För ekonomiförvaltningen

Företagens betalningsrörelse sköts elektroniskt i Finland, men inom ekonomiförvaltningen är man ofta tvungen att manuellt föra in uppgifter om affärstransaktioner i olika system. För att vi ska kunna automatisera ekonomiförvaltningens processer behöver vi en strukturerad informationsform. Informationen kan då användas på nytt och den fungerar tillsammans med den övriga verksamheten. Då kan uppgifter i realtid användas på nytt till exempel i myndighetsrapporteringen eller i bedömningen av det ekonomiska läget.