Hur den digitala ekonomin förändrar ekonomiförvaltningen

Den digitala ekonomin förbättrar ekonomiförvaltningens effektivitet och produktivitet. I projektet Företagets digitala ekonomi stöds företagen i övergången till fullständig automatisering av ekonomiförvaltningen. I realtidsekonomin ingår nätfakturering, eKvitton och upphandlingsmeddelanden, dvs. digitala beställningar och beställningsbekräftelser. Enligt uppskattning kan företagen spara hundratals miljoner euro per år i arbetstid och kostnader med hjälp av elektroniska meddelanden.

Nätfaktura

En nätfaktura är en faktura i maskinläsbar form som skickas direkt till ekonomiförvaltningsprogrammet eller nätbanken. Nätfakturan är ett snabbt, enkelt och säkert sätt att förmedla en faktura till kunden. Nätfakturan möjliggör en aktuell och automatisk ekonomiförvaltning. Automatiseringen av ekonomiförvaltningen bidrar till att effektivisera företagets ekonomiska processer, förbättra informationskvaliteten, minska felen och avlägsna belastande manuellt arbete.

Läs mer om nätfaktura

eKvitto

eKvittot är ett elektroniskt kvitto som kan förmedlas i strukturerad, dvs. maskinläsbar, form direkt från säljaren till den applikation som köparen önskar. En pdf-bilaga som fogas till ett e-postmeddelande eller en bild av ett kvitto är inte ett eKvitto.

Läs mer om eKvitto

Upphandlingsmeddelanden

De skeden som föregår upphandlingen är till exempel konkurrensutsättning, anbudsbegäran, anbud, upphandlingsbeslut och avtal, men dessa områden och de tillhörande digitaliseringsbehoven behandlas inte inom ramen för projektet. I projektet Företagets digitala ekonomi ligger fokus på elektroniska meddelanden för beställningsprocessen, på bestämningar för dem och på att utvidga användningen av dem.

  • Upphandlingsmeddelandena är affärsuppgifter i strukturell form som kan behandlas maskinellt.
  • Upphandlingsmeddelanden används i beställnings- och leveransprocesser.
  • Upphandlingsmeddelandet kan till exempel vara en beställning, en beställningsbekräftelse eller en produktförteckning.
  • Upphandlingsmeddelandena främjar affärsprocessernas automatisering och effektivitet.

Läs mer om Upphandlingsmeddelanden

, Uppdaterad 3.5.2022 kl. 15:24