Hur gynnas företagen?

Företaget får information om sin ekonomiska situation i realtid

 • Kassa- och lagerhantering i realtid blir möjlig också för de minsta företagen.
 • Ekonomiförvaltning i realtid hjälper att förutse kommande betalningar och myndighetsförpliktelser.
 • Aktuell information i realtid skapar förtroende för avtalsparten. Man kan utveckla tjänster med vilka företag enkelt kan kontrollera sina partners registreringar, deras ekonomiska situation och att de har betalat skatter och andra förpliktelser.
 • Ett elektroniskt verifikat som överförs effektivt påskyndar realiseringen av försäljningsintäkterna.
 • I undantagssituationer går det smidigare att ansöka om stöd.

Lättare förvaltning

 • Olika system och tjänster diskuterar sinsemellan, eftersom informationen är maskinläsbar, dvs. strukturerad och formbunden.
 • De manuella faserna i dataöverföringen faller bort när pålitliga partner utbyter information på överenskommet sätt via gränssnitten.
 • Beställningar, leveransuppgifter och fakturor kan förmedlas automatiskt från en aktör till en annan och vidare till nödvändiga system.
 • Information som behövs för uppföljning och prognostisering av affärsverksamheten behöver inte samlas in från olika källor och sammanställas manuellt. Informationen uppdateras i realtid allteftersom affärstransaktioner uppkommer.
 • Det är lätt att försäkra sig om en handelspartners tillförlitlighet med hjälp av en identitet som bygger på formbunden företagsinformation.
 • Det blir lättare att förvara obligatoriska uppgifter när verifikaten redan från början finns i strukturerad och elektronisk form i stället för i pappersform.

Snabb och korrekt rapportering

 • Rapporterna och anmälningarna till myndigheterna sköts automatiskt: myndigheterna kan utnyttja information som redan lämnats en gång.
 • Oavsiktliga fel och begäranden om utredningar till följd av dem minskar.
 • Att överföra information till andra företag, tjänsteleverantörer eller myndigheter går enkelt, snabbt och säkert.
, Uppdaterad 11.3.2022 kl. 09:08