För företag

I framtiden kan företagen överföra information om handel och myndighetsärenden digitalt. När företagets hela livscykel är digitaliserad och företaget använder en digital identitet är handeln och myndighetsrapporteringen tillförlitlig och trygg.

Företagens verksamhet underlättas när även affärsverifikat – beställningar, fakturor och kvitton – kan skapas elektroniskt och i maskinläsbar form. Uppgifterna i dessa digitala dokument och verifikat överförs automatiskt mellan systemen. Digitaliseringen möjliggör också till exempel automatisk överföring av konteringsuppgifterna för eKvitton och nätfakturor till bokföringen.

Företagen kan få ekonomiförvaltningens rapporter i realtid som stöd för sitt beslutsfattande. Då företagen har en digital identitet är det också lättare att kontrollera affärspartnernas tillförlitlighet.

När bokföringen är maskinläsbar kan företaget också sköta lagstadgade anmälningar och rapporter till myndigheterna med en enda dataöverföring. Till varje myndighet överförs endast den information som enligt lagen ska lämnas till den.

Företagens digitala ekonomi utvecklas tillsammans med myndigheter, intressentgrupper och den privata sektorn. I det gemensamma utvecklingsarbetet beaktas olika företagsformer, näringsidkare och intressentgrupper.

Företagare delar sina erfarenheter av nätfakturering. Se på vilket sätt de har gynnats!