Hur gynnas företagen?

Effektivare affärsverksamhet ger inbespararingar för företagen

 • Den manuella behandlingen av verifikat minskar och verifikatens och den ekonomiska informationens tillförlitlighet förbättras
 • Behandlingen av strukturerade verifikat möjliggör automatisering av ekonomiförvaltningsprocessen och det blir mer tid över för produktivare affärsverksamhet
 • Handeln med företag inom EU blir smidigare då internationella standarder för verifikat och tekniskt kompatibla lösningar tas i bruk

Företagens ekonomiska situation kan ses i realtid

 • Det är lättare att förutse den ekonomiska situationen då ekonomiförvaltning i realtid bidrar till att förutspå också kommande betalningar och myndighetsförpliktelser.
 • Kassa- och lagerhantering i realtid blir möjlig också för de minsta företagen.
 • Aktuell information i realtid bidrar också till att företag går att lita på som avtalsparter. Man kan utveckla tjänster, med vilka företag enkelt kan kontrollera sina samarbetspartners registreringar, deras ekonomiska situation och att de har betalat skatter och andra förpliktelser.
 • Nätfakturorna, som rör sig effektivt, försnabbar realiseringen av försäljningsinkomster
 • Det går smidigare att ansöka om olika understöd för företagen.

Den administrativa bördan blir lättare

 • Olika system och tjänster kan kommunicera med varandra då informationen är maskinläsbär, dvs. strukturerad och formbunden, och systemen och tjänsterna är kompatibla.
 • De manuella faserna av informationsöverföringen faller bort då partner som konstaterats vara tillförlitliga utbyter information på överenskommet sätt och via gränssnitten.
 • Företagen kan själv hantera och dela ekonomisk information till olika tjänsteleverantörer i syfte att få bättre tjänster. Med samtycke från företagen kan beställningar, leveransuppgifter och fakturor förmedlas automatiskt från en aktör till en annan och vidare till nödvändiga system.
 • Information som behövs för uppföljning och prognostisering av affärsverksamheten behöver inte samlas in från olika källor och sammanställas manuellt. Informationen uppdateras i realtid allteftersom affärstransaktioner uppkommer.
 • Det går enklare att försäkra sig om att en affärspartner är tillförlitlig med hjälp av den digitala identiteten som bildas utifrån formbunden företagsinformation. Digitala identitetsplånböcker kan i framtiden vara en tjänstelösning för detta.
 • Med hjälp av företagsidentiteten går det också enklare att kontrollera tillförlitligheten och integriteten hos olika dokument.
 • Det blir lättare att förvara obligatoriska uppgifter när verifikaten redan från början finns i strukturerad och elektronisk form i stället för i pappersform.

Rapporteringen till myndigheter är snabb och korrekt

 • Rapporter och redovisningar till myndigheterna sköts automatiskt och myndigheterna kan dela och utnyttja information som redan lämnats in. Till varje myndighet överförs endast den information som enligt lagen ska lämnas till den.
 • De oavsiktliga felen i myndighetsrapporteringen och begärandena om utredning med anledning av dem minskar.
 • Med samtycke från företagen går det snabbt, enkelt och säkert att överföra information inte bara till myndigheterna utan också till andra företag och till tjänsteleverantörer.

Infografik. Fördelar för företagaren. Samma innehåll beskrivs i texten.

, Uppdaterad 29.2.2024 kl. 14:33