Målen bearbetas i team

Målen för projektet Företagets digitala ekonomi bearbetas av cirka 85 personer vid fem olika ämbetsverk, i tätt samarbete med företag och andra intressentgrupper. Målen främjas i arbetsgrupper. Teamen granskar regelbundet interna beroenden och även externa beroenden.

Teamet för distribution och rapportering av information

leds av Satu Tuori. Till teamets uppgifter hör beskrivning av förvaltningsmodellen för distribution och rapportering av information, utveckling av standarder för ekonomirapportering, utredningsarbete i fråga om dataomvandlings- och datadistributionstjänster, utveckling av digitala bokslut, utveckling av tjänsten för samtyckeshantering och utveckling av iXBRL- och XBRL-GL-gränssnitten. Dessutom undersöker teamet lösningsalternativ för hur företagsrapporteringen till olika myndigheter skulle kunna skötas smidigare än i nuläget.

 

Yhteentoimivat rattaanpyörätTeamet för ekosystemutveckling

leds av Jenni Väisänen. Teamets huvudsakliga mål är att skapa en grund för en samverkande digital ekonomi för företag och att utarbeta en ekosystemstrategi och förvaltningsmodell som behövs som stöd för styrningen och utvecklingen av ekosystemet. Samutvecklingen i projektet leds av Johanna Kotipelto, arbetet med kundförståelsen av Eevi Saarikoski och arbetet med helhetsarkitekturen av Antti Vartiainen.

 

Teamet för digitalt grundande av företag

leds av Piia Hanhirova och Essi Kaukonen. Teamets huvudmål är att främja förverkligandet av en eIDAS-kompatibel digital identitet för företag. Till teamets uppgifter hör att utreda behovet av digital identitet i de olika faserna av företagens livscykel samt att identifiera användningsmöjligheterna för digitala plånböcker i ekosystemet och ramvillkoren för att genomföra dem.

 

Teamet för från upphandling till betalning

leds av Keijo Kettunen. Teamet ansvarar för utvecklingen av upphandlingsmeddelanden, nätfakturering och eKvitto samt för förankringen av den internationella Peppol-standarden i Finland.

 

Teamet för säkerhet och riskhantering

leds av Janne Kastepohja. Teamet koordinerar säkerheten och riskhanteringen och ser till att de förverkligas enhetligt. Delområdena i teamets verksamhet är säkerhet och dataskydd, datasekretess, riskhantering och beredskap.

, Uppdaterad 25.10.2023 kl. 10:09