Affärsdokumenten och verifikaten digitaliseras

Målet i framtiden är att när du gör beställningar, fakturerar kunder eller skapar kvitton, skulle dokumenten och verifikaten vara strukturerade, dvs. maskinläsbara, och överföras digitalt. Digitala beställningar kallas för upphandlingsmeddelanden, fakturor för nätfakturor och kvitton för eKvitton. Digitala verifikat överförs mellan företag och system via gränssnitt. I framtiden kan informationen förmedlas också mellan digitala identitetsplånböcker. Läs mer om upphandlingsmeddelanden, nätfakturor och eKvitton.

Här följer ett exempel på hur digitala verifikat skulle fungera i framtiden:

 • När affärspartner ingår avtal gör de upp en katalog över de produkter och tjänster som avtalet avser samt de priser som överenskommits för dem.
 • När det ena företaget gör en beställning bildas ett maskinläsbart, dvs. ett strukturerat, upphandlingsmeddelande i enlighet med den överenskomna katalogen. Eftersom uppgifterna i beställningen är maskinläsbara, överförs de automatiskt och datasäkert och omedelbart till affärspartnerns system (till exempel försäljningsreskontra, lagersystem, system för styrning av verksamheten).
  • På samma sätt överförs en maskinläsbar beställningsbekräftelse från leverantören till beställaren.
 • Efter att produkten eller tjänsten har levererats, bildas fakturan utifrån den strukturerade informationen i beställningen och beställningsbekräftelsen.
 • När fakturan anländer till beställaren konteras den automatiskt i inköpsreskontra.
 • I princip gör den formbundna, strukturerade produkt- och tjänstekatalogen som gjorts upp i samband med anbudet, upphandlingsbeslutet och avtalet det möjligt att kontrollera huruvidafakturauppgifterna motsvarar till exempel tim- eller dagspriserna och huruvida produkternas stycke- eller partipriser motsvarar de överenskomna priserna i katalogen.
  • Företaget kan själv bestämma när fakturorna sakgranskas och godkänns. ​
 • När verifikaten över affärstransaktionerna är strukturerade, överförs konteringsuppgifterna i verifikaten automatiskt till båda parternas bokföring och också till olika rapporter.
 • När du fakturerar staten

  Staten tar emot endast nätfakturor. Staten tar inte emot fakturor som skickats som bilagor till e-postmeddelanden, eftersom de inte är nätfakturor. Staten tar emot endast fakturor som är förenliga med Europanormen. Bekanta dig med kraven på fakturainnehållet och förmedlingen av fakturor: Nödvändiga uppgifter i fakturor. Fakturan ska innehålla tillräckliga och korrekta uppgifter så att den kan behandlas automatiskt. Statskontoret ger anvisningar om hur du skickar nätfakturor till staten och hur du ska gå tillväga om du vill ta emot fakturor från de statliga ämbetsverken elektroniskt.

 • När du tar emot fakturor från staten

  Om du tar emot fakturor från staten och vill övergå till nätfaktura i stället för pappersfaktura, kontakta det fakturerande ämbetsverket.

  Du kan också be det fakturerande ämbetsverket om en elektronisk faktura med bilagor. Om du använder banken som förmedlare och ditt företag har ingått ett avtal med banken om förmedling av bilagor, ska du meddela det fakturerande ämbetsverket om beredskapen att ta emot bilagor. I annat fall får du en faktura med bilagor med papperspost.

, Uppdaterad 4.7.2023 kl. 11:50