för att täcka olika officiella rapporter (t.ex. inkomstdeklarationsuppgifter)
  • intyga att den kontoplan som kunderna använder fungerar utifrån officiell rapportering
  • försäkra sig om att kunderna har möjlighet att ta fram eventuellt nödvändiga mappningar mellan kontoplaner vid avvikelse från standardkontoplanen
  • se till att programleverantörer kan producera data ur systemet i ett delat format
  • förstå hur väl de konfigurationer som testas fungerar i praktiken, och hur mycket arbete det föreslagna förfarandet orsakar för kundföretag och programleverantörer, och på motsvarande sätt hur mycket fördelar som kan uppnås av det.

  Experimentellt arbete i praktiken

  Reskontrans saldon produceras i XBRL GL-format enligt exempelfilen. Materialet är syntetisk data och den experimentella plattformen är MiniSuomi. Syntetmaterial är helt konstgjort, det är inte baserat på verkliga data.

  I den första fasen av experimentet producerades syntetisk data, som är öppet tillgänglig i tjänsten MiniSuomi. I experimentets andra fas är det också tänkt att ta fram dataset av riktiga företag som byråerna kan granska internt.

  Mer information om experimentet (på finska): elina.koskentalo(at)arccos.fi.

 • Användning av e-kvittoinformation

  Kombinera kortinköpskvitton med kortfakturor i inköpsfakturasystemet.

  I experimentet skapas även en modellrapport för de inköpsrader med kortfakturor för vilka e-kvitton inte har mottagits. Det gör det enklare att kontrollera kortfakturan i köpfakturasystemet.

  Deltagare

  Polisen, Valvira och Statskontoret

  Timing

  December 2022

  Mer information om experimentet: pirjo.ilola(at)valtiokonttori.fi

 • Experiment av e-adresser i företagsplånbok och förtroendenätverk

  Företagets digitala identitet, digitala plånböcker och andra nya teknologier måste prövas för att få verkliga erfarenheter av att använda dem för att stödja beslutsfattande.

  I de gemensamma processverkstäderna definieras och väljs ut de användningsfall som ska arbetas med i det tekniska experimentet tillsammans med intressenterna.

  Det tekniska experimentet utförs i MiniSuomi-miljön. Den tekniska implementeringen av ett plånboks- och förtroendenätverk kommer att skapas i MiniSuomi, där man tillsammans med intressenter testar företagens identitet i att använda e-kvitton, upphandlingsmeddelanden och andra digitala dokument.

  Deltagare

  OP, Visma, Posti Messaging, Tieke, Tietoevry, CGI, Nordea, DVV, Finanssiala ry, Nexigroup, ReceiptHero, Kuntaliitto, Kesko, Danskebank, Trafore, Skatteförvaltningen och Statskontoret.

  Timing

  Workshops och den första fasen: november-december 2022. Du kan fortfarande gå med i nästa fas i januari 2023.

  Mer information: esko.kaarlonen (at) valtiokonttori.fi

 • Användning av företagsplånbokkonceptet i affärsverksamhet

  Ett gemensamt experiment av Norge, Sverige och Finland i MiniSuomi-miljön. Med hjälp av testdata prover vi vad en digital företagsplånbok kan vara lämplig för och hur den kan användas.

  Timing

  Schemat är knutet till piloten för EUDI plånbokskonsortiet.

  En Proof-of-Concept (PoC) har implementerats i början av december 2022

  • Hur kan ett svenskt företag begära grundläggande information från ett finskt företag och vice versa
  • Var informationen finns och vem som ska lämna över den
  • Funktionella användningsfall, demonstrationer av den tekniska lösningen och presentation av resultaten

  Partners

  Brönnöysundregistrene (NO)
  Bolagsverket (SE)
  Projektet Företagets digitala ekonomi (FI)
  Finansministeriet (FI)
  Mer information om experimentet: mikael.afhallstrom(at)vero.fi

 • Etablering av ett företag i ett annat land

  I den första fasen är ämnet för experimentet etableringen av ett företag i ett annat land med befintliga strukturer och mekanismer utan digitala affärsplånböcker.
  Användningsfall:
  a) en person etablerar ett företag i ett annat land
  b) aktiebolaget etablerar ett dotterbolag i ett annat land
  Den experimentella plattformen är MiniSuomi.

  Experimentet är en del av det nordiska samarbetet.

  Partners

  Nordic Smart Government and Business (ägare), Virtual Finland (finansiär och ledare), Projektet Företagets digitala ekonomi (övervakning och lärande).

  Timing

  December 2022 –

  Mer information om experimentet: tapani.makela(at)vero.fi

, Uppdaterad 31.1.2023 kl. 16:09