För ekonomiförvaltningen

I Finland sköts företagens betalningsrörelse elektroniskt, men i ekonomiförvaltningen är man ofta tvungen att föra in information om affärstransaktioner manuellt i olika system. För att vi ska kunna automatisera ekonomiförvaltningens processer behöver vi information i strukturerad form. Informationen kan då användas på nytt och den är förenlig med den övriga verksamheten. Då kan realtidsinformation användas på nytt till exempel i myndighetsrapporteringen eller i bedömningen av det ekonomiska läget.