Projektets avgränsningar – Vad projektet Företagets digitala ekonomi inte gör

Målet med projektet är att främja digitaliseringen av företag samt underlätta överföringen av elektroniska dokument (bokslut, upphandlingsmeddelanden, nätfakturor och eKvitton) och den dagliga hanteringen av företagen. Projektet främjar inte digitaliseringen av andra affärsdokument.

Målet med projektet är att främja en omfattande användning av nätfakturering så att även engångsfakturor till konsumenter blir möjliga. I projektet ingår inte att höja användningsgraden för nätfakturor (eFaktura) till konsumenter eller att skapa förutsättningar för detta. Även om projektet inte omfattar främjande av konsumentfakturering är målet att hitta tekniska lösningar för att engångsfakturering ska vara möjlig.

Målet för projektet är att skapa ett ekosystem där ekonomisk information om företag rör sig på ett bestämt sätt mellan aktörerna i ekosystemet. I projektet kommer man inte att bygga upp privata aktörers gränssnitt eller andra program. Det är inte heller möjligt att få finansiering för dessa, med undantag av eventuella försök som avtalas separat.

I projektet byggs i regel inte ny teknik. Man strävar efter att utnyttja och vidareutveckla befintliga eller nya tekniska lösningar tillsammans med privata aktörer.

I projektet görs en funktionell bestämning av en digital identitet för företag och för en digital plånbok för företag som är förenlig med eIDAS2-förordningen. Arbetet med den digitala identiteten för företag och med plånbokslösningarna fokuserar på juridiska personer, inte på fysiska personer. 

, Uppdaterad 29.6.2023 kl. 18:09