Hur den digitala ekonomin förändrar ekonomiförvaltningen

Den digitala ekonomin gör ekonomiförvaltningen effektivare och produktivare. Projektet Företagets digitala ekonomi stödjer företagen i övergången till fullständig automatisering av ekonomiförvaltningen. Automatisering blir möjlig bl.a. på så sätt att företagen övergår till att använda elektroniska verifikat i strukturerada form, såsom nätfakturor, eKvitton och upphandlingsmeddelanden. Enligt uppskattningar kan företagen spara tid och kostnader till ett värde av hundratals miljoner euro per år med hjälp av elektroniska meddelanden.

Nätfaktura

En nätfaktura är en faktura i maskinläsbar form som skickas direkt till ekonomiförvaltningsprogrammet eller nätbanken. Nätfakturan är ett snabbt, enkelt och säkert sätt att förmedla en faktura till kunden. Nätfakturan möjliggör en aktuell och automatisk ekonomiförvaltning. Automatiseringen av ekonomiförvaltningen bidrar till att effektivisera företagets ekonomiska processer, förbättra informationskvaliteten, minska felen och avlägsna belastande manuellt arbete.

Läs mer om nätfaktura

eKvitto

eKvitto är ett elektroniskt kvitto som kan förmedlas i strukturerad och maskinläsbar form från säljaren direkt till den applikation som köparen önskar.
En pdf-bilaga som fogas till ett e-postmeddelande eller en bild av ett kvitto är inte ett eKvitto.

Lär mer om eKvitto

Upphandlingsmeddelanden

  • Upphandlingsmeddelanden är information i strukturerad och maskinläsbar form om affärstransaktioner.
  • Upphandlingsmeddelanden används i beställnings- och leveransprocesser.
  • Ett upphandlingsmeddelande kan vara till exempel en beställning, en beställningsbekräftelse eller en produktförteckning.
  • Upphandlingsmeddelandena främjar automatiseringen av affärsprocesserna och deras effektivitet.

I projektet Företagets digitala ekonomi ligger fokus på elektroniska meddelanden för beställningsprocessen, på definitioner av dem och på att utvidga användningen av dem. De skeden som föregår upphandlingen är till exempel konkurrensutsättning, anbudsbegäran, anbud, upphandlingsbeslut och avtal, men dessa skeden och de tillhörande digitaliseringsbehoven behandlas inte inom ramen för projektet.

 

Läs mer om upphandlingsmeddelanden

, Uppdaterad 28.8.2023 kl. 14:02