Projektets begränsningar – Vad Företagets digitala ekonomi inte gör

Målet med projektet är att främja digitaliseringen av företag samt underlätta överföringen av elektroniska dokument (bokslut, upphandlingsmeddelanden, nätfakturor och eKvitton) och den dagliga hanteringen av företagen. Projektet främjar inte digitaliseringen av andra affärsdokument.

Målet med projektet är att främja en omfattande användning av nätfakturering så att även engångsfakturor till konsumenter blir möjliga. I projektet ingår inte att höja användningsgraden för nätfakturor (eFaktura) till konsumenter eller att skapa förutsättningar för detta. Även om projektet inte omfattar främjande av konsumentfakturering är målet att hitta tekniska lösningar för att engångsfakturering ska vara möjlig.

Målet med projektet är att skapa ett ekosystem där företagens ekonomiska information rör sig via gränssnitt. Inom ramen för projektet kommer man inte att bygga upp privata aktörers gränssnitt eller andra program. Det är inte heller möjligt att få finansiering för dessa, med undantag av eventuella försök som avtalas separat.

Syftet med projektet är inte att bygga ny teknik. Man strävar efter att utnyttja och vidareutveckla befintliga eller nya tekniska lösningar tillsammans med privata aktörer.

Projektet definierar företagens digitala identitet och en gemensam datamodell. Dessutom skapas en bestämning för en identifierare som specificerar den digitala identiteten. Projektet genomför inte lösningar för hantering av digital identitet (t.ex. digital plånbok).

, Uppdaterad 11.3.2022 kl. 13:42